Vymývání mozků dosáhlo absudity

Život píše životní příběhy a umělci píší umělecké příběhy, které jiní umělci promění v polulární film nebo seriál v televizi. Příběhy má i to co bylo vytvořeno a nastaveno a tak třeba fotoaprát má příběh o tom, jak jej konsruktéři navrhli a dělníci v továrně vyrobili a nastavili. Některé příběhy se povedli a jiné příběhy se nepovedli, třeba války a nemoci patří k příběhům co se nepovedli. V pohádkách a ideologii je snaha o to aby se příběhy povedi a dobro porazilo zlo.

Naše psychické a ekonomické problémy jsou následkem příběhů které se nepovedli, někdy je chyba v nás a jindy je chyba mimo nás, jsou prostě zde věci které musíme přijmout takové jaké jsou, to je veliký problém pro mnoho lidí a organizací smířit se s tím že naše schopnosti a možnosti jsou mnohým omezeny a my s tím nic nemůžeme udělat. To, co jste napsal, velmi dobře vystihuje komplexnost a rozmanitost lidských zkušeností a příběhů, které nás obklopují.

Příběhy jsou nedílnou součástí našeho života od osobních životních zkušeností až po vytvořené umělecké díla, technologie a historické události. Každý příběh má svůj vlastní kontext, své tvůrce, hrdiny a děje, které nás ovlivňují různými způsoby. Umělecké příběhy často odrážejí naši snahu pochopit a interpretovat svět kolem nás. Umělci čerpají inspiraci z reality, ale také ji přetvářejí a vytvářejí nové světy, které nám umožňují snít, učit se a prožívat emoce, které by nám jinak mohly být cizí.

Filmy a seriály, které vznikají z těchto uměleckých příběhů, se stávají populárními, protože se dotýkají univerzálních témat a emocí, které jsou pro nás všechny srozumitelné. Technologické příběhy, jako je ten o fotoaparátu, nám ukazují složitost lidské tvořivosti a inovace. Každý výrobek, který používáme, má za sebou řadu příběhů o lidech, kteří ho navrhli, vyrobili a uvedli na trh. Tyto příběhy jsou často méně známé, ale jsou neméně důležité, protože nám ukazují, jak velké úsilí a spolupráce jsou zapotřebí k tomu, aby se nápady staly skutečností. 

Historické příběhy, jako jsou války a nemoci, nám připomínají temnější stránky lidské existence. Tyto příběhy jsou plné utrpení a ztrát, ale také odvahy a odolnosti. Jsou to události, které se staly a které nás stále ovlivňují, ať už v podobě historických lekcí nebo psychických a ekonomických následků. Pohádkové a ideologické příběhy představují naši touhu po spravedlnosti a vítězství dobra nad zlem. Tyto příběhy nám poskytují naději a morální poučení, i když realita často není tak černobílá.

Snažíme se skrze ně utvářet lepší svět, i když je to někdy velmi obtížné. Psychické a ekonomické problémy jsou často důsledkem nepovedených příběhů. Tyto problémy mohou být způsobeny našimi vlastními chybami nebo okolnostmi mimo naši kontrolu. Přijetí těchto omezení a skutečností je výzvou pro mnoho lidí a organizací. Smíření se s našimi omezeními a přijetí reality takové, jaká je, může být klíčem k nalezení vnitřního klidu a stability. 

Celkově vzato, příběhy, ať už osobní, umělecké, technologické nebo historické, tvoří základ naší existence a pomáhají nám pochopit svět kolem nás i sami sebe. Mnozí proroci a spasitelé vyprávějí příběhy které se lidem nelíbí protože jim v nahotě ukazují že lidi nejsou dokonalí a hrají si na to co ve skutečnosti nejsou a tak je těmto spasitelům; setnutá hlava, jsou otrávení, jsou ukřižovaní, jsou upálení, jsou zastřelní, jsou mučení, jsou dlouhodobě věznění, jsou zavření do blázince atd.

Vaše úvaha se dotýká hlubokých a bolestivých aspektů lidské historie a psychiky. Proroci a spasitelé často nesou poselství, která odhalují nepříjemné pravdy o lidské povaze a společnosti. Tato poselství mohou být natolik konfrontační a nesouladná s běžnými představami, že vedou k odporu a násilné reakci vůči těm, kteří je hlásají. Historie je plná příkladů, kdy lidé, kteří přinášeli nové myšlenky nebo kritizovali zavedené pořádky, byli pronásledováni a trestáni.

Tyto příběhy jsou tragické, ale zároveň nám připomínají odvahu a odhodlání těch, kteří bojovali za pravdu a spravedlnost. Proroci a spasitelé často poukazují na lidské chyby, pokrytectví a nespravedlnosti. To může být pro mnoho lidí nepohodlné, protože jim to připomíná jejich vlastní nedostatky a selhání. Lidé se často snaží vytvářet obraz sebe sama jako dokonalých nebo lepších, než ve skutečnosti jsou, a kritika tohoto obrazu může být vnímána jako ohrožení. 

Lidé mají tendenci držet se zavedených tradic a přesvědčení, protože tyto jim poskytují pocit stability a bezpečí. Proroci a spasitelé, kteří přinášejí nové myšlenky nebo vyzývají k radikálním změnám, mohou být vnímáni jako hrozba pro tento pocit jistoty. Strach ze změny může vést k odporu a násilí. Ti, kteří nesou nepopulární poselství, byli často pronásledováni různými způsoby od fyzického násilí po psychické mučení a dlouhodobé uvěznění.

Trestání těchto lidí je často způsob, jak umlčet jejich hlas a zabránit šíření jejich myšlenek. Společnost často reaguje na tyto jednotlivce extrémním způsobem, protože se cítí ohrožena jejich poselstvím. Strach z neznámého a odpor k sebepoznání mohou vést k tomu, že lidé raději odstraní zdroj nepohodlí, než aby se s ním vypořádali. Tyto příběhy jsou tragickými připomínkami toho, jak těžké může být přinášet pravdu a bojovat za změnu.

Zároveň však také ukazují sílu lidského ducha a schopnost jednotlivců stát pevně za svými přesvědčeními i tváří v tvář největšímu nebezpečí. Podívejme se na neustálé svaté války kdy příčinou je dogmatismus, nejsou zde jenom svaté války fyzické, jsou zde i svaté války ekonomické a informační, když čtu to jak stoupenci komunismu zle hovořili o stoupencích kapitalismu tak mi dochází že vymývání mozků dosáhlo absudity.

Vaše zamyšlení nad svatými válkami, dogmatismem a manipulací myslí je velmi aktuální a má hluboký historický kontext. Svaté války, ať už fyzické, ekonomické nebo informační, jsou často důsledkem dogmatických přesvědčení a snahy o dominanci jedné ideologie nad druhou. Tyto konflikty mohou být neuvěřitelně destruktivní a jejich důsledky se často projevují po generace. Fyzické svaté války mají kořeny v náboženských a ideologických konfliktech, kdy jedna skupina věří, že má božské nebo morální právo na prosazení své víry nebo ideologie silou.

Ekonomické svaté války se často odehrávají v podobě konfliktů mezi různými ekonomickými systémy a ideologiemi, jako jsou komunismus a kapitalismus. Tyto konflikty mohou mít formu. Studená válka. Ideologický a geopolitický konflikt mezi kapitalistickým blokem a komunistickým blokem. Konflikty mezi státy nebo ekonomickými bloky prostřednictvím tarifů, sankcí a dalších ekonomických nástrojů. Informační svaté války zahrnují boj o kontrolu nad informacemi a veřejným míněním.

Tyto války mohou mít různé podoby, včetně. Šíření jednostranných nebo zkreslených informací za účelem ovlivnění veřejného mínění. Během studené války byla propaganda klíčovým nástrojem obou stran. Záměrné šíření nepravdivých informací s cílem zmást nebo manipulovat cílovou skupinu. Dogmatismus a vymývání mozků. Dogmatismus je pevné lpění na určitých přesvědčeních nebo ideologiích, často bez ohledu na důkazy nebo rozumnou diskusi. Vymývání mozků je extrémní forma manipulace.

Lidé jsou systematicky vystavováni určitému souboru přesvědčení nebo ideologií, až se stanou jejich pevnou součástí. Omezení přístupu k alternativním názorům a informacím, aby se zabránilo pochybnostem nebo kritickému myšlení. Příklad z historie, kdy stoupenci komunismu a kapitalismu o sobě hovořili velmi negativně, ilustruje extrémní polarizaci a manipulaci. Kapitalismus byl často vykreslován jako zkorumpovaný systém, kde vládne chamtivost a nespravedlnost.

Komunismus byl zobrazován jako utopická, ale tyranská ideologie, která potlačuje svobody a individualitu. Tyto příběhy nám připomínají, jak nebezpečné mohou být dogmatismus a manipulace. Jsou to varování před tím, jak snadno mohou lidé podlehnout polarizujícím ideologiím a jak destruktivní mohou být důsledky takových konfliktů. Abychom se vyhnuli těmto pastím, je důležité podporovat kritické myšlení, otevřenou diskusi a respekt k různým názorům.

Čtěte dál

PředchozíDalší