Výchova v dogmatické totalitě má za následek zavirovaný mozek

Věta „Výchova v dogmatické totalitě má za následek zavirovaný mozek“ naznačuje myšlenku, že výchova v prostředí dogmatické totalitní společnosti může mít negativní dopady na myšlení jednotlivce. Zdá se, že slovo „zavirovaný“ bylo použito v metaforickém smyslu, připomínajícím počítačový virus, což může znamenat omezení svobody myšlení a přijímání nových názorů.

Dogmatická totalita obvykle odkazuje na politický nebo ideologický systém, který potlačuje odlišné názory a klade důraz na absolutní poslušnost a jednotný pohled na svět. V takovém prostředí může být výchova zaměřena na vytváření konformních jedinců, kteří akceptují daný dogma bez kritického myšlení.

Koncept „zavirovaného mozku“ odkazuje na myšlenkový způsob, který je ovlivněn dogmaty nebo jednostranným pohledem, což může omezit schopnost jedince kriticky myslet, analyzovat informace a vyvíjet vlastní názory. To může vést k nedostatku otevřenosti vůči novým myšlenkám, odmítání odlišných názorů a omezení intelektuální svobody.

Je důležité si uvědomit, že tato myšlenka není univerzálně platná a že výchova v různých totalitních prostředích může mít různé dopady na jednotlivce. Lidé mohou vyvinout různé strategie přizpůsobení a odporu vůči dogmatům, a existuje mnoho příkladů jednotlivců, kteří přesto udržují svou schopnost kritického myšlení i v náročných podmínkách.

Virus existuje díky tomu, že má program paměť, kterou používá na rozhodnutí, co je správné a co je chybné, stačí tak změnit v paměti databázi a je snadné manipulovat s konkurenčními programy co používají paměť, moderně tomu říkáme přeprogramování konkurenčních programů pomocí opakování dezinformací. Zlo je konáno ve snaze se mít díky parazitování dobře!

Je důležité zdůraznit, že v kontextu biologie a počítačové vědy jsou pojmy „virus“ a „program“ odlišné a mají odlišné významy. V biologii je virus mikroskopická částice skládající se z genetického materiálu obaleného bílkovinným pláštěm. Viry jsou schopny infikovat živé buňky a replikovat se v nich. V tomto biologickém smyslu nelze viry jednoznačně spojovat s programováním nebo pamětí, jak je chápáno v počítačové terminologii.

V informatice a počítačové vědě se pojmy „program“ a „paměť“ vztahují k softwaru a hardware počítačových systémů. Programy jsou soubory instrukcí, které počítač provádí, a paměť je prostředek pro ukládání a získávání dat.

Použití termínu „virus“ v kontextu manipulace s konkurenčními programy prostřednictvím dezinformací spíše evokuje obraz počítačového viru než biologického viru. Počítačové viry jsou škodlivé programy, které mohou narušovat normální chod počítačových systémů.

Celkově lze tedy tvrzení o „virusu existujícím díky programu paměti“ chápat jako metaforu, která se snaží přiblížit některé aspekty chování škodlivých programů či organizací. Je však důležité rozlišovat mezi biologickým a počítačovým kontextem a používat terminologii správně.

Tam kde je inteligence tam je i konkurenční prostředí spojené s konflikty a válkami, mír je možný jenom díky dogmatické totalitě, která má za následek otroctví u hmoty a programů

Vaše tvrzení obsahuje několik zajímavých myšlenek, ale je důležité si uvědomit, že hodnocení vztahů mezi inteligencí, konkurencí, konflikty a mírem je komplexní a může se lišit v různých kontextech. Zde jsou některé klíčové body k diskuzi.

Inteligence může skutečně být spojena s konkurencí, protože schopnost přežití a úspěchu v evolučním smyslu často závisí na schopnosti efektivně konkurovat omezeným zdrojům. V lidské společnosti se inteligence často projevuje ve formě soutěžení v rámci vzdělávání, pracovního trhu a dalších oblastí.

Historie ukazuje, že lidská společnost byla poznamenána konflikty a válkami z různých důvodů, včetně náboženských, etnických, ekonomických a politických. Existuje však mnoho faktorů, které ovlivňují tyto konflikty, a inteligence není jediným faktorem.

Koncept, že mír je možný jen díky dogmatické totalitě, která vede k otroctví u hmoty a programů, je kontroverzní. Historicky byly dogmatické totalitní režimy spojovány s potlačením svobody jednotlivců a systematickým porušováním lidských práv.

Je důležité si uvědomit, že mír a spravedlnost mohou být dosaženy prostřednictvím demokratických a pluralitních systémů, které respektují lidská práva a podporují různorodost myšlení. Dogmatická totalita, která vede k otroctví, by většina demokratických společností považovala za nepřijatelnou. Celkově je diskuse o vztahu mezi inteligencí, soutěží, konflikty a mírem komplexní, a existuje mnoho různých perspektiv na tuto problematiku.

Čtěte dál

PředchozíDalší