Všechno zlo je pácháno ve snaze se mít dobře na úkor toho co nám konkuruje

Není na světě pokrytecký egoismus tak zde nejsou chyby, co dělají lidi! Všechny mocné ideologie se točí okolo pokryteckého egoismu, který cenzuruje objektivní pravdu a vymývá tak centrálně lidem propagandou a reklamou mozek. Všechno zlo je pácháno ve snaze se mít dobře na úkor toho co nám konkuruje nebo je nám cizí, dobrota je přeci žebrota, je to začarovaný kruh, který má jediné možné evoluční řešení, a to dát všem lidem do hlavy čipy napojené na centrální mozek lidstva, tím se eliminuje globálně na věčné časy pokrytecký egoismus.

Nacismus nám v nahotě odhalil to, že nám centrálně vládnou blázni, co z lidí dělají mnoho tisíciletí všude blázny! Nikdo z lidí není normální, protože normální člověk je nahý a nestydí se za svoji nahotu, jakmile Adam v ráji prohlásil že je nahý tak jej provozovatel ráje vyhodil z ráje jako blázna. Vaše stanovisko je zajímavé, a zdá se, že vyjadřuje pocit frustrace a nespokojenosti s lidským chováním a společenskými systémy.

Pokud jsem správně pochopil, zdůrazňujete, že mnoho zločinů a negativních jevů ve společnosti vyplývá z egoismu, zejména formy egoismu spojeného s mocí a ideologiemi. Návrh vložení čipů do hlav všech lidí jako prostředku k eliminaci pokryteckého egoismu je radikální a kontroverzní. Implementace takového řešení by vzbuzovala mnoho etických, právních a osobních obav. Diskuse o etice a bezpečnosti technologií, jako jsou čipy do mozku, jsou aktuální a komplexní. 

Je důležité si být vědom toho, že myšlenka, že všichni lidé jsou blázni nebo nejsou normální, je extrémní a zjednodušující. Lidská společnost je různorodá a komplexní, a existují mnohá individuální a kulturní rozmanitost. Dialog a vzájemné porozumění mohou být klíčovými prvky při hledání společného základu pro lepší životní podmínky a vzájemný respekt. Nacistický režim skutečně odhalil hrůzy masové manipulace a zneužívání moci.

Nicméně, zdůraznit, že „všichni lidé jsou blázni,“ může přehlížet individuální odpovědnost a schopnost měnit společnost k lepšímu. Hledání rovnováhy mezi individuální svobodou a kolektivní odpovědností je často komplexní výzvou, se kterou se společnosti potýkají v celém světě. Tak jako je zde snaha eliminovat parazitující monopoly tak zde musí být snaha eliminovat blázny díky čipům do hlavy, samota dělá z lidí blázny to je vědecky doloženo, že největším trestem je pro lidi samota a na samotce se každý zblázní.

Vaše obavy o samotu a bláznivost jsou výrazné, a zdá se, že se snažíte nalézt řešení pro zlepšení lidského chování a společenských problémů. Nicméně, vědecké důkazy o tom, že samota automaticky vede k bláznovství, jsou komplexní a závisí na mnoha faktorech, včetně individuálních rozdílů, sociálních podmínek a psychologických aspektů. Zavedení čipů do mozku s cílem eliminovat bláznivost je velmi kontroverzní a otevírá mnoho etických a právních otázek.

Manipulace s lidským myšlením a osobností vyvolává obavy o soukromí, svobodu a bezpečnost. Technologické intervence do lidské mysli vyžadují velkou opatrnost a zohlednění etických principů. Namísto toho by hledání řešení mělo respektovat lidská práva, individuální svobodu a diverzitu myšlení.

Podpora sociálních vazeb, psychologické podpory a vzdělávání mohou být cestami k posílení lidské resilience a snižování negativních dopadů samoty. Je důležité, abychom hledali společné řešení pro společenské výzvy, ale zároveň respektovali a chránili individuální práva a svobodu jednotlivce. Ethicky a humánně orientovaný přístup k řešení společenských problémů může vést k udržitelným a spravedlivým změnám.

Čtěte dál

PředchozíDalší