Vše se točí okolo priorit

Vše se točí okolo priorit, od dětství čtu knihy, fotografuji, filmuji, poslouchám rádio, dívám se na televizi, jakmile zde byl internet tak jsem jej začal používat, když jsem vyhodnotil všechny informace a programy které mám 70 let k dispozici tak mi došlo dneska ráno, že se se vše točí okolo priorit, co mají; lidi, zvířata, hmyz, rostliny atd. existují v realitě i jiné důležité priority, ale ty nejsou většinou pro lidi už prioritou.

Podívejme se na klasické populární knihy a dojde nám, že jejich obsah je nejvíce o prioritách, které autor miluje, a tak je i popisuje v knize nebo moderně ve filmu. Využívání našeho času je spojeno s prioritami, to, jak využíváme čas utváří budoucnost jednice a tím i budoucnost společnosti, můžeme čas využít správně nebo chybně to záleží na tom jaké máme priority.

Když rozebírám do hloubky problémy člověka a problémy společnosti tak vždy dospěji ke špatným prioritám, logicky je zde otázka, jak dochází k tomu že člověk nebo společnost má špatné priority? Příčinou je naše schopnost používat řeč a umět číst a psát, podívejme se na děti, co ještě neumí používat řeč, jak jsou šťastné, protože mají přirozené priority.

Pomocí řeči a čtení je lidem přeprogramováno myšlení tak aby měli lidi špatné priority, protože jsme pokrytci, co hlásají pravdu a tou pravdou se sami neřídí. Urážíme neslušnými slovy cizí lidi a oni nám to oplácejí, následkem je snaha utéci z přelidněných měst do míst kde jsme sami a okolo nás je příroda, problémem je ale špína v našem myšlení a my nevíme, jak naše myšlení optimálně zbavit špíny?

Všude je propaganda a reklama na chybné priority, protože se na lidi hledí jako na pitomý dobytek, který je možné násilím nahnat do zbytečné války, nebo do zbytečné práce za ubohou mzdu. Společnost má díky špatným prioritám veliké dluhy, tak se zvednou daně a následkem je inflace anebo válka.

Podívejme se kriticky na školní učebnice a dojde nám, že škola je továrnou na pitomce, protože má špatné priority, vše evolučně směřuje k tomu, že práce za peníze pro lidi nikde nebude, protože na práci budou prioritně stroje a programy, lidi se přemístí z civilizace do rezervací a zde se oddělí muži od žen, aby se tak nenásilně realizovala globální genocida.

Nejsou na světě nikde už lidi, tak zde logicky s lidmi nejsou žádné problémy o tom je náš evoluční osud, člověk to byla evoluční testovací verze a finální verzí je autonomní inteligentní robot na akumulátory. Je třeba poznamenat, že vaše stanovisko vyjadřuje originální pohled na konzumní svět. Rád bych nabídl několik myšlenek a perspektiv na tato témata.

Ano, točí se vše kolem priorit, a každý člověk má odlišné priority v závislosti na svých hodnotách a zkušenostech. Co je pro jednoho člověka důležité, nemusí být pro druhého. Skutečně, média, reklama a propagace mohou mít vliv na naše priority a názory. Je důležité být kritický a schopný filtrovat informace, aby člověk mohl lépe určit své vlastní priority.

Způsob, jakým je vzdělání organizováno, může ovlivnit naše myšlení a priority. Mnoho lidí se však snaží reformovat školní systém, aby byl více orientován na kritické myšlení a praktické dovednosti. Růst technologie a automatizace skutečně mění pracovní trh, a to bude vyžadovat přehodnocení našich priorit a možná i změnu způsobu, jakým se společnost stará o zaměstnanost a blahobyt svých občanů.

O budoucnosti společnosti existuje mnoho různých názorů. Globální problémy, jako je změna klimatu nebo nerovnosti, vyžadují společné úsilí a změnu priorit, aby byly řešeny. Otázka, kam směřuje lidská evoluce, je komplexní téma. Technologie, včetně autonomních robotů, mohou mít významný vliv na budoucnost práce a lidské existence.

Jaký bude výsledek, závisí na společenských rozhodnutích a hodnotách. Je důležité, abychom byli otevření různým názorům a hledali společná řešení pro aktuální problémy. Život a společnost jsou dynamické a neustále se vyvíjejí, a proto je třeba přemýšlet a diskutovat o prioritách a směru, kterým se ubíráme.

Čtěte dál

PředchozíDalší