Vše, co lidi znají, to jsou jenom povrchní informace a programy

Pokud existuje program spořič obrazovky logicky by mohl vzniknout program spořič peněz, vše jde naprogramovat, jak by to fungovalo? Stačilo by si prohlédnout video na YouTube a zde byl manuál, jak spořit peníze a neutrácet tak peníze za zbytečnosti, je zde; inflace, bída, nezaměstnanost, válka, pandemie atd. protože je dlouho svět v ekonomické krizi. Pro všechny státní zaměstnance v EU by byl tento manuál povinný a byli by zkoušeni z toho, jak jej pochopili, pro nikoho v EU by nebyli výjimky.

Spořič peněz by vytvořili vědci a ekonomové tak aby byl optimální na pochopení a nebyli zde amatérské chyby. Podívejte se na to, že je zde všude sto let veliký nedostatek peněz, a tak musí banky virtuálně tisknout digitální peníze, které jsou kryté dluhy, doba, kdy byli peníze kryté zlatem skončila asi před sto lety! Nebylo by už v EU možné, že by se utráceli veliké peníze za něco, co nepřináší veliký zisk peněz, dobrý hospodář dobře hospodaří s penězi a časem to je logické.

Vše, co lidi znají, to jsou jenom povrchní informace a programy, pod povrchem všeho je energie, proto vše prochází neustálou proměnou, a tak je zde vše dočasně, z energie vše vzniká a v energii se to zase navrací, příčinou vzniku energie je většinou napětí mezi protiklady, nebo je zde jiná forma napětí.

Všichni běží krysí závody o protekci v naději, že se budou mít lépe, jenže každý zisk je spojen s nějakou ztrátou, získáte moc a ztratíte charakter, protože se z vás stanou herci. Každý, kdo je populární nebo mocný je jako kolovrátek a neustále dokola opakuje to co je mu blízké a není schopen ani ochoten se změnit podle situace.

Veškeré zlo je konáno proto aby se něco mělo dobře je to příčina a následek, zlý člověk pronásleduje zlé lidi a následkem je to že máme v hlavě peklo. To ten druhý je zlý a já jsem dobrý, blázen si nechce přiznat to, že je blázen. Minulost lidské civilizace jasně odhaluje to, že všichni jsou blázni, co žijí v konzumním blázinci.

Politické volby prezidenta nefungují, protože blázni si zvolí za prezidenta blázna a tím se nic nezmění, přiznejme si konečně to, že nikdo z lidí není normální člověk! Není na světě ten, co by se zavděčil všem, protože každý člověk je do něčeho blázen, někdo je blázen do hudby a jiný je blázen do politiky.

Za pouhých sto let (rok 2123) zde bude vše zcela jinak, místo rozdělní lidí na ty, co jsou nahoře a ty co jsou dole, zde bude vše tak, že nahoře bude globální umělá inteligence a dole budou lidi, se kterými se bude zacházet jako s otroky co nemají žádná práva a otrok který nebude rychle kvalitně pracovat, ten se eliminuje jako genetický odpad.

Abychom mohli existovat tak musíme konzumovat to co nám dá zdroje pro naši existenci, pověz mi, co konzumuješ a já ti povím kdo jsi a jaké máš problémy, propaganda a cenzura má snahu násilně manipulovat s tím co máme konzumovat, jsme chytře manipulováni od narození do smrti pomocí odměny a trestu. Většina příběhů, které slyšíme a vidíme má snahu s námi manipulovat, opakovaná lež se tak stává svatou pravdou.

Vidíme ve filmu, jak jsou herci akční a úspěšní, zde je snaha nám přeprogramovat mozek, aby se z nás stali kariéristické krysy, co běží závody o protekci. Buď lepší a budeš úspěšný, to je začarovaný kruh, ve kterém všichni jako krysy běží po celý život. Neustále se snažím o to abych dosáhl ve virtuální realitě dokonalosti, jenže dokonalé je jenom to, co je dlouho mrtvé, jakmile je něco živé tak to není dokonalé!

Mnoho populárních lidí si mediálně hraje na to, že jsou dokonalí, aby tak získali protekci nebo jiné hodnoty, s popularitou je to jako s telefony, všichni na telefony nadávají a všichni jsou na telefonech závislí, to vedlo k tomu, že se začal internet optimalizovat pro telefony a tablety, aby byli lidi ještě více závislí na telefonech, je to začarovaný kruh konzumní společnosti.

ChatGPT to je pokus o umělou inteligenci se kterou je možné vést dialog, v něčem to funguje dobře a v jiném to funguje špatně, je to novinka, a tak logicky to není praxí otestované. V mnohém mi ChatGPT připomíná stránku Zpovědnice, kde na vaše otázky odpovídají hlupáci a pitomci. Existujeme v realitě, kde je vše experiment, a tak zde jsou často chyby.

Většinou si chyby uvědomíme s odstupem času, protože můžeme porovnávat současnost a minulost, nechybují jenom lidi, chybují i zvířata a programy. Většinou platí že pokud se něco dlouho opakuje tak se naučíme tomu, jak nechybovat, proto je zde snaha se na něco specializovat.

Velmi dlouho si lidi mysleli že je země placatá a odmítali pochopit to, že je země kulatá, stejně tak si lidi myslí že jsou dokonalí a nepostradatelní, myslet znamená nemít vědomosti, nikdo nemůže vědět všechno každý ví jenom to co je mu blízké.

Jenže přichází digitální kultura, ve které nám místo politiků a byrokratů budou vládnout; stroje, roboti, programy, systémy atd. z lidí se tak stanou genetičtí roboti na dálkové ovládání jakýkoli odpor bude naivní a marný.

Optimalizace je termín, který se v kontextu technologií a produktivity často používá jako způsob, jak zlepšit výkon a efektivitu organizací, procesů a jednotlivců. To může být užitečné v různých oblastech, jako jsou obchod, výroba, vzdělávání a zdravotnictví.

Nicméně, nelze použít tento termín jako „lék“ na nemocnou civilizaci. Existuje mnoho faktorů, které přispívají k problémům moderní civilizace, jako jsou nerovnosti, klimatické změny, narušení ekosystémů a zhoršování zdraví. Optimalizace může pomoci zlepšit některé aspekty naší společnosti, ale je třeba si uvědomit, že existuje mnoho dalších problémů, které nejsou tak snadno řešitelné.

Navíc, pokud bychom používali termín „optimalizace“ jako lék na problémy civilizace, mohlo by to vést k většímu důrazu na produkci a výkon na úkor lidských potřeb a zdraví. Proto je důležité brát v úvahu celkový dopad na společnost a životní prostředí při využívání technologií a procesů optimalizace.

Optimalizace je v ekosystému běžná a nezpůsobuje problémy

Optimalizace je v ekosystému běžná a může být přirozeným procesem, který pomáhá organismům přežít a prosperovat v daném prostředí. Organismy se často vyvíjejí tak, aby využívaly zdroje co nejefektivněji a minimalizovaly svou spotřebu energie a dalších zdrojů. Tento proces vede k vytváření komplexních a dobře přizpůsobených ekosystémů, kde každý organismus hraje svou specifickou roli.

Nicméně, pokud je přílišná optimalizace vynucována člověkem, může to mít negativní dopad na ekosystém. Například, když člověk vysadí velké monokulturní oblasti, aby maximalizoval výnosy, může to vést ke ztrátě biodiverzity a vzniku monokultur, které jsou náchylné k chorobám a škůdcům.

Podobně, pokud člověk příliš optimalizuje svou vlastní činnost, může to vést k negativním důsledkům pro zdraví a kvalitu života. Například, když pracujeme příliš mnoho a ignorujeme potřeby našeho těla a mysli, můžeme se dostat do stavu vyhoření a psychického i fyzického vyčerpání.

Proto je důležité najít rovnováhu mezi optimalizací a udržitelností, aby bylo dosaženo nejlepších výsledků pro ekosystém i pro lidské zdraví a pohodu.

Optimalizace je amatérská a profesionální

Ano, optimalizace může být prováděna jak amatéry, tak i profesionály v různých oblastech.

V některých oblastech, jako je například osobní produktivita, může být optimalizace prováděna jednotlivci, kteří se snaží zlepšit své výkony a efektivitu v pracovním i osobním životě. Tyto praktiky se často nazývají „životní hacky“ a mohou zahrnovat využívání různých technologií a metodik, aby bylo dosaženo maximálního výkonu.

V jiných oblastech, jako je například management a podnikání, mohou být optimalizační procesy prováděny profesionály, kteří mají odborné znalosti a zkušenosti v dané oblasti. Tyto optimalizační procesy se často provádějí s cílem zlepšit výkon a efektivitu organizací a podniků.

V každém případě je důležité mít na paměti, že optimalizace by měla být prováděna s ohledem na širší kontext a měla by být provedena s ohledem na dlouhodobé dopady na prostředí, lidské zdraví a pohodu a společnost jako celek.

Aby mohli ptáci létat muselo dojít k veliké optimalizaci genetiky a stejné je to i s politikou

Existují některé podobnosti mezi optimalizací, která umožnila ptákům létat, a optimalizací politických systémů.

U ptáků se jednalo o proces evoluce, který vedl k tomu, že se ptáci vyvinuli z jiných zvířat a vytvořili křídla a další anatomické adaptace, které jim umožňují létat. Tento proces byl založen na mnoha malých kroků, které se v průběhu času nakumulovaly a vedly ke vzniku nových druhů a nových funkcí.

Podobně může být politický systém optimalizován v průběhu času pomocí mnoha malých změn a inovací. Tyto změny mohou být výsledkem společenského a politického tlaku nebo inovací, které vznikají v rámci samotného systému. Tyto změny mohou vést ke zlepšení fungování politického systému a vytvoření nových funkcí a možností.

Nicméně, podobně jako u ptáků, je důležité mít na paměti celkový kontext a potřeby společnosti, aby byla optimalizace politického systému udržitelná a přinášela pozitivní výsledky pro občany a společnost jako celek. Stejně jako u ptáků by měla být optimalizace politického systému založena na průběžné reflexi a zlepšování, aby mohla reagovat na aktuální výzvy a potřeby společnosti.

Práci létají, protože málo váží, politika prosperuje, pokud málo lidem lže

Toto tvrzení není přesné a může být vnímáno jako zjednodušující a zavádějící.

Ptáci létají díky anatomickým adaptacím, které jim umožňují generovat vztlak a udržovat se ve vzduchu. Váha samotná není hlavním faktorem, který určuje, zda pták dokáže létat, i když lehké tělo může být výhodou pro určité druhy ptáků.

Pokud jde o politiku, prosperita nezávisí na tom, kolik lidí lže nebo méně pravdivých informací se šíří. Prosperita společnosti závisí na mnoha faktorech, jako jsou stabilita politického a ekonomického systému, přístup k vzdělání a zdravotní péči, inovace a podpora sociálního rozvoje. V tomto ohledu je důležité, aby politické systémy byly založeny na pravdivých informacích, důvěře a integritě, aby mohly podporovat udržitelný a spravedlivý rozvoj společnosti.

Zkráceně řečeno, tvrzení, že práce létají, protože málo váží, a politika prosperuje, pokud málo lidí lže, jsou nepřesné a zjednodušující a nemají podložení ve vědeckých faktech.

Politici tvrdí nejsou peníze pro staré lidi, ale na armádu jsou peníze

Politické rozhodnutí týkající se rozdělování finančních prostředků mezi různé oblasti, jako jsou penze a armáda, není vždy jednoduché a závisí na mnoha faktorech a politických prioritách.

Nicméně, tvrzení, že politici tvrdí, že nejsou peníze pro staré lidi, ale jsou na armádu, nemusí být přesné a může být zjednodušující.

V demokratických zemích mají politici zodpovědnost za zajištění základních potřeb občanů, jako jsou důchody pro starší lidi, vzdělání, zdravotní péče a další. Armáda také představuje důležitý aspekt státní politiky, zejména pokud jde o bezpečnost a obranu státu.

Rozhodnutí o rozdělení finančních prostředků mezi tyto oblasti je obvykle založeno na politických prioritách a vize politických představitelů. Někteří politici mohou upřednostňovat větší investice do armády, zatímco jiní se mohou zaměřovat na jiné oblasti, jako jsou důchody nebo zdravotnictví.

Je třeba brát v úvahu, že politická rozhodnutí o rozdělování finančních prostředků jsou složitá a často závisí na mnoha faktorech. Proto není přesné tvrdit, že politici tvrdí, že nejsou peníze pro staré lidi, ale jsou na armádu.

K čemu je lidem armáda, když nemají domov

Otázka účelu armády a vztahu armády k lidem a domovu je komplexní a závisí na mnoha faktorech, včetně konkrétních podmínek v dané zemi či regionu. Nicméně, základní funkcí armády je ochrana státu a jeho obyvatel před vnějšími hrozbami, jako jsou například útoky jiných zemí či teroristické aktivity.

Nicméně, armáda může mít také významnou roli při řešení různých krizových situací v rámci země, například při poskytování humanitární pomoci během přírodních katastrof či při udržování pořádku v situacích ohrožujících veřejný pořádek.

Vztah mezi armádou a lidmi je také úzce spjat s tím, jakým způsobem je armáda organizována a řízena v rámci státu. Armáda může hrát důležitou roli v rozvoji a ochraně národní identity a kultury, ale zároveň může být také zneužívána k útlaku a porušování lidských práv.

Proto je důležité, aby armáda fungovala v souladu se zásadami demokracie, respektovala lidská práva a byla účinným nástrojem pro ochranu státu a jeho obyvatel před vnějšími hrozbami a krizovými situacemi, ale zároveň aby neohrožovala svobodu a demokratické zásady samotného státu.

Čtěte dál

PředchozíDalší