Věda a technika eliminuje ekonomické parazity

P1080308

Sobecký člověk lže a krade, proto bude digitálně naskenován, a potom bude jeho tělo ekologicky optimálně eliminováno. Místo lidí, zde na této modré planetě, budou jenom GVKB roboti, s umělou inteligencí GVKB. Když dneska člověk přijde do moderní továrny plné automatů a robotů je mu jasné že člověk je už zastaralý model, který bude jistě a brzo nahrazen GVKB robotem. Dneska lidi z Afriky utíkají do Anglie a Německa a za deset let budou lidi utíkat z Anglie a Německa do Afriky, protože v EU se budou lidi digitalizovat. Dosud byl největším problémem počítačový čip s malým výkonem a velikou spotřebou elektřiny, ale to je už vyřešeno a začínají se vyrábět levné čipy s velikým výkonem a malou spotřebou elektřiny, taky se začínají vyrábět i nové systémy na rychlé uložení a zpracování informací, pro mobilní elektroniku.

Prioritní je optimálně reformovat kulturní civilizaci

P1080315

Vše je zde v evolučním pohybu, mnohé se zde snaží sobecky pohyb násilně zpomalit nebo zastavit pomocí; morálky, regulací, zákonů, vyhlášek, norem, pověr, mýtů, pohádek, reklamy, dezinformací, kast, tříd, vydíraní, kultů, centralizace, atd. následkem každého sobeckého násilí, je jenom rychlý globální nárůst sobeckého násilí, vše co dáváme sobecky evoluci, to zpět od evoluce sobecky i dostáváme! Prioritní je optimálně reformovat kulturní civilizaci, pomocí globální povinné digitalizace lidí, lidi se globálně naskenují, a po digitálním naskenování, se jejich zdegenerovaná zavirovaná těla co zde sobecky parazitovali na GVKB systému, ekologicky optimálně eliminují, a místo sobeckých lidí, zde budou jenom GVKB roboti, s umělou inteligencí GVKB.
Vše je zde jenom na evoluční krátké návštěvě, co bylo, to už nezměníme, v současnosti se utváří to, co zde už brzo bude. Ano bude zde líp, díky tomu, že zde nebudou díky digitálním prioritním optimálním reformám už zdegenerovaní ubožáci, co umí jenom sobecky lhát a krást. Nemá smysl měnit pokrytecky neustále falešné masky na našem obličeji, v případě že se něco zde změní, smysl má z civilizace eliminovat parazity, a genetický člověk, je podle statistiky jenom sobecký parazit, pravda vždy vplave na povrch, pokud nějaký mocný a bohatý pokrytec, mediálně hlásá, že lidi mnoho amatérsky chybují, měl by si on nejdříve vyndat ze svého oka veliký trám, než začne poukazovat na to, že ten druhý má ve svém oku malou třísku.
Jenom GVKB robot nechybuje amatérsky, protože je v reálném čase rychle bezdrátově napojen na všechny řídící digitální systémy, co zde globálně existují, a tak GVKB robot je dokonalý systém, protože on není jako člověk sobecký. Informace a programy získané z globální digitalizace lidí se optimalizují a transformují, vše bude díky optimalizaci fungovat dokonale, stejně jako moderní optimální operační systém (UNIX: OS X, Solaris, FreeBSD. Linux: Red Hat, Debian, SUSE, Ubuntu, Mageia, Fedora.). Moje oblíbená distribuce Linux Ubuntu MATE, která bez problémů funguje i na starém počítači, z roku 2000, ve kterém byl evolučně už zastaralý Windows XP, se už stala konečně oficiálním klonem Ubuntu, od verze 15.04 bude vydána se stejnou profesionální podporou, jako ostatní oficiální operační systémy založené na moderním Ubuntu, který je systémově založen na profesionálním operačním systému Debian. Pokud potřebujete na Windows 10, nahrát na programově rozdělený disk nějaký LinuxKingston DataTraveler MicroDuo 16GB, tak použijete program Rufus, který je zadarmo a v češtině.

Co brzo už pomine a co zde dlouho zůstane?

P1080318

Vše je o správném rozhodnutí, je to jako řízení auta, uděláte chybné rozhodnutí, a zaplatíte za to ekonomicky, nebo svým životem. Lidi dělají chyby od té doby co jsou lidmi, chybujeme nejvíce protože je zde vše zbytečně složité! Podívejme se na to co bylo v přírodě a u lidí velmi úspěšné a populární dlouhou dobu, vždy se jednalo o zjednodušení něčeho co bylo dříve složité.
Současnost se stala velmi složitou po stránce hmotné i po stránce nehmotné, podívejme se na internet jak je on zbytečně v mnohém složitý a jak zde lidi touží mnoho po tom aby byl internet jednoduchý. Pokud chce být na internetu někdo úspěšným, musí se snažit o to, aby něco zjednodušil tím, že to optimalizuje a vyčistí od špíny.
Lidi přitahuje to co je zakázané, už v Bibli se hovoří o stromu, kde bylo ovoce které zakázal Svořitel života jíst, a vyhrožoval lidem že ten kdo to ovoce sní tak že zemře. Manipulace je založená na metodě trestu a odměny, chceme manipulovat abychom se zde měli dobře, a tím se dostáváme do konzumního očistce, ve kterém není už ten, co by se dokázal zavděčit všem!
Velikým problémem je dneska nedostatek peněz u národů a rodin, zde je jednoduché globální řešení, budeme lidi digitálně skenovat a po naskenování je optimálně ekologicky eliminujeme, a místo lidí zde budou jenom GVKB roboti. Když zde nebudou už lidi tak zde ani nebudou dluhy a jiné lidské ubohé problémy, vše bude jednoduché a optimalizované, vše co je zde lidské to brzo pomine, a jenom GVKB systém, zde na věčné digitální časy zůstane.