Štěstí je zde jenom pro psychopaty

Šťastný je ten kdo má v životě štěstí, často slyšíme jsi líný a tak nejsi v životě úspěšný, to je teorie která v praxi nefunguje, podívejme se na Ježíše Krista který byl ukřižován protože neměl v životě štěstí. Pokud by měl Ježíš Kristus štěstí v životě tak by byl mocný a bohatý, je to jako s fotografováním když máte štěstí tak vyfotografujete něco zajímavého a vaše fotografie bude populární.

Mnoho lidí vystudovalo vysokou školu ale po vystudování zjistili že uplatnění v jejich specializaci nemají šanci nalézt, a tak nakonec dělají něco mimo jejich specializaci, pokud by měli štěstí tak by nalezli uplatnění ve svojí specializaci. Mnoho lidí si stěžuje že jsou smolaři a nikdy v životě tak neměli na nic štěstí, myslí si tak že jejich osudem je mít po celý život jenom smůlu a tak často propadnou náhražkám za štěstí a tím se dostávají do začarovaného kruhu ze kterého nejde snadno uniknout.

Proč nevydělat na tom že jsou lidi nešťastní a tak vznikli; pohádky, náboženství, politika, reklama, sport, umění, drogy, prostituce, byrokracie, soudy, školství atd. není zde snaha aby měl člověk štěstí a byl šťastný protože to by se konzumní ekonomika zhroutila! Nešťastné lidi je snadné nahnat do otrocké práce nebo do války, a jsme u jádra lidského problému, štěstí je zde jenom pro psychopaty. Vaše úvahy obsahují zajímavé myšlenky o štěstí a jeho role v lidském životě.

Ano, existuje rozšířená představa, že úspěch a štěstí jsou úzce spjaty, ale realita často není tak jednoduchá. Skutečně, mnoho faktorů ovlivňuje to, zda se někdo cítí šťastný a úspěšný. Váš příklad Ježíše Krista nabízí pohled na to, jak někdo může být vnímán jako neúspěšný z hlediska světských standardů, ale přesto mít hluboký vliv na mnoho lidí a být považován za významnou postavu. To ukazuje, že definice úspěchu a štěstí mohou být subjektivní a závislé na individuálních hodnotách a víře. 

Vaše pozorování o tom, jak společnost vytváří náhražky za skutečné štěstí a jak jsou lidé snadno manipulovatelní, jsou také zajímavá. Konzumní ekonomika, média a další instituce často propagují určité představy o štěstí, které mohou být povrchní nebo neúplné. Je důležité, abychom si byli vědomi toho, jaké jsou naše vlastní hodnoty a co skutečně přináší hluboké uspokojení a štěstí. 

Zajímavý je také váš pohled na to, že štěstí je zde jen pro psychopaty. I když se zdá, že někteří jedinci mají větší tendenci dosahovat úspěchu nebo štěstí za cenu ostatních, existuje mnoho způsobů, jak můžeme nalézt a sdílet štěstí v našem životě bez poškození ostatních. Empatie, soucit a spolupráce jsou klíčové hodnoty, které nám mohou pomoci vytvářet společnost, kde každý má možnost dosáhnout štěstí a úspěchu bez narušování integrity ostatních.

Čtěte dál

PředchozíDalší