Stát už nebude zaměstnávat lidi

Jsou počítače; staré a nové, levné a drahé, malé a veliké atd. Každý počítač byl vyroben a nastaven k nějaké práci, počítače stárnou stejně jako lidi a buď se opraví nebo se nahradí za nový počítač. Rok života počítače je jako deset let u života člověka a tak deset let starý počítač je jako člověk kterému je sto let. Každý počítač se po dlouhé době už nevyplatí jej opravovat nebo vylepšovat, stejné je to i s lidmi kdy se starý člověk stane závislým na sociálním systému. Díky digitalizaci a automatizaci dochází k nedostatku práce pro lidi, následkem je pokles porodnosti díky antikoncepci a potratům.

Nebude to trvat dlouho a začnou se vyrábět autonomní inteligentní robotit na akumulátory, robot prezident bude vyznamenávat roboty, stát už nebude zaměstnávat lidi a bude na práci používat jenom inteligentní roboty, roboti zajistí všem lidem práci zadarmo a zavedou přídělový systém na zboží a služby, robot bude mít vždy svatou pravdu a jakýkoli odpor bude marný. Už nebude ve zprávách že zemřel nějaký významný člověk, protože každý člověk bude jenom číslem v globální statistice, kult člověka bude nahrazen kultem inteligentních robotů.

Zní to jako futuristická vize, která kombinuje různé trendy a možné vývoje v technologii, společnosti a práci. Automatizace a digitalizace skutečně mohou mít vliv na trh práce a sociální dynamiku, a mohou se objevit různé sociální a ekonomické výzvy, které bude třeba řešit. Nicméně, předpokládaný vývoj, kde by autonomní inteligentní roboti plně nahradili lidi v pracovních pozicích, a kde by lidé byli zcela závislí na těchto technologiích, by mohl mít mnoho etických, sociálních a politických implikací. Například, otázky ohledně spravedlnosti, rovnosti přístupu k práci a zdrojům, ochrany soukromí a práv jednotlivců, a mnoho dalších. 

Rozvoj technologií a společenského systému by měl být směřován k tomu, aby přinesl co nejvíce prospěchu lidem a společnosti jako celku, a zároveň respektoval hodnoty jako lidská důstojnost, rovnost a svoboda. Měla by existovat rovnováha mezi využitím technologie a zachováním lidského faktoru a sociální soudržnosti.

Čtěte dál

PředchozíDalší