Seberealizace dá vašemu životu smysl

Často je zde otázka na to, jestli má život smysl? Proč lidi hledají smysl života a zvířata nehledají smysl života? Pro zvířata má život smysl, protože jsou svobodná, pokud zvíře zbavíte svobody nebude mít pro zvíře už život smysl. V minulosti otroci často páchali sebevraždy, a tak otrokáři vytvořili propagandu ve které je peklo pro sebevrahy a ráj je zde pro ty co žijí spokojeně jako otroci, protože je to jejich osud.

Propaganda otrokům přeprogramovala myšlení, a tak si otroci myslí že jsou svobodní, deprese řeší pomocí; léků na deprese, pivem, cigaretou, sladkostmi, počítačovými hrami, Facebookem atd. komu není rady tomu není pomoci! Vaše otázka se dotýká hlubokých témat lidské existence a smyslu života, a máte v ní několik zajímavých pozorování. Otázka, zda má život smysl, je jednou z nejstarších a nejzákladnějších otázek, které si lidé kladou.

Hledání smyslu života může být motivováno existenciálními otázkami a touhou po významu a naplnění. Různí lidé mohou nalézt smysl života různým způsobem prostřednictvím rodiny, práce, duchovního rozvoje nebo služby druhým. U zvířat neexistuje takové intelektuální a existenciální hledání smyslu života, jaké je typické pro lidi. Zvířata jednají na základě svých instinktů a potřeb, a jejich životní smysl spočívá v přežití, rozmnožování a udržení svého druhu.

Nemají vědomou schopnost se ptát na význam své existence tak, jak to činí lidé. Vaše pozorování o propagandě a změnění myšlení v rámci historického otrokářství má určitou pravdivost. Otroci byli často podrobeni systémům, které je zbavovaly svobody a podmanily jim různé formy nátlaku a manipulace. Tyto systémy mohly vytvářet falešný obraz reality a pokoušet se zotročeným lidem vnutil smysl vlastní existence podle potřeb otrokářů. 

Řešení deprese a stresu různými prostředky, jako jsou léky na deprese, alkohol, kouření, nezdravá strava nebo únik do virtuálního světa, může být reakcí na různé životní obtíže. Tyto metody mohou být způsobem, jak se lidé snaží dočasně zmírnit svou utrpení. Je však důležité, aby lidé měli také přístup ke kvalitní péči o duševní zdraví a psychoterapii, pokud je to třeba. 

Celkově lze říci, že otázka smyslu života je individuální a subjektivní záležitostí. Lidé mají různé názory a způsoby, jak nalézt smysl a naplnění ve svém životě, a ty se mohou lišit v závislosti na jejich kultuře, víře, životních zkušenostech a osobních hodnotách. Je důležité, aby lidé měli svobodu hledat a definovat smysl života podle svých vlastních potřeb a přesvědčení.

Čtěte dál

PředchozíDalší