Rok 1920

  1. Schválení 19. dodatku Ústavy Spojených států amerických, který udělil ženám právo volit (19. srpna 1920). Tím bylo dosaženo volební rovnosti mezi muži a ženami v USA.

  2. Zakládající shromáždění Společnosti národů se poprvé sešlo v Ženevě, Švýcarsko (16. ledna 1920). Společnost národů byla mezinárodní organizace vytvořená po první světové válce, která měla za cíl udržovat mezinárodní mír a spolupráci mezi národy.
  3. Irsko získalo nezávislost na Velké Británii a byla založena Irská republika (24. dubna 1920). Tato událost byla součástí irského boje za nezávislost, který začal v roce 1919.
  4. Začátek prohibice v USA, což byl zákaz výroby, distribuce a prodeje alkoholu (16. ledna 1920). Prohibice byla platná až do roku 1933, kdy byla zrušena 21. dodatkem Ústavy Spojených států.
  5. Vznik Sovětského svazu (30. prosince 1922). Sovětský svaz byl socialistický stát, který existoval až do roku 1991, kdy se rozpadl na samostatné republiky.
  6. Podpis Versailleské mírové smlouvy, která ukončila první světovou válku, mezi Spojenými státy, Velkou Británií, Francií, Itálií a dalšími spojeneckými silami na jedné straně a Německem na straně druhé (28. června 1920).
  7. Vznik Liga národů, která byla založena jako součást Versailleské mírové smlouvy a měla sloužit jako mezinárodní organizace pro udržování míru a řešení mezinárodních sporů. Liga národů existovala až do roku 1946, kdy byla nahrazena Organizací spojených národů (OSN).
  8. Vznik tanečního stylu Charleston, který se stal populárním v 20. letech 20. století a stal se symbolem éry jazzového věku.

Čtěte dál

PředchozíDalší