Proměna ráje na očistec má svoji příčinu

Po celý dlouhý život se neustále srážím s neandrtálci, i když se už dneska označení neandrtálec statisticky nepoužívá, protože ve škole nás učili že prý neandrtálci zde už nejsou, protože prý evolučně zanikli. Je pravda že vzhled neandrtálců se evolučně změnil a tak je podle vzhledu už nepoznáme ale jejich myšlení se nezměnilo, místo označení neandrtálec se používá označení F60- F69, lidově je označujeme jako blbce a pitomce. U neandrtálců chybí schopnost sebeovládání a tak problémy řeší většinou násilím a proto milují sporty kde je násilí jako jsou třeba bojové sporty taky mají silný sklon k návykovým drogám jako jsou alkoholické nápoje a cigarety.

Statisticky je doloženo to že většina lidí ve vězení jsou neandrtálci podobná je situace i v psychiatrické nemocnici. Jakákoli snaha převychovat neandrtálce pomocí systému odměny a trestu je naivní a marná, komu není rady tomu není pomoci, pokud se neandrtálec dostane na vysokou funkci kde má veliký vliv na mnohé tak následkem je proměna ráje na očistec. Nedávno skončila pandemie a zde se ukázalo to že svět ovládají dneska neandrtálci a následkem byla inflace, protože se ekonomika a politika díky vlivným neandrtálcům zhroutila. Díky neandrtálcům zde není na světě mír protože neandrtálci milují násilí a tak vytvářejí dogmatické totality které mají veliké armády.

Čtěte dál

PředchozíDalší