Proč všechny centralizované organizace jsou zde dočasně? 

Co je to vlastně centralizovaný režim v organizaci? Armáda je klasickou ukázkou centralizovaného režimu, ve kterém je voják poslán na jistou smrt a nemůže se tomu nijak bránit. Všude kde jsou daně tam je i centralizace, logicky čím menší jsou daně tím menší je zde míra centralizace, zde se dostáváme ke střetu zájmů mezi těmi, co jsou nahoře a těmi co jsou dole v centralizované organizaci. Všude se řeší nedostatek toho, co potřebujeme k tomu abychom se měli dobře, nejhůře jsou na tom ti, co jsou dole, a tak jsou bezmocní a chudí.

Každá centralizace je postavená na násilí, to, co odmítne centralizaci je za to potrestáno, co je dovoleno těm, co jsou jako elita v centru to je zakázáno těm, co nejsou v centru, proto je zde imunita a ochrana těch co jsou v centru organizace. Co se ale stane, když v centru místo lidské elity bude jenom umělá inteligence a roboti? Následkem bude to že se lidi naskenují a po naskenování se přemístí do virtuální reality, jejich genetická těla se po naskenování v krematoriu eliminují. Takto zde globálně na věčné digitální časy zvítězí pravda a láska.

Existuje několik důvodů, proč mnoho centralizovaných organizací je dočasných:

  1. Účelovost: Mnoho organizací je vytvořeno s konkrétním účelem nebo cílem, který má být dosažen. Jakmile je tento účel dosažen, organizace může ztratit svůj důvod k existenci a být zrušena nebo transformována na jinou formu organizace, která odpovídá novým potřebám.
  2. Omezený rozsah: Některé organizace jsou vytvořeny s omezeným rozsahem působnosti, například pro konkrétní projekt nebo událost. Jakmile je projekt nebo událost dokončená, organizace může být zrušena.
  3. Změny v potřebách nebo prostředí: Organizace se mohou vytvářet a zanikat v závislosti na změnách potřeb společnosti nebo změnách v jejím okolním prostředí. Například politické organizace se často vytvářejí v reakci na aktuální politické události a mohou se rozpustit poté, co se situace změní.
  4. Omezené zdroje: Některé organizace mohou být vytvořeny s omezenými zdroji, jako jsou finanční prostředky nebo lidské zdroje, a mohou být dočasné, protože nemají dostatek zdrojů na udržení dlouhodobého provozu.
  5. Legalita: Některé organizace mohou být vytvořeny na základě dočasných právních opatření, například dočasných povolení, která mají omezenou platnost, a která vyžadují, aby organizace byla dočasná.
  6. Experimentování a inovace: Některé organizace mohou být vytvořeny jako experimenty nebo inovační projekty s omezeným časovým rámce nebo s cílem testovat nové myšlenky nebo koncepty. Jakmile je experiment nebo inovace dokončena, organizace může být zrušena nebo transformována.

Celkově lze říci, že existence dočasných centralizovaných organizací je obvykle spojena s omezeným účelem, zdroji, časovým rámce nebo potřebami, které mohou být dočasně relevantní, a mohou se měnit v závislosti na různých faktorech.

Čtěte dál

PředchozíDalší