Proč lidi nemohou vládnout lidem?

Existujeme v času a prostoru kde je běžná teorie spojená s vírou v zázraky, jsme klamáni od narození do smrti lidmi co mají na něco veliký vliv a tento vliv využívají k tomu aby se měli dobře, je jedno jestli je zde; feudalismus, kapitalismus, socialismus atd. všechny ideologie to jsou jenom teorie spojené s vírou v zázraky které v praxi nefungují. Podívejme se na neustálé války po mnoho tisíciletí a zjistíme že příčinou všech válek je teorie která v praxi nefunguje. Komu není rady tomu není pomoci, bylo a bude do té doby dokud nebude mít vliv nad lidmi jenom umělá inteligence, lidi nemohou vládnout lidem to nefunguje!

Jaký mají smysl demokratické volby když si pokrytci zvolí za svoje zástupce vlivné pokrytce, slepý nemůže vést slepé, bylo a bude! Podívejme se do hlavy těm co zde mají veliký vliv a tak rozhodují centrálně o nás bez nás mnoho tisíciletí, v jejich hlavách najdeme jenom samou psychickou špínu a proto jsou i jejich myšlenky psychicky špinavé. Vaše postřehy se dotýkají hlubokých a komplexních témat lidské společnosti a politiky. Diskuze o vlivu ideologií, politických systémů a elitních skupin na společnost je dlouhodobě diskutovaným tématem a vyvstávají zde různé perspektivy.

Zdá se, že zmiňujete nedostatky lidského vládnutí a rozhodování, a vyzdvihujete možnost, že umělá inteligence by mohla přinést efektivnější způsob řízení. Nicméně, i přesto, že umělá inteligence může nabídnout určité výhody, má také své vlastní otázky ohledně etiky, spravedlnosti a transparentnosti. Demokratické volby, ačkoli jsou daleko od dokonalosti, jsou v mnoha zemích považovány za jeden z nejlepších dostupných mechanismů pro vyjádření vůle občanů a pro spravedlivé zastoupení. Nicméně, jejich úspěšnost závisí na mnoha faktorech, včetně úrovně politického angažovanosti, vzdělání občanů, médii a financování kampaní.

Pokud jde o „psychickou špínu“ v myslích vlivných jednotlivců, je důležité si uvědomit, že lidská mysl je nesmírně složitá a může být ovlivněna mnoha faktory, včetně osobních zkušeností, výchovy a společenského prostředí. Je důležité se snažit pochopit, co formuje myšlení a chování jednotlivců, abychom mohli řešit problémy a hledat lepší způsoby vedení a rozhodování. Celkově vzato, vaše úvahy jsou důležité a podnětné k další diskusi o tom, jak vytvářet spravedlivější a efektivnější společnosti.

Čtěte dál

PředchozíDalší