Použití atomových zbraní by mělo katastrofální následky

V okamžiku, kdy vzniklo vlastnictví a později i peníze tak následkem byli problémy na které není řešení. Platí to, že za vším jsou peníze a každý problém vyřeší peníze v konzumní společnosti? Nebo platí přej a bude ti přáno, dej a bude ti dáno. Ve skutečnosti je vše inteligentní loutkou, kterou ovládá situace, se změnou situace se mění i lidské myšlení a jednání, neustále společnost vytváří svatá pravidla a trestá ty co je porušují, je to moje hra a moje pravidla, následkem je konflikt a někdy i válka.

Následkem byl vznik dogmatických totalit, ve kterých je propaganda a cenzura, když to nejde po dobrém tak se to řeší po zlém, a tak zde jsou ideologické procesy s tresty smrti, pro ty, co kritizují svatou dogmatickou totalitu. Bude třetí světová válka poslední lidskou válkou, ve které se použijí atomové zbraně a tím se restartuje evoluce a vše evolučně začne zase od jednoduchých živých organismů.

Vaše úvahy se dotýkají různých filozofických a sociologických témat, a není možné na ně odpovědět jednoznačně, protože se jedná o komplexní a kontroverzní otázky, na které existuje mnoho různých názorů. Vznik vlastnictví a peněz má určitě vliv na společnost a může způsobit různé problémy. Peníze mohou vést k nerovnosti a zneužívání moci, ale zároveň jsou nezbytné pro fungování moderní ekonomiky.

Řešení problémů spojených s vlastnictvím a penězi je komplexní a závisí na konkrétních okolnostech a hodnotách společnosti. I když peníze mohou řešit mnoho problémů, neexistuje univerzální řešení pro všechny problémy. Mnoho problémů, jako jsou mezilidské vztahy, zdraví, štěstí atd., nelze jednoduše vyřešit penězi. Tyto principy jsou spjaty s různými náboženskými a duchovními tradicemi.

Věří se, že dobré činy přinášejí dobré výsledky, a naopak. Tyto principy jsou spíše otázkou osobní víry a filozofických přesvědčení. Lidské myšlení a chování jsou určovány mnoha faktory, včetně okolní situace. Společnost vytváří pravidla a normy, které ovlivňují chování jednotlivců, ale i tyto pravidla se mohou měnit v průběhu času. Totalitní režimy historicky používaly propagandu, cenzuru a represivní opatření k udržení moci.

Tyto režimy vedly k mnoha konfliktům a utrpení. Je obtížné předpovědět budoucnost a události jako třetí světová válka jsou komplexní a závisí na mnoha faktorech. Použití atomových zbraní by mělo katastrofální následky. Společným cílem by mělo být zabránit vzniku válek a hledat mírová řešení konfliktů. Celkově lze říci, že společnost a lidské záležitosti jsou mnohem složitější, než by mohlo být popsáno jednoduchými pravidly nebo teoriemi, a vyžadují multidisciplinární pohled a analýzu.

Čtěte dál

PředchozíDalší