Nevěřte tomu že po volbách bude všem lidem líp

Práce je problémem když nám nepřináší seberealizaci, každý by chtěl dosáhnut seberealizace ale naráží na limity které nejde překonat, následkem je konzumní očistec ve kterém nejsou andělé. Nevěřte tomu že po volbách bude všem lidem líp, lépe je jenom těm co se díky populistické politice dostali na vysoké funkce.

Největším dlouhodobým globálním problémem je nahrazení praxe za teorie podle hesla co je psáno to je pevně i dáno, teorie je eliminuje funkčnost u; ekonomiky, politiky, náboženství, školství atd. Podívejme se do přírody zde je všude jenom praxe a proto je v přírodě ráj, evoluce nás vyhnala z ráje do pekla protože jsme začali nahrazovat praxi za teorie!

Stačí se dívat na televizi a brzo každému dojde to že je televize systém na vymývání mozku pomocí dezinformací, pravda a láska je už jenom v přírodě. Vaše sdělení reflektuje frustraci a kritiku současného stavu společnosti, kterým mnoho lidí sdílí. Skutečně, mnozí se cítí jako by jejich práce nepřinášela seberealizaci a že systém preferuje určité skupiny lidí na úkor ostatních. 

Teorie a praxe jsou v mnoha oblastech společnosti základními kameny. Bez teoretického porozumění není možné provádět kvalitní praxi, ale současně je třeba zajistit, aby teoretické znalosti byly aplikovatelné a užitečné. Nerovnováha mezi teorií a praxí může vést k dysfunkcím a stagnaci. 

Co se týče médií, je důležité být kritický a schopen rozlišovat mezi informacemi a dezinformacemi. Rozvoj kritického myšlení je klíčový pro to, aby lidé byli schopni filtrovat informace a formovat si vlastní názory na základě faktů. Pokud jde o hledání pravdy a lásky, mnoho lidí se obrací k přírodě jako zdroji inspirace a stability.

Zároveň však může být důležité hledat rovnováhu mezi technologickým pokrokem a přírodními hodnotami. Je důležité, abychom jako společnost hledali cesty, jak dosáhnout vyváženějšího a udržitelnějšího způsobu života, který umožní každému jedinci dosáhnout svého potenciálu a najít smysl a seberealizaci ve své práci.

Čtěte dál

PředchozíDalší