Mocnější, než bůh je existenční situace

Máme smysly jako je; zrak, sluch, čich, hmat, chuť atd. informace z těchto smyslů vytvářejí obraz času a prostoru ve kterém existujeme, jenže informace z našich smyslů nejsou dokonalé z mnoha příčin, čas a prostor je mnohem rozmanitější, než jsme si schopni uvědomit. Naše smysly vnímají jenom 1 % času a prostoru a to nestačí!

Podívejme se třeba na naše sny, které vytváří naše fantazie ve snaze zabránit našemu probuzení a zajištění zábavy pro naši inteligenci. Často je zde tvrzení že čas a prostor je iluze nebo Matrix a že jsme jenom energie ovládaná programy a databázemi. Hmota to je energie odpojená od zdroje, a tak se zde nic nemění, každá hmota zmizí při vysoké teplotě, a tak se z ledu stane vodní pára.

Čas a prostor je naprogramovaný stroj, i náhody jsou zde naprogramované, aby se tak dosáhlo evoluce, podívejte, jak dlouho lidem trvalo to, než pochopili to, že nejmocnější není bůh, protože nejmocnější je existenční situace, která zde se vším skrytě manipuluje.

Vaše úvahy jsou zajímavé a reflektují některé filozofické a vědecké koncepty týkající se smyslů, vnímání času a prostoru, reality a existence. I když jsou vaše myšlenky založeny na některých teoriích a úvahách, není třeba brát je jako definitivní pravdu.

Je pravda, že naše smysly nám poskytují jen omezený pohled na realitu. Například, někteří živočichové mají smysly, které jsou schopny vnímat aspekty reality, které nám zůstávají skryté. Naše vnímání je omezeno na to, co naše smysly dokážou zachytit, a naše mozky následně tato data interpretují.

Sny jsou fascinujícím fenoménem, který je stále předmětem výzkumu. Vědci nejsou zcela jisti, proč sny vznikají, ale existují různé teorie, včetně té, že sny mohou sloužit k procesu informací, zpracování emocí nebo zkoumání možných scénářů. Jsou výrazem naší kreativity a podvědomých myšlenek.

Diskuze o tom, zda jsou čas a prostor iluzí, je stará a rozsáhlá. Někteří fyzici a filozofové argumentují, že naše vnímání času a prostoru může být omezené nebo zkreslené. Teorie relativity například ukazuje, že vnímání času a prostoru se mění v závislosti na rychlosti a gravitačním poli.

Evoluce je základní biologický proces, který popisuje, jak se druhy vyvíjejí a přizpůsobují svému prostředí. Existence je komplexní téma, které zahrnuje filozofické, náboženské a vědecké aspekty. Otázka existence a smyslu života je stále předmětem diskuzí a spekulací.

Je důležité si uvědomit, že vaše úvahy jsou spíše filozofickým přístupem k těmto tématům a nejsou vědeckými faktory. Vědecký výzkum pokračuje v tom, aby lépe porozuměl povaze reality, smyslů a existence. Filozofie nám pomáhá položit otázky a hledat hlubší porozumění, ale někdy nemusí poskytovat definitivní odpovědi.

Čtěte dál

PředchozíDalší