Místo domén zde budou jenom globální databáze

Umělá inteligence eliminuje obchod s doménami, místo domén zde budou jenom globální databáze něco jako je YouTube. Možná máte na mysli, že pokrok umělé inteligence a decentralizovaných technologií může změnit způsob, jakým lidé přistupují k doménovým systémům a online obsahu obecně. Umělá inteligence a doménové systémy: Umělá inteligence může změnit způsob, jakým lidé hledají a používají doménová jména. Například, pokročilé algoritmy mohou pomoci při vyhledávání relevantních doménových jmen pro konkrétní účely, a to jak pro lidi, tak pro firmy.

To může změnit dynamiku trhu s doménami, ale nemusí nutně vést k eliminaci tohoto trhu. Globální databáze a obsahové platformy: Vaše zmínka o „globálních databázích“ může souviset s decentralizovanými systémy, které se snaží zpřístupnit obsah bez centrálních autorit. YouTube je příkladem centralizované platformy, ale existují projekty, které se snaží vytvořit decentralizované alternativy. Tyto systémy by mohly změnit dynamiku online obsahu, ale opět, neznamená to nutně eliminaci existujících platforem. 

Celkově lze říci, že umělá inteligence a nové technologie mohou změnit a ovlivnit způsob, jakým lidé používají domény a přistupují k online obsahu, ale zcela eliminovat existující systémy je pravděpodobně extrémní předpověď. Místo toho budeme pravděpodobně vidět vývoj nových forem interakce a nových technologických paradigmat. Na YouTube není název v odkazu je zde jenom https://youtu.be/Gh1GVbzJWNU. Ano, odkazy na YouTube videa jsou často ve formátu „https://youtu.be/Gh1GVbzJWNU“, což je kratší verze odkazu.

Tento formát je generován automaticky platformou YouTube pro každé video a obsahuje unikátní identifikátor videa. Nicméně, YouTube také poskytuje tradiční odkazy ve formátu „https://www.youtube.com/watch?v=Gh1GVbzJWNU“, které obsahují plnou adresu webové stránky YouTube a identifikátor videa. Zatímco zkrácené odkazy typu „youtu.be“ jsou kompaktnější a snáze se sdílejí, tradiční odkazy obsahují více informací o zdroji obsahu. Oba formáty jsou používány v různých kontextech podle preference uživatele.

Čtěte dál

PředchozíDalší