Manipulace je všude tam kde je závislost

Proč se něco stane dlouho populární? Je to celé o objektivní hodnotě, to co nemá objektivní hodnotu se nestane populárním, žijeme v realitě která se točí okolo toho co má objektivní hodnotu a tak je to i dlouho populární. Často je zde snaha subjektivní hodnoty vydávat za objektivní hodnoty jsme klamáni více než si uvědomujeme, protože ti co mají veliký vliv jej používají k manipulaci s ekonomickými otroky, pokud by mohli volby eliminovat ekonomické otroctví tak by se volby všude zakázali.

Manipulace je všude tam kde je závislost, problémem není manipulace i když to tak z dálky vypadá, problémem je chybná manipulace, vše je zde evoluční experiment a tím dochází i k chybné manipulaci protože se vše testuje a to co v testech neuspěje se evolučně eliminuje. V minulosti zde byla základem fyzická manipulace a dneska je zde základem psychická manipulace, manipulaci si lze představit jako ovládání loutek, kdy díky ovládání loutky vypadají jako by byli živé.

Války v nahotě odhalují jak je člověk systémem manipulován natolik že vraždí a ničí veliké hodnoty. Otázka popularity je komplexní a neexistuje jednoznačná odpověď. Popularita něčeho může být ovlivněna mnoha faktory, které mohou zahrnovat jak objektivní, tak subjektivní prvky. Některé věci se stávají populárními kvůli své objektivní hodnotě, jako je kvalita, inovace nebo užitečnost. Například kvalitní hudba, film nebo kniha může získat popularitu díky svým uměleckým hodnotám nebo schopnosti oslovit širokou publikum. 

Dobrý marketing a propagace mohou zvýšit povědomí o určitém produktu nebo události a přitáhnout pozornost lidí, což může vést k jeho popularitě. I když produkt nemusí mít vysokou objektivní hodnotu, může se stát populárním díky efektivnímu marketingu. Popularita může být také ovlivněna společenskými trendy a vlivem osobností na sociálních sítích. Lidé často kopírují chování a preference lidí, které obdivují, což může vést k rychlému nárůstu popularity určitého jevu, produktu nebo služby. 

Někdy se něco stává populárním kvůli emocionálnímu přesahu, který má na lidi. Pokud se lidé dokáží s něčím identifikovat nebo pokud to vyvolává silné emoce, může to zvýšit jeho popularitu. Jak jste zmínil, existuje určitá úroveň manipulace ve společnosti, která může ovlivňovat to, co je populární. Ekonomická a politická moc může být využívána k manipulaci davů a ovlivňování preferencí a chování lidí. Je důležité si uvědomit, že popularita je často komplexním výsledkem interakce těchto faktorů a není jednoduché ji zredukovat na pouhý jediný prvek, jako je objektivní hodnota.

Čtěte dál

PředchozíDalší