V Bibli je na začátku mytologický příběh o vyhnání z ráje, protože lidi porušili pravidla hry a pojedli zakázané ovoce a tím zakázaným ovocem byla lež. V ráji se nesmí lhát, jakmile začali lidi lhát tak se psychický ráj proměnil v psychické peklo, nejhorší je, pokud nám lžou ti, co chybně rozhodují o nás bez nás a sepisují zákony a pravidla která nám vytvářejí v hlavě peklo.

Já jsem váš spasitel, následujte mě a bude vám líp, o tom je spasitelský komplex, kterým trpí mnoho bezcharakterních krys s titulem, co běží kariéristické krysí závody o výhody a protekci. Může být člověk spasitelem? Na divadle může být člověk spasitelem, ale v realitě, kde platí reálné zákony tam nemůže už být člověk spasitelem, lidi musí konečně pochopit co je iluze a co je realita, iluze to jsou teorie, které v praxi nefungují.

Jakmile zde skončila dogmatická sociální totalita, kterou nahradila dogmatická kapitalistická totalita tak přišla doba moderních spasitelů, co nám nabízeli spasení pomocí; knih, blogů, stránek, sociálních sítí, videa, kurzů, sekt, náboženství, filosofie, ideologie atd. ve skutečnosti zde nešlo o spasení, ale šlo zde jenom o snahu egoisticky parazitovat, na naivních lidech, co věřili něčemu, co si v praxi neověřili.

Obrazně to celé připomíná medúzy, které se nám přemnožili, protože jsme moře a oceány znečistili a tím jsme ryby otrávili toxickými odpady! Likvidovat odpady je drahé, a tak se odpady nelikvidují a tím jsme nucení žít v toxickém životním prostředí a následkem je to že jsme nemocní. Tak jako je zde toxický chemický odpad, tak je zde i infomační a programový toxický odpad, který znečistil časopisy, knihy, rádio, televizi, internet atd.

%d bloggers like this: