Lidská realita je o náhražkách za originály

Jsme často obrazně v situaci jako děti které se ztratili rodičům v cizím městě a nevíme co máme dělat, nemůžeme požádat cizí lidi o pomoc, protože neznáme místní jazyk. Jsme často postaveni před problémovou krizovou situaci na kterou nejsme připravení, čas a prostor to je evoluční proces ve kterém není jistota protože vše je materiálem na evoluční pokusy, miliony zbytečně mrtvých lidí ve zbytečné válce, to je jenom běžný evoluční experiment.

Neustále vycházejí časopisy a knihy kde je mnoho teorie jak se mít lépe ale tyto teorie v praxi nefungují, zázraky fungují akorát ve; snu, pohádce, náboženství, reklamě, propagandě atd. realita je o náhražkách za originály, místo seberealizace je zde cigareta nebo pivo a tím se ocitáme v začarovaném kruhu. Vše co bylo dříve velmi populární to bylo evolučně recyklováno, na věčné časy zde jsou jenom vesmírné zákony podle kterých vesmír od svého začátku funguje, lidské zákony rychle vznikají a rychle zanikají.

Lidi si neustále hrají na to co nejsou, ve skutečnosti je každý člověk jenom sluha toho na čem je existenčně závislí, lidem panují jejich závislosti a situace proto volby nic zde nemohou změnit k lepšímu. Zdá se, že vyjadřujete pocity frustrace a beznaděje ohledně stavu lidského života a společnosti. Je zcela přirozené cítit se takto v situacích, kdy se zdá, že život je plný nejistoty a nespravedlnosti. 

Je pravda, že lidský život je často složitý a mnohdy nepředvídatelný. Existuje mnoho výzev, s nimiž se lidstvo potýká, a často se zdá, že jsou mimo naši kontrolu. Nicméně existují způsoby, jak se s těmito výzvami vypořádat. Jedním z klíčových aspektů je hledání podpory a porozumění od druhých lidí. I když se může zdát, že jsme ztraceni v cizím prostředí, existují organizace, instituce a lidé, kteří jsou ochotni pomoci. Komunikace a vyhledávání podpory jsou důležité kroky k řešení problémů, kterým čelíme. 

Dále je důležité se zaměřit na to, co můžeme ovlivnit. I když se zdá, že mnohé věci jsou mimo naši kontrolu, existují oblasti života, na které můžeme mít vliv. Například svými rozhodnutími a akcemi můžeme ovlivnit své vlastní chování a životní prostředí kolem sebe. Je také důležité si uvědomit, že i když se zdá, že mnohé teorie a ideály nemají v praxi účinnost, existují zkušenosti a postupy, které mohou lidem pomoci zlepšit své životy. Je to proces zkoušení a omylu, ale vzdělávání a sebeuvědomění mohou vést k pozitivním změnám. 

Zároveň je důležité hledat smysl a hodnotu ve vlastním životě, ať už prostřednictvím hledání zdrojů radosti a spokojenosti nebo prostřednictvím hledání vlastního smyslu a cílů. Každý člověk má možnost hledat a vytvářet vlastní význam a účel. I když je život plný výzev a nejistoty, je možné najít způsoby, jak se s nimi vypořádat a hledat smysl a radost ve svém životě.

Čtěte dál

PředchozíDalší