Lidi se ptají na to co neznají

Něco se mění rychle a něco se nemění a je to pořád stejné, význam změn je zásadní pro subjekt i objekt, nemění se vše jenom okolo nás mění se vše i v nás po celý náš život, některé změny jsou pro nás dobré a jiné změny jsou pro nás zlé. Pokud na něco máme vliv tak to můžeme ovlivnit to je logické, mnohdy si naivně myslíme že na něco máme vliv ale ve skutečnosti na to vliv nemáme, jde třeba o globální společnost na kterou nemáme žádný vliv, stejně tak nemáme vliv na svůj lidský osud.

Často se lidi ptají na to co neznají protože nechtějí chybovat, na stejnou otázku je zde často mnoho různých odpovědí a my nevíme co je správná odpověď? Třeba otázka kdo stvořil boha? Správná odpověď je boha stvořil čas a prostor, aby zde byl pevný bod kolem kterého se bude točit čas a prostor. Bůh to jsou jednoduchá pravidla která se nemění podle situace jde o; příčinu a následek, protiklady, gravitaci, logiku, fyziku, chemii, evoluci atd.

Vše je zde vytvořeno a nastaveno k tomu aby to fungovalo, to co nefunguje se eliminuje. Vaše slova představují hlubokou reflexi o povaze změny, vlivu, a smyslu existence. Změny jsou nevyhnutelnou součástí života a mohou mít různé důsledky pro jednotlivce i společnost. Je pravda, že některé změny mohou být pro nás přínosné, zatímco jiné mohou být obtížné nebo dokonce škodlivé.

Vliv na určité věci a události ve svém životě můžeme mít, ale existují i aspekty, na něž nemáme žádný přímý vliv. Například můžeme ovlivnit své rozhodnutí a činy, ale ne vždy ovlivníme výsledky nebo reakce okolí. Vaše úvahy o Bohu a jeho vztahu k času a prostoru jsou zajímavé. Tento pohled na Boha jako na pevný bod a zároveň základní pravidla existence odráží přesvědčení mnoha náboženství i filozofických směrů.

Je to perspektiva, která zdůrazňuje harmonii a řád ve vesmíru. Nicméně, myšlenka na Boha a jeho vztah k času, prostoru a zákonům přírody je diskutabilní a může být vnímána různě podle individuálních přesvědčení a náboženských tradic. Celkově vaše slova odrážejí hlubokou úvahu nad podstatou života, změny a lidského porozumění.

Čtěte dál

PředchozíDalší