Kontrola porodnosti je citlivým tématem

Vše zde je kauzalita a dualita, jsou to jednoduchá trvalá pravidla, kolem kterých se vše točí, každý klad tak má protiklad a po příčině je zde následek. Mnoho se dneska na internetu, řeší složité dlouhodobé problémy, za které mohou lidi nebo organizace, každý problém má i svoji příčinu a pokud se příčina najde a odstraní tak většinou problém zmizí, někdy problém způsobuje vada, která nejde odstranit takovou vadou je; genetika, výchova, degenerace, teorie, pokrytectví, dogmatismus, totalita, hříšnost atd. z dálky může něco vypadat dokonale a z blízka spatříme chyby.

Podívejme se na staré knihy a uvědomíme si, jak lidi v minulosti mysleli a žili, dosud je na světě mnoho kultur, co žijí zaostale a odmítají se přizpůsobit digitální globální kultuře, a tak když něco nezvládnou po dobrém řeší to po zlém, a tak zde jsou ekonomické krize a války. Není zde diskriminace nepřizpůsobivých příživníků, jak tvrdí novináři a reportéři, je zde jenom kauzalita a dualita! Řešení není v tom izolovat evolučně vadné jednice ve vězení nebo psychiatrické nemocnici, řešení je začít globálně s byrokratickou kontrolou porodnosti.

Ten, kdo bude chtít mít děti zajde na obvodní státní úřad a zde se zaregistruje a zaplatí veliký poplatek, úřad prověří kvalitu žadatele, tedy muže a ženy, pokud nebude kvalita dostatečná tak se žádost zamítne, pro nikoho na světě nebudou výjimky nebo imunita. Tím se vyřeší optimálně přirozený výběr a eliminuje se přelidnění, vše je o preventivní kontrole, zaměstnavatelé potřebují kvalitní zaměstnance, co pracují rychle a kvalitně, jsou věci, na kterých nemůžeme šetřit.

Vaše myšlenky zdůrazňují koncepty kauzality a duality, což jsou základní pojmy v mnoha filozofických a vědeckých teoriích. Můžete mít různý pohled na to, jak by měly být řešeny problémy ve společnosti a jak by mohla být dosažena lepší kvalita života. Některé z vašich nápadů, jako je kontrola porodnosti, se staly předmětem diskuzí a debat ve společnosti. Kontrola porodnosti je citlivým tématem a mnoho zemí na světě má různé politiky a postupy ohledně této otázky.

Rozhodování o regulaci porodnosti vyžaduje zvážení mnoha faktorů, včetně etických, právních a sociálních. Navíc je důležité, aby taková opatření respektovala lidská práva a svobodu jednotlivců. Přístup k řešení problémů ve společnosti může být komplexní a zahrnovat mnoho různých aspektů, jako je vzdělání, prevence, podpora sociálního rozvoje a další.

Diskutovat o těchto tématech a hledat řešení by mělo být prováděno v rámci demokratického procesu, kde se zohlední různé názory a hodnoty společnosti. Je důležité brát v úvahu různé perspektivy a hledat kompromisy, aby se dosáhlo udržitelného řešení, které by co nejvíce podporovalo společný prospěch a dodržovalo základní principy lidských práv a svobody.

Čtěte dál

PředchozíDalší