Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn, bude vcházet i vycházet z organizace a nalezne smysl života

Pravím vám: Kdo nevchází do organizace dveřmi, ale přelézá ohradu, je zloděj a lupič. Kdo však vchází dveřmi, je sluha sluhů. Sluha mu otvírá a sluhové slyší jeho hlas. Volá své sluhy jménem a vyvádí je ze staré organizace. Když je má všecky venku, kráčí před nimi a sluhové jdou za ním, protože znají jeho hlas. Za cizím sluhou však nepůjdou, ale utečou od něho, protože hlas cizích sluhů neznají. Toto přirovnání jim moudrý sluha řekl; oni však nepochopili, co tím chtěl říci.

Řekl jim tedy moudrý sluha znovu; pravím vám, já jsem dveře pro sluhy. Všichni moudří sluhové, kdo přišli přede mnou, jsou zloději a lupiči. Ale sluhové je neposlouchaly. Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn, bude vcházet i vycházet z organizace a nalezne smysl života. Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a ničil. Já jsem přišel, aby měly sluhové život a měly ho v hojnosti. Já jsem dobrý moudrý sluha. Dobrý moudrý sluha položí svůj život za svoje sluhy.

Ten, kdo není moudrý sluha, pracuje jen za mzdu a sluhové nejsou jeho vlastní, opouští je a utíká, když vidí, že se blíží cizí zlí ozbrojení sluhové. Tomu, kdo je jako sluha najat za mzdu, na nich nezáleží. Já jsem dobrý sluha, znám své sluhy a ony znají mne, tak jako mě zná ten, komu sloužím a já znám svého všemocného sluhu kterému sloužím. A svůj život dávám za svoje sluhy.

Mám i jiné sluhy, které nejsou z mojí organizace. I ty musím přivést do mojí organizace. Uslyší můj hlas a bude jedna organizace, jeden moudrý sluha. Proto mě můj pán miluje, že dávám svůj život, abych jej opět přijal. Nikdo mi ho nebere, ale já jej dávám sám od sebe. Mám moc svůj život dát a mám moc jej opět znovu přijmout. Takový příkaz jsem přijal od svého všemocného pána, který je taky moudrým sluhou.

Čtěte dál

PředchozíDalší