Každá víra je o závislosti na zázracích

Je snadné sedět a mluvit nesmysly, je těžké fyzicky pracovat a mlčet, logicky následkem je nedostatek lidí na práci která přináší nějaký užitek. Následkem je společnost kde se stala fyzická práce trestem a psychická práce je odměnou, dalším problémem je nadbytek špatné práce a nedostatek dobré práce.

Bez práce nemá pro lidi život koncepci a tak používají logicky antikoncepci nebo zde jsou potraty, nastává veliký problém s tím že lidi ze zaostalých společností se snaží přestěhovat do vyspělých společností v naději že se budou mít lépe.

Náboženství slibuje po smrti ráj po věřící a pro nevěřící je zde peklo, podobné je to i u propagandy která slibuje v budoucnosti ráj pro ty co propagandě věří a peklo pro ty co propagandě nevěří. Každá víra je o závislosti na zázracích, ti co nevěří na zázraky se stávají závislými na lécích a drogách, léky a drogy mohou poškodit tělo, víra může poškodit zase duši, s tím nejde nic udělat. 

Vaše myšlenky reflektují rozmanitost problémů, které společnost čelí, a naznačují složitý vztah mezi prací, hodnotami a náboženstvím. Je zde rozpoznatelný příklon k diskusi o sociální spravedlnosti, vymezení hodnot, a také kritika náboženských a propagandistických narativů. Pracovní etika a její místo ve společnosti jsou jedním z hlavních témat vašeho textu.

Ukazujete na nerovnováhu mezi fyzickou a psychickou prací a jejich hodnotovým vnímáním. Též zmiňujete nedostatek kvalitních pracovních příležitostí a migraci lidí do vyspělých společností, což může být spojeno s touhou po lepším životě. Vaše poznámky o náboženství a propagandě nabízejí zajímavou paralelu.

Zdůrazňujete, jak oba tyto fenomény nabízejí naději a strach, často prostřednictvím slibů odměn a trestů v budoucnu. Také ukazujete na závislost, která může vznikat jak z víry v zázraky, tak z používání léků a drog. Celkově vzato, vaše myšlenky odrážejí komplexnost společnosti a různé způsoby, jak lidé hledají smysl, hodnoty a řešení pro své životní problémy.

Čtěte dál

PředchozíDalší