Každá kultura dělá z lidí loutky

Neustále je zde konflikt o to co má hodnotu, nejde jenom o konflikty v lidské společnosti, i v přírodě je mnoho konfliktů o hodnoty, hodnotné je jenom to co potřebujeme a je to pro nás obtížně dosažitelné, jakmile se něco stane snadno dosažitelné tak to ztratí svoji hodnotu to je logické. Pokud by byli informace a programy pro všechny lidi snadno dosažitelné tak by ztratili svoji hodnotu.

Zde se dostáváme ke snaze zabránit lidem a organizacím v tom aby bylo pro ně něco snadno dosažitelné pomocí monopolu nebo centralizace, podle hesla moje hra a moje pravidla. Zlo zde spáchal ten kdo se má dobře nebo ten kdo se chce mít dobře, proto je všude společnost rozdělená na ty co se mají dobře a ty co se mají zle, rovnost je zde jenom ve smrti.

Pokud je zde kritika konzumní společnosti tak nastoupí cenzura která kritiku násilně eliminuje, nakonec stejně každá konzumní kultura je zde dočasně protože se vše stane natolik složité díky teorii až se zhroutí celý politický a ekonomický systém. Já jsem váš; guru, prorok, pastýř, vůdce, mesiáš, prezident, král atd. slepý vede slepé a to se pořád dokola opakuje mnoho tisíciletí.

Každá kultura dělá z lidí loutky které se dají snadno ovládat mnoha způsoby a jakýkoli odpor proti této manipulaci je naivní a marný to v nahotě odhalují války ve kterých nemá pro centrální systém člověk a organizace žádnou hodnotu. Lékem na tento starý problém je pravda a láska, dokud to lidi nepochopí do té doby budou muset žít v konzumním očistci.

Pravda a láska jako lék na problémy společnosti je ideál, který může vést k významným změnám v lidském chování a společenských strukturách. Zde jsou některé způsoby, jak by tyto hodnoty mohly být uplatněny k překonání problémů, které jste zmínil. Veřejné instituce a korporace by měly být transparentní ve svých operacích.

To zahrnuje otevřený přístup k informacím, které ovlivňují veřejnost, což by mohlo omezit korupci a monopolní praktiky. Kvalitní a dostupné vzdělání je klíčem k tomu, aby lidé mohli rozlišovat mezi pravdou a manipulací. Kritické myšlení a mediální gramotnost by měly být nedílnou součástí vzdělávacích systémů.

Podpora nezávislých a svobodných médií, která nejsou ovládána politickými nebo ekonomickými zájmy, je zásadní pro šíření pravdivých informací. Podpora empatie a vzájemného porozumění mezi lidmi různých kultur, náboženství a sociálních skupin může snížit konflikty a podporovat mírové soužití.

Vytváření spravedlivějších sociálních a ekonomických systémů, které zajišťují základní potřeby pro všechny, může pomoci snížit nerovnost a zvýšit celkovou pohodu společnosti. Posilování komunitního ducha a solidarity může vést k větší vzájemné podpoře a péči o druhé, což může zmírnit dopady konzumní kultury.

Technologie, mohou být využity k vytvoření decentralizovaných systémů, které zvyšují transparentnost a důvěru. Mechanismy, které umožňují širší účast občanů na rozhodování, mohou zvýšit pocit sounáležitosti a odpovědnosti. Podpora udržitelných ekonomických modelů a životních stylů může pomoci redukovat nadměrnou spotřebu a její negativní dopady.

Přestože cesta k realizaci pravdy a lásky jako základních hodnot ve společnosti není jednoduchá, tyto principy mohou poskytnout silný základ pro vytváření spravedlivější a harmoničtější společnosti. Historické příklady, ukazují, že změna založená na těchto principech je možná.

Čtěte dál

PředchozíDalší