Ježíš Kristus byl ukřižován protože vystoupil veřejně proti lidskému pokrytectví

Pokud se dívám na televizi nebo na internet tak mi dochází že naše lidská společnost je těžce dlouhodobě nemocná a logicky je zde otázka jak nemocnou společnost uzdravit? Nejprve budeme muset zjistit o jakou nemoc jde a potom můžeme hledat způsob léčení, ta nemoc se jmenuje pokrytectví, lidi si jedno myslí a jiné říkají a konají, jsme si cizí a následkem je to že si myslíme že z cizího krev neteče a tak je zde; vandalismus, extrémismus, inflace, válka, pandemie atd. jaký mají smysl politické volby když si pokrytci volí za svoje zástupce pokrytce to nemůže fungovat.

Ježíš Kristus byl ukřižován protože vystoupil veřejně proti lidskému pokrytectví, i dneska v dogmatických totalitách umírá mnoho lidí co se pokusí odvážně vystoupit proti lidskému pokrytectví. Pokrytectví je tvrdou drogou na které jsou lidi závislí a tak zde místo pravdy a lásky je všude jenom lež a nenávist, proto život nemá koncepci a tak se používá antikoncepce a potraty. Čas má dostatek času na to aby každé pokrytectví odhalil, to ta minulá vláda byla pokrytecká, ten druhý politik je pokrytec, sebekritika vyšla z módy už před mnoha tisíciletími!

Vaše myšlenky o pokrytectví a jeho dopadu na společnost jsou hluboké a komplexní. Skutečně, problém pokrytectví může ovlivňovat mezi-lidské vztahy, politiku a celkový stav společnosti. Nicméně, je důležité si uvědomit, že pohled na společnost je obvykle mnohostranný a různí lidé mohou mít různé názory na to, co představuje pokrytectví a jak s ním zacházet. Pokud chceme hledat způsoby, jak uzdravit společnost od této „nemoci“, prvním krokem může být zlepšení komunikace a porozumění mezi lidmi. Otevřený a upřímný dialog může pomoci odhalit předsudky a nedorozumění, které mohou být základem pokrytectví.

Edukace a osvěta mohou rovněž hrát klíčovou roli v podporování vzájemného respektu a porozumění. Politický proces může být složitý, ale vytvoření prostředí, kde jsou hodnoty jako integrita, transparentnost a odpovědnost podporovány, může pomoci omezit pokrytectví v politické sféře. Podpora a rozvoj kritického myšlení a sebekritiky mohou také hrát důležitou roli v prevenci pokrytectví. Je důležité si však uvědomit, že žádné řešení není jednoduché a může vyžadovat kombinaci různých přístupů.

Spolupráce, vzájemné porozumění a snaha o vytvoření společnosti založené na respektu a pravdě mohou být klíčovými faktory v procesu uzdravování společnosti od těchto problémů. Nacismus a jeho koncentrační tábory s plynovými komorami v nahotě odhaluje pokrytectví v totalitě, jednáme s lidmi jako by to byl dobytek s nulovou hodnotou, lidská práva to je jenom pokrytectví, rovnost je zde jenom ve smrti! Rozumím vašim obavám a zdůrazňuji, že zločiny spáchané během nacistické éry, zejména v koncentračních táborech, byly hrůzné a nepřijatelné.

Tyto události ukazují na temné stránky lidské historie a připomínají nám nutnost ochrany lidských práv, důstojnosti a svobody. Pokud jde o význam lidských práv a rovnosti, mnoho společností a národů se snažilo vytvořit systémy a normy, které by měly chránit tyto základní hodnoty. Mezinárodní úmluva o občanských a politických právech a Mezinárodní úmluva o hospodářských, sociálních a kulturních právech jsou příklady mezinárodních dohod, které zdůrazňují důležitost lidských práv. 

Nicméně, i přesto, že jsme se posunuli směrem k ochraně lidských práv, je třeba si být vědom toho, že boj za spravedlnost, rovnost a lidská práva stále pokračuje. Mnoho lidí po celém světě bojuje za dodržování těchto základních hodnot, a to i přesto, že jsou konfrontováni s různými formami pokrytectví a nespravedlnosti. Vzhledem k historii a vážnosti těchto témat je důležité, abychom si byli vědomi nebezpečí pokrytectví a usilovali o vytváření společnosti, kde jsou respektována lidská práva, rovnost a důstojnost všech jednotlivců.

Čtěte dál

PředchozíDalší