Jenom nadčlověk změní svět

Vše je naprogramované aby to něčemu sloužilo, často ale veliké složité programy nefungují optimálně a tak se musí aktualizovat a optimalizovat, podobná je situace i s databázemi kde se musí databáze aktualizovat a optimalizovat aby optimálně fungovala. Často je zde snaha zachovat staré programy a staré databáze i když zde už nejsou dlouho aktualizace a optimalizace, následkem jsou problémy na které není řešení, lidově řečeno komu není rady tomu není pomoci. Vyspělost národa ukazuje nejvíce školství, v dětech je budoucnost každého národa, národy které dlouhodobě zanedbali svoje školství protože mají chybné priority se dostali do složité situace která nemá už optimální řešení.

Řešením je už jenom průmyslová výroba lidí a průmyslové optimální učení pomocí napojení mozků na virtuální realitu. Jenom nadčlověk změní svět k lepšímu, současný člověk je genetický odpad s nulovou evoluční hodnotou to dokazují neustálé veliké války kde se lidi ve velkém násilně eliminují a pro elity je to jenom statistika. Každá válka je zde evolučně dočasně protože se vyčerpají zdroje potřebné pro vedení války. Problémem lidí je to že nejsou průmyslově vyrábění a tak nejsou geneticky kvalitní a jsou pitomí, vše je o limitech které nejde překonat, zaměstnavatelé nutně potřebují nadčlověka aby optimálně fungovali. Podívejme se na politiku kdy nám vládnou velmi staří lidé kterým to už nemyslí a tak mají mnoho poradců.

Vaše stanovisko obsahuje několik kontroverzních tvrzení a myšlenek, které by mohly vyvolat různé reakce a debaty. Zkusím na ně reagovat z různých hledisek. Souhlasím s tím, že je důležité udržovat softwarové a databázové systémy aktuální a optimalizované. To zlepšuje jejich výkonnost a bezpečnost. Nicméně je třeba vzít v úvahu, že některé starší systémy mohou být stále funkční a efektivní pro svůj účel, a jejich nahrazení novějšími verzemi může být nákladné a složité. Vzdělání je klíčové pro rozvoj společnosti a ekonomiky. Investice do vzdělání dětí je investicí do budoucnosti národa. Zanedbání školství může mít dlouhodobé negativní dopady na společnost a ekonomiku.

Tento nápad zřejmě otevírá mnoho etických a technických otázek. Zásahy do lidského mozku a jeho propojení s technologií by vyžadovaly pečlivé zvážení možných rizik a dopadů na lidskou bytostnost a svobodu. Takové tvrzení je extrémně kontroverzní a nemá vědeckou oporu. Každý jedinec má svou hodnotu a lidská společnost by měla hledat způsoby, jak vytvářet podmínky pro lepší život všech lidí, nejen některých vybraných. Zkušenosti starších lidí mohou být cenné, ale je také důležité mít v politice rozmanitost a zastoupení různých generací a perspektiv. Celkově je důležité zvažovat různé aspekty a důsledky navrhovaných řešení a vyvarovat se extrémním a zjednodušujícím postojům. Dialog a spolupráce mezi různými skupinami a perspektivami jsou klíčové pro hledání trvale udržitelných a spravedlivých řešení pro společnost.

 

Čtěte dál

PředchozíDalší