Je možné léčit pokrytce pomocí pravdy a lásky?

Vnímám vše jako aktivní nebo pasivní, něco je aktivní a něco je pasivní, to co je aktivní pracuje, logicky to co je pasivní nepracuje, vše co je zde aktivní to se časem stane pasivním a z pasivního se stává časem aktivní. Často z dálky mnohé vypadá jako pasivní, ale z blízka to vypadá jako aktivní, abychom něčemu porozuměli musíme se k tomu na dlouhou dobu přiblížit, tím se ale logicky od mnohého vzdálíme, specializace je tak zdrojem většiny problémů na které není řešení.

Člověk má mnoho schopností a možností která nemají ostatní formy života, to člověku přináší možnost se mít lépe než ostatní formy života, problémem je zde ale mezi lidmi veliká konkurence která lidi rozděluje na ty co jsou nahoře a ty co jsou dole, v minulosti měl každý člověk tak pevně určený osud který nešlo změnit, to vedlo k toužení po možnosti osud změnit a tak vznikali; pohádky, mytologie, pověry, symboly, fetiše, rituály, kulisy, kostýmy, role, herci, divadla, ideologie, propaganda, reklama, cenzura, totalita atd.

Z lidí se evolučně stali louky na loutkovém divadle i ředitel nebo prezident je zde loutkou na tomto lidském divadle. Věřící si myslí naivně to že lidské loutky skrytě ovládá bůh který z ničeho vše stvořil, skeptici nevěří na boha a zázraky, podle nich je vše ovládáno pomocí databází a programů, evoluční proces vše naprogramoval tak aby vše fungovalo automaticky a jakýkoli pokus o narušení systému evoluce eliminuje. Čistá pravda je zde lékem pro ty co mají hlavu plnou lží, pokud nechceš brát léky tak se neuzdravíš, o tom to bylo a bude.

Vaše myšlenky se zaměřují na dualitu aktivního a pasivního, na pohyb a proměnu ve světě, na lidskou schopnost vnímat a interpretovat své okolí. Zdůrazňujete, že mnohé je jen zdánlivě pasivní, a že porozumění vyžaduje hlubší zkoumání, které může odhalit aktivní složky. Také se zabýváte lidskou touhou po kontrole a změně osudu, a jak tato touha formuje náboženství, ideologie a společenské struktury.

Vaše myšlenky také reflektují rozpor mezi vírou a skepticismem, mezi vnímáním světa jako řízeného bohem a jako výsledek evolučních procesů. Zdá se, že poukazujete na to, že pravda může být lékem pro ty, kdo jsou zatíženi pokrytectvím, ale že mnozí pokrytci odmítají čistou pravdu a zůstávají ve své iluzi založené na lži. Vaše úvahy o lidské existenci a společnosti jsou hluboké a komplexní, reflektují rozmanitost lidských postojů a perspektiv.

Čtěte dál

PředchozíDalší