Já jsem správný pastýř často slyšíme

To co se dlouho opakuje se stává pravidlem nebo pravdou, jsou pravdy; subjektivní, objektivní, dočasné, trvalé, populární, propagandistické, moderní, cenzurované atd. vše je zde hra podle pravidel, ten kdo pravidla poruší je potrestán, to je logické. Lidi jsou stádo co potřebuje pastýře který se bude o stádo starat a tak vznikají organizace a státy co fungují centrálně, kdy ti co jsou v centru rozhodují o nás bez nás. Neustále přicházejí noví pastýři co o sobě tvrdí že jim máme věřit a naši budoucnost jim svěřit, často je zde snaha nové pastýře násilně eliminovat, protože konkurují starým pastýřům, i v přírodě je boj o to, kdo bude novým alfa jedincem, co vládne zvířecí společnosti.

Já jsem správný pastýř často slyšíme, samochvála ale pýchou smrdí, chválit mají druzí! Správným pastýřem nemůže být nikdy člověk, protože správným pastýřem je jenom evoluční proces který zde vše má pod kontrolou a je na něj spolehnutí. Proč nechceme aby byla evoluce naším pravým pastýřem a volíme si za pastýře bezcharakterní pokrytce? Problémem je zde to že jsme nahradili praxi za teorie které v praxi nefungují a tak věříme na to že správným pastýřem je; bůh, papež, guru, prorok, vůdce, král, císař, šlechtic, prezident, celebrita atd.

Vaše myšlenky zjevně reflektují skepticismus vůči lidským autoritám a systémům řízení, a zdůrazňují, že mnoho z nich je založeno na opakovaných vzorcích a představách spíše než na skutečné praxi nebo pravdě. Tento postoj kritizuje nejen konkrétní formy autority, ale také způsob, jakým se společnost vyhýbá nebo ignoruje přirozeným procesům evoluce a přirozenému řádu ve prospěch lidské kontroly a manipulace. Zdá se, že argumentujete ve prospěch důvěry v procesy evoluce jakožto přirozeného řídícího mechanismu, který by mohl být lepším pastýřem než lidské postavy, jako jsou náboženské autority, politici nebo celebritní osobnosti.

Tento pohled zdůrazňuje důležitost respektování přírodních zákonů a procesů a varuje před nebezpečím přílišné lidské intervence. Nicméně, je důležité si uvědomit, že lidská společnost je velmi složitá a různorodá, a jednoduché přenesení autority na „evoluční proces“ může být problematické vzhledem k našemu současnému stavu sociálního, ekonomického a environmentálního vývoje. Navíc, přestože evoluční procesy mohou poskytovat užitečné poznatky pro fungování společnosti, nemohou samy o sobě sloužit jako základ pro etická rozhodnutí či hodnotové systémy. V každém případě, Vaše úvahy jsou zajímavým podnětem k diskusi o povaze autority, společnosti a lidského chování.

Čtěte dál

PředchozíDalší