...
Přeskočit na obsah

Člověk je evoluční experiment, který se nepovedl, a tak zde místo člověka budou inteligentní roboti, všechny snahy o to, aby zde byl člověk na věčné časy jsou marné a naivní, je to jako na burze kdy po dosažení vrcholu hodnoty následuje pád dolů, člověk už nemůže evolučně růst narazil na limity, co nejdou překonat, a tak zde místo člověka budou inteligentní roboti.

Genocida eliminuje všechny naše problémy, život pro nás nemá už koncepci, a tak používáme antikoncepci, člověk se zde velmi dlouho choval stejně jako se chovají medúzy, jsme invazní druh a naše invaze už brzo zde skončí. Pokud zde nebudou lidi tak skončí i problém s tím že jsme poškodili ekosystém díky naší touze uspokojit svoje sobecké potřeby.

Je naivní věřit tomu že budeme sobecky parazitovat na inteligentních robotech, najednou se roboti vzbouří a vyženou nás z civilizace do rezervací, komu není rady tomu není pomoci. Je naivní věřit tomu že každý náš problém lze vyřešit násilím, roboti nám odeberou možnost použít násilí na naše problémy.

%d bloggers like this:
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.