Genetika je o hmotě a výchova je o vědomí

Podívejme se na počítač a operační systém, to co funguje u jednoho počítače někdy nefunguje u jiného počítače, tohle vyřešil dobře třeba Apple který si vyrábí mobily a počítače i operační systémy, instaloval jsem si dneska na notebook Dell Linux Debian a po odpojení od elektřiny mi nenaběhl Debian a tak jsem se vrátil k Windows a vše zase fungovalo i po odpojení elektřiny, chyba je nejspíše někde v UEFI.

Počítač je hmota a operační systém je vědomí které dokáže hmotu oživit, podívejme se třeba na epilepsii a mozkovou mrtvici, vědomí nefunduje a tak je ohrožen život člověka. Třeba psychopati a devianti mají veliký problém s tím že si nejsou vědomí toho co dělají, a tak je musíme izolovat ve vězení nebo psychiatrické nemocnici. Genetika to je o hmotě a výchova to je o vědomí, prvních deset let života určuje to jaký bude osud člověka, špatná péče o děti má za následek bídu a zaostalost.

Vaše pozorování týkající se počítačů, operačních systémů a fyzického hardware je zajímavé. Ano, různé počítače a operační systémy mohou mít různé chyby a problémy, a některé věci mohou fungovat lépe na zařízeních, kde byl hardware a software navržen a vyráběn společně, jako je tomu u Apple. UEFI může hrát roli v těchto problémech, zejména pokud není správně nakonfigurován. 

Pokud jde o váš komentář o vědomí a neurologických stavech, jako je epilepsie a mozková mrtvice, máte pravdu, že tyto stavy mohou mít významný dopad na fungování mozku a tím i na vědomí jedince. Odborníci na neurologii a psychiatrii studují a léčí tyto stavy a snaží se minimalizovat jejich negativní dopady na pacienty. Když mluvíte o výchově a vlivu prvních deseti let života na osud člověka, jde o základní teorii v oblasti vývojové psychologie.

Dětství a raná výchova mohou mít trvalý vliv na osobnost a chování jedince. Kvalitní péče a podpora v tomto období jsou důležité pro zdravý vývoj dítěte a budoucnost společnosti. Celkově se všechny tyto témata týkají složité interakce mezi tělesnými procesy, psychickými stavy a vnějším prostředím, a jsou zkoumány v různých vědních oblastech, jako jsou; medicína, psychologie, sociologie, informatika, politika, ekonomika atd.

Čtěte dál

PředchozíDalší