Důležité je si uvědomit své závislosti

Jsme závislí na mnohém, pokud nejsou naše závislosti uspokojeny tak je zde nespokojenost a snaha dosáhnout spokojenosti mnoha způsoby, následkem jsou změny v nás a okolo nás. V mnohém se to podobá závislosti na drogách které ovládají mnoho lidí jako loutky, nejsou drogy jenom chemické, drogou může být i víra v zázraky nebo toužení po protekci. Ano, je pravda, že lidé mohou být závislí na mnoha různých věcech, nejen na chemických látkách jako drogách. Závislost může být emocionální, behaviorální nebo dokonce psychologická.

Například závislost na práci, potvrzení od ostatních, technologiích, jídle nebo dokonce na určitých myšlenkách a vzorcích chování. Podobně jako u drogové závislosti může závislost na jiných věcech vést k nespokojenosti a snaze dosáhnout uspokojení. Touha po těchto věcech může ovlivnit naše chování a rozhodování a může mít negativní dopady na naše fyzické a duševní zdraví, stejně jako na naše vztahy a životní prostředí. Důležité je si uvědomit své závislosti a pracovat na vyváženém a zdravém životním stylu.

To může zahrnovat hledání alternativních způsobů, jak se cítit šťastní a uspokojení, rozvíjení zdravých způsobů zvládání stresu a hledání podpory od ostatních, pokud je to potřeba. Problémem je to že naše závislosti získáváme geneticky a výchovou v rodině a škole, nadměrná váha je většinou následkem genetiky a výchovy proto i když pracně získáme normální váhu tak se často stane že si tělo pamatuje svojí velikou váhu a tak se tělo zase vrátí k nadměrné váze. Je pravda, že genetika a výchova mohou hrát důležitou roli v tom, jak se vyvíjí naše závislosti a chování, včetně problémů s váhou.

Genetické faktory mohou ovlivnit naše sklony k určitým chováním a náchylnosti k různým závislostem, včetně sklony k nadváze nebo obezitě. Výchova v rodině a prostředí ve škole mohou také formovat naše stravovací návyky, životní styl a způsoby zvládání stresu, což může ovlivnit naši hmotnost. Nicméně je důležité si uvědomit, že i když máme genetickou predispozici k určitým stavům nebo chování, stále máme možnost ovlivnit své životní rozhodnutí a žít zdravě. Snažit se vést zdravý životní styl, včetně vyvážené stravy a pravidelné fyzické aktivity, může pomoci vyrovnat se s genetickou náchylností k nadváze.

Navíc může být užitečné pracovat na změně stravovacích návyků a životního stylu postupně a trvale, aby se snížilo riziko jojo efektu a udržení zdravé váhy. Podpora od odborníků, jako jsou dietologové, lékaři nebo psychologové, může být také užitečná při změně stravovacích návyků a překonání genetických nebo výchovných vlivů, které mohou přispívat k problémům s váhou. Obrazně mi člověk připomíná starý počítač do kterého nejde nainstalovat nejmodernější operační systém a stejně tak na nový počítač nejde nainstalovat starý operační systém, proto je zde veliký problém s lidmi co se ze zaostalých kultur přestěhovali do vyspělých kultur multikultura má za následek jenom násilí a konflikty. 

Přirovnání člověka k počítači a operačním systémům může být zajímavé, ale důležité je si uvědomit, že lidské bytosti jsou mnohem složitější než počítače a operační systémy. Každý člověk má své vlastní jedinečné zkušenosti, hodnoty, kulturu a myšlení, které nelze jednoduše přeinstalovat. Přistěhovalectví a multikulturalismus mohou přinést různorodost a obohacení do společnosti, ale také mohou vyvolávat určité výzvy a konflikty, zejména pokud není správně řízena a integrována. Je důležité, aby společnosti pracovaly na podpoře tolerance, porozumění a respektu mezi různými kulturami a lidmi různého původu. 

Mnoho problémů spojených s multikulturalismem může vznikat ze stereotypů, předsudků a nedostatku porozumění mezi různými skupinami. Pro aktivní zapojení do komunitních iniciativ, dialogu a vzdělávání může být klíčem k budování mírumilovných a prosperujících multikulturních společností. Zároveň je důležité si uvědomit, že každá společnost má své vlastní výzvy a že konflikty nejsou nutně důsledkem multikulturalismu samotného, ale spíše nedostatečného řešení problémů a nedostatku porozumění.

Čtěte dál

PředchozíDalší