Co je zde na věčné časy?

Vše je zde jenom o začátku a konci, čas je doba mezi začátkem a koncem něčeho co je aktivní nebo pasivní. Na počátku nevíme co bude na konci pokud se něco pravidelně neopakuje. Občas o něčem tvrdíme že to zde bude na věčné časy a většinou se ukáže že tyto věčné časy zde byli dočasně. Většinou platí pravidlo že čím je něco větší tím déle to zde i existuje a to co je velmi malé zde krátce existuje.

Nejdéle zde existují pravidla vesmíru a pravidla života, tato pravidla se vytvořila na počátku vesmíru a života a budou zde do té doby dokud bude existovat vesmír a život, opakem jsou pravidla která vytváří náboženství a politika, tato pravidla rychle vznikají a rychle zanikají. Ti co zde mají veliký vliv díky centralizaci a monopolu se snaží vytvářet subjektivní pravidla která zde jsou dočasně a někdy o těchto pravidlech tvrdí populisticky že zde budou na věčné časy!

Každý je zde dočasně, jenom smrt je jistá, a tak věříme na to, že je něco po smrti, jenže po smrti nic není, život je o přicházení a odcházení, neustále do nás mnohé přichází a mnohé z nás odchází, neustále někam přicházíme a potom odcházíme, nakonec odejdeme z tohoto světa do světa, kde není strach. Tam kde je život tam je i strach, na strachu je založen život, strach to je informace, která nám oznamuje chyby a říká nám, pokud budeš chyby opakovat tak zle dopadneš. Dočasnost je naším osudem, nic zde není na věčné časy!

Uplyne mnoho času a zmizí vše co zde dneska je a bude zde zcela nový svět ve kterém budou nová pravidla podle kterých zde bude vše fungovat, je mnoho knih a filmů co se snaží nám ukázat budoucnost, jde ale jenom o pohádky pro hlupáky! Budoucnost nejde odhadnout ani vypočítat pomocí počítačů, protože při odhadech a výpočtech logicky vždy vycházíme ze současnosti a naší subjektivity. Evoluce nahrazuje staré za nové, budoucnost je o tom že staré zanikne a bude zde vše nové.

Vše, co jsme pracně vytvořili to bude evolucí recyklováno! Budoucnost je o změnách, na které nejsme připravení, staré se zastaví a nové se rozeběhne, minulost nezměníme a o budoucnosti nic nevíme, každá současnost je zde dočasně! Tento výrok lze chápat různými způsoby, ale v základním smyslu je pravdivý. Čas je neustále plynoucí a nezastavitelný faktor, který je pro nás všechny stejný. Na rozdíl od něj jsou všechny věci a situace v našem životě dočasné a mohou se měnit v závislosti na okolnostech.

Vzhledem k tomu, že čas je neustále v pohybu, je důležité si uvědomit jeho hodnotu a naučit se ho správně využívat. Každá minuta, kterou strávíme, se nikdy nevrátí, a tak je důležité si uvědomit, jakým způsobem ji využijeme. Můžeme se například rozhodnout věnovat čas rodině a přátelům, učit se nové věci, relaxovat, pracovat na svých cílech a tak dále. Tento výrok nám také připomíná, že život je krátký a že bychom měli plně žít každý okamžik. Je důležité si uvědomit, co je pro nás skutečně důležité a co nás naplňuje, a investovat čas do věcí, které jsou pro nás smysluplné a hodnotné.

Čtěte dál

PředchozíDalší