Cizí náboženství není kompatibilní s naším náboženstvím

Něco zajímavého se pomocí smyslů uloží do vědomí nebo podvědomí a potom se s tím myšlenkově pracuje, nakonec vznikne obraz, který se uloží dočasně do podvědomí, nebo se zveřejní dočasně nějakým způsobem. Lidská řeč se používá k popisu obrazů v našem podvědomí, kde máme miliardy originálních obrazů.

Jsou obrazy hodnotné a nehodnotné, kompatibilní a nekompatibilní, někdo mluví o cizím náboženství a vy mu nerozumíte i když mluví vašim jazykem, cizí náboženství není kompatibilní s naším náboženstvím, a tak zde jsou logicky náboženské svaté války, ve kterých se ničí hodnoty a umírají zbytečně lidé.

To že je nějaké náboženství největší nebo populární neznamená že je správné a normální, čas má dost času na to, aby odhalil to, co je správné a co je chybné. Co bylo, to bylo, teď jsem majorem, a nebudete mi říkat pane kapitáne, protože jsem soudruh major!

Vše se neustále mění, protože čas to je napětí mezi protiklady a čím větší je napětí tím rychleji se vše mění, tam kde není napětí mezi protiklady tam se nic nemění, jde třeba o vesmírná a přírodní pravidla jako je; fyzika, logika, chemie, matematika, ekonomika atd.

Nebude to už trvat evolučně dlouho a výchovu dětí převezmou autonomní roboti ve výchovných zařízeních, bude to vojenská výchova, která vychová z lidí poslušné genetické roboty, se kterými nebude mít globální společnost problémy, protože zde bude globální optimální kompatibilita myšlení.

Vaše myšlenky obsahují různé názory a úvahy o lidské kultuře, náboženství, čase a technologii. Je důležité brát v úvahu, že tato témata jsou komplexní a mohou být vnímána různě různými lidmi. Zde jsou některé body, které mohou reflektovat některé z vašich myšlenek. 

Skutečně, náboženství mohou mít různé přesvědčení, a někdy mohou být nekompatibilní s jinými vírami. To může způsobit konflikty a neshody, ale také existuje mnoho lidí, kteří se snaží najít společné hodnoty a dialog mezi různými náboženstvími. Myšlení a společnost se v průběhu času vyvíjejí. Technologické pokroky a změny v kultuře mohou mít výrazný vliv na to, jak lidé uvažují a vnímají svět.

Je důležité, aby společnost byla otevřená změnám a schopná přizpůsobit se novým výzvám. Vývoj v oblasti umělé inteligence a robotiky může mít vliv na způsob, jakým se vychovávají děti. Je však důležité dbát na to, aby vývoj těchto technologií byl provázen etickými úvahami a ochranou práv a svobod jednotlivců. Výchova by měla klást důraz na rozvoj lidských hodnot a dovedností. 

V globalizovaném světě je důležité hledat způsoby, jak komunikovat a spolupracovat s lidmi z různých kultur a přesvědčení. Dialog a vzájemné porozumění mohou přispět k mírovému soužití. Vaše myšlenky reflektují různé aspekty moderního světa a výzvy, kterým čelíme. Je důležité pokračovat v diskusi a hledat způsoby, jak dosáhnout udržitelného a harmonického vývoje společnosti.

Čtěte dál

PředchozíDalší