Čím více jsme inteligentnější, tím více jsme i závislejší na informacích

Monopoly určují pravidla hry, vše se zde točí kolem monopolů od počátku naší kulturní civilizace. Konkurence je iluze, kterou mnohdy monopoly používají jako past, nebo jako maskování, pokud se zblízka podíváte na vše ve vás a okolo vás zjistíte, že všude jsou jenom monopoly a ony určují svatá pravidla, podle kterých zde vše automaticky funguje. Mnohokráte zde byla snaha nahradit monopoly konkurencí, ale nikdy se to nepovedlo a podle mě se to ani v budoucnosti nikdy nepovede. Můžeme jenom změnit povrch u monopolu, aby on z dálky vytvářel iluzi konkurence, mnoha naivním lidem stačí to, že je zde iluze konkurence a nepátrají už více po tom, jestli nebyli monopolem podvedeni. Mnozí si naivně myslí, že v moři u ryb není monopol a že je zde konkurence, z dálky to skutečně takto vypadá, ale z blízka zjistíte, že i zde je monopol a že zde není konkurence.

Tam kde hra má pevná pravidla, tam je i monopol, konkurence je jenom tam kde životní hra nemá žádná pravidla a každý si zde může dělat svobodně to, co chce. Pravidla to jsou informace a náš svět je založen na informacích a informace určují pravidla, podle kterých náš svět existuje a funguje, bez informací je zde náhoda a tím i nejistota o kterou nestojíme, a tak vznikají informace a pravidla abychom měli jistotu. Čím více jsme inteligentnější, tím více jsme i závislejší na informacích a tím více nás i informace zotročují a proměňují nás v otroky informací. Nemůžeme monopolům vyhlásit válku, protože naše porážka bude více než jistá, neustále ale vyhlašujeme monopolům válku a neustále logicky prohráváme a dostáváme se do krize.

Jediné, co můžeme je monopoly upřímně milovat a sloužit jim, není to snadná cesta, ale je to jediná možná správná cesta, monopol je jediný lék na problémy civilizace a na naše deprese, monopolní civilizace je tedy takovou civilizací kde monopoly stanovili na absolutně vše globální jasná pevná pravidla, která každý dodržuje. Monopol nemůže dopustit, aby na světě si pravidla v něčem odporovala, a to jak pravidla; politická, ekonomická, jazyková, kulturní, náboženská, rodinná, morální, sexuální atd. Jedna světová řeč, jedna světová politická ideologie, jedno světové náboženství, jedna světová měna, jeden druh oblečení, jeden operační systém do počítače atd.

Konkurence je očistec a krize, monopol je ráj, který funguje, monopol je dokonalý jako kruh proto stvořil absolutno a stvořil i zde život, bůh je jenom jeden a jmenuje se dokonalý monopol, dokud to lidi nepochopí, budou muset žít za trest o konkurenčním očistci!

Čtěte dál

PředchozíDalší