Z dálky mnohé vypadá profesionálně a z blízka poznáme že je to amatérské, realita to jsou naprogramované procesy v nás a okolo nás, problémem je to že zde jsou chybné programy a chybné procesy, nebo jsou v programech chyby a chyby jsou i v procesech, a následkem je krize a deprese. Chybují jak ti, co jsou nahoře tak chybují i ti co jsou dole, lidi dělají chyby, nikdo není dokonalý natolik aby nikdy nechyboval!

Pokud se narodí chybným rodičům chybné dítě, které je chybně vychované tak následkem je problém, na který není už řešení, v přírodě se chybný jedinec stává snadnou potravou pro ty, co mají veliký hlad. Většina lidí na světě je chybná, a to se musí začít globálně řešit, zavedeme každoroční testování lidí na dokonalost.

Ten, kdo v testech dokonalosti každý rok neobstojí ten bude v krematoriu automaticky eliminován, pro nikoho nebude imunita nebo výjimka, lidí je na světě nadbytek, a tak je každý snadno postradatelný a snadno nahraditelný. Podívejme se na to, jak se lidi neustále všude kontrolují, aby nechybovali a zapomněli jsme chybné lidi eliminovat!

Profesionální člověk je dokonalý po tělesné a psychické stránce, profesionalita není jenom o tom, že má někdo titul a praxi v nějaké specializaci, to k profesionalitě nestačí, cílem je dosáhnout dokonalé civilizace a dokonalá civilizace je složená jenom z dokonalých lidí to je logické.

Nejsme tak bohatí abychom mohli být dobří k tomu co si naši dobrotu nezaslouží, zaměstnavatelé potřebují dokonalé zaměstnance a toho lze dosáhnut jenom tím, že budeme lidi globálně každý rok od narození do smrti v nemocnici optimálně testovat a nedokonalé jedince budeme eliminovat, takto lidi budou dbát o svoje zdraví a nebudou si zdraví ničit drogami nebo vírou v iluze a zázraky.