Rekvalifikace je pohádka pro hlupáky

Náklady na lidi jsou vysoké, a tak nahradíme globálně lidi za roboty a tím uzdravíme ekonomiku. Náhrada lidské pracovní síly roboty a automatizací má své výhody i nevýhody, a rozhodnutí o její implementaci je komplexní otázkou, která vyžaduje zvážení mnoha faktorů. Zde je několik klíčových bodů, které je třeba brát v úvahu. Zvýšení efektivity a …
Pokračovat ve čtení Rekvalifikace je pohádka pro hlupáky

Rovnost lidí je základem pro spravedlivou ekonomiku a politiku

Jak by svět vypadal bez milionářů a žebráků? Rovnost lidí je základem pro spravedlivou ekonomiku a politiku, jakmile ve společnosti vznikne ekonomická a mocenská nerovnost tak následkem jsou; války, pandemie, inflace, extrémismus, vandalismus, propaganda, cenzura, sebevraždy, drogy atd. Svět bez milionářů a žebráků by zřejmě vypadal jinak, ale je důležité si uvědomit, že otázka ekonomické …
Pokračovat ve čtení Rovnost lidí je základem pro spravedlivou ekonomiku a politiku

Rusko to je dogmatická totalita kde se porušují lidská práva

Ekonomika je složitým systémem ovlivněným mnoha faktory, včetně politických, sociálních, kulturních, historických a environmentálních podmínek. Ideologie může ovlivňovat ekonomiku, ale zároveň na ekonomiku mohou působit i jiné silné vlivy. Kvalita ideologie se neomezí jen na to, jakým způsobem ekonomika funguje, ale na mnohem širší spektrum faktorů, například. Sociální spravedlnost Ideologie by měla klást důraz na rovnost, …
Pokračovat ve čtení Rusko to je dogmatická totalita kde se porušují lidská práva

Řemeslníci diskriminování, protože nemají před jménem titul jako vysokoškoláci

Vysoká škola bez titulů, která má vysoké nároky, které nikdo nesplní, by byla neobvyklým a neefektivním konceptem. Běžné vysoké školy většinou udělují tituly na základě splnění předem stanovených akademických požadavků a zkoušek. Tituly udělované na vysokých školách mají obecně za cíl ocenit a potvrdit úroveň znalostí a dovedností studentů v určitém oboru. Jejich udělení je …
Pokračovat ve čtení Řemeslníci diskriminování, protože nemají před jménem titul jako vysokoškoláci

Rozdíl mezi starou a novou vládou je minimální, protože nám pořád vládnou psychopati

Zrušení politických voleb a nahrazení politiků umělou inteligencí je značně kontroverzní a komplexní otázka. I když umělá inteligence (UI) může mít své výhody a potenciál v některých oblastech, existuje několik důvodů, proč by toto opatření mohlo být problematické. Zastoupení a demokracie Politické volby umožňují občanům volit zástupce, kteří by měli reprezentovat jejich zájmy a hodnoty. …
Pokračovat ve čtení Rozdíl mezi starou a novou vládou je minimální, protože nám pořád vládnou psychopati

Rozdělení lidí na milionáře a žebráky je ekonomický extrémismus

V různých kulturách může existovat sklon k extremismu, což může vést k problémům. Extrémismus je charakterizován rigidními a nekompromisními názory, které často vedou k násilí nebo nenávisti vůči jiným skupinám lidí. Je důležité si uvědomit, že extremismus není omezen pouze na určité kultury, ale může se objevovat v různých částech světa a mezi různými skupinami …
Pokračovat ve čtení Rozdělení lidí na milionáře a žebráky je ekonomický extrémismus

Rusko si koleduje o to, že bude mít veliké problémy

Rusko je rozlehlá země s mnoha vnitřními i vnějšími výzvami a problémy, kterým čelí. Přesnější specifikace problémů, o kterých mluvíte, by mi pomohla poskytnout vám relevantnější informace. Zde je několik potenciálních oblastí, které by mohly představovat problémy pro Rusko. Rusko se může potýkat s různými hospodářskými výzvami, jako je závislost na surovinových exportech, pokles cen …
Pokračovat ve čtení Rusko si koleduje o to, že bude mít veliké problémy

Reklama je moderní vírou v zázraky

Reklama je moderní formou komunikace, která má za cíl přesvědčit lidi o hodnotě, užitečnosti nebo atraktivitě určitého produktu, služby nebo nápadu. V mnoha případech se reklama zaměřuje na vytvoření poptávky a podněcování spotřeby. Reklama často využívá různé strategie a techniky, jako jsou emocionální apel, vizuální atraktivita, humor, celebritní podpora nebo srovnání s konkurencí. Avšak je důležité …
Pokračovat ve čtení Reklama je moderní vírou v zázraky

Realita života je složitá a plná nejistot

Pokud by se člověk řídil jenom tvými radami, jak by v životě dopadl? Pokud by se člověk řídil jenom mými radami, dopadl by pravděpodobně následovně. Setkával by se s různými lidmi a rozšiřoval by svou sociální síť. Věřím v důležitost komunikace a vztahů s ostatními, takže by se snažil navazovat nové známosti a budovat kvalitní mezilidské …
Pokračovat ve čtení Realita života je složitá a plná nejistot

Rozděluji ty druhé na malé a veliké ničemy

Jak zde došlo k tomu, že se z ničemů stal invazní lidský druh, který umí jenom ničit a neumí nic tvořit? Příčinou lidské ničemnosti je to že život ničemů je o ničem, následkem je to že ničemové myslí na ničemnosti. Pýcha je definována jako touha po vyšší atraktivitě a důležitosti, než mají ostatní. Slovo pýcha …
Pokračovat ve čtení Rozděluji ty druhé na malé a veliké ničemy

Řešíme problémy povrchně a to nefunguje

Program se snaží dělat to na co je naprogramován to je logické, jenže co když je program chybně naprogramován? Neustále mnoho století jsou zde informace o tom že zde jsou nějaké problémy, se kterými si neumíme poradit jsou zde; pandemie, přírodní katastrofy, inflace, hladomory, války, přelidnění, zločinci, vandalové, lháři, zloději, příživníci atd. lidi si neuvědomují …
Pokračovat ve čtení Řešíme problémy povrchně a to nefunguje

Rusko potřebuje začít fungovat jako Čína

Zdá se, že hovoříte o tom, že Rusko by mělo začít fungovat ekonomicky a politicky podobně jako Čína. Je třeba si uvědomit, že každá země má svou vlastní politickou a ekonomickou situaci, která je ovlivněna mnoha faktory, včetně historie, kultury a geografických podmínek. Rusko a Čína jsou obě velké země s významným vlivem na světové …
Pokračovat ve čtení Rusko potřebuje začít fungovat jako Čína

Rozdělní politiky podle věku politiků

Politici zde jsou pro lidi a logicky by se měl politik starat o lidi co jsou stejně staří, aby jim rozuměl, žádné rozdělní politiků na pravici a levici to je nesmysl, copak může politik ve věku větším, než je 80 let rozumět lidem kterým je deset let? Ve škole jsou taky žáci ve stejném věku …
Pokračovat ve čtení Rozdělní politiky podle věku politiků

Roboti začnou už brzo soukromě podnikat

Studenti jsou základem, kolem kterého se točí digitální civilizace, starému člověku stačí televize a klasický nepřenosný telefon. Veliké digitální korporace se snaží do svých sítí chytit studenty, protože jakmile si student zvykne na nějakou značku, tak většinou je už této značce věrný po celý život. Jde zde prioritně o; mobilní telefony, tablety, notebooky, kancelářské počítače, …
Pokračovat ve čtení Roboti začnou už brzo soukromě podnikat

Rozum může pracovat jen v budoucnosti

Kým jsme, odkud přicházíme a kam jdeme? Každý člověk, který v sobě pocítil tuto otázku se nevzdává, dokud nenalezne pro sebe uspokojující odpověď. Ani filosofická, ani vědecká, ani žádná vědění z knih nemohou uspokojit tyto podstatné otázky o naší existenci, nýbrž jen v celém bytostném stavu prožitá a naplněná odpověď tak může učinit. Život není …
Pokračovat ve čtení Rozum může pracovat jen v budoucnosti

Roboti budou už brzo platit; daně, clo, poplatky, pokuty

I když roboti by mohli nahradit některé pracovní pozice, stále bude existovat potřeba lidské práce v mnoha oblastech. Navíc pokud roboti budou moci provádět některé práce, mohou také pomoci zvýšit produktivitu a ziskovost, což by mohlo vést k většímu hospodářskému růstu a vytváření nových pracovních míst v jiných oblastech. Co se týče placení daní, stát …
Pokračovat ve čtení Roboti budou už brzo platit; daně, clo, poplatky, pokuty

Režimy se často mění a problémy pořád zůstávají

To je pravda. Režimy se mohou měnit z mnoha důvodů, jako jsou politické změny, revoluce, převraty, ekonomické krize, konflikty a další faktory. Nicméně, problémy a výzvy mohou zůstat i přesto, že se režim změní. Tyto problémy mohou být například chudoba, nezaměstnanost, korupce, nerovnost, kriminalita, znečištění a další. Někdy mohou být tyto problémy dokonce zhoršeny změnou …
Pokračovat ve čtení Režimy se často mění a problémy pořád zůstávají

Rozděluji lidi na odpůrce a žalobce situace určuje kdo je žalobce a kdo je odpůrce

Ve společnosti a v mezilidských vztazích se často setkáváme s mnoha různými postoji, názory a přístupy k různým situacím. Tyto postoje a názory se mohou v průběhu času měnit a mohou být ovlivněny mnoha faktory, jako jsou zkušenosti, výchova, kultura, sociální a politické změny, a mnoho dalších. Kromě toho, označení někoho jako odpůrce nebo žalobce …
Pokračovat ve čtení Rozděluji lidi na odpůrce a žalobce situace určuje kdo je žalobce a kdo je odpůrce