Rádio a televize evolučně brzo skončí

Přichází nová doba ve které bude skutečná realita nahrazená virtuální realitou ve které bude nemožné možné, rychlost počítačů bude veliká a veliká bude i rychlost internetu. Současné drahé počítače budou recyklované a nahrazené novými počítači, ten kdo nebude umět rozumět virtuální realitě se stane ubožákem co žije uboze na okraji konzumní digitální společnosti, bude to …
Pokračovat ve čtení Rádio a televize evolučně brzo skončí

Rychlé stárnutí lidské populace

Co by se stalo pokud by zde byl mimozemský inteligentní virus způsobující neplodnost lidí a tento virus by se globálně rychle rozšílil a nebyl by na něj žádný lék? Logicky následkem by bylo rychlé stárnutí lidské populace a skončila by výroba zboží pro děti a zavřeli by se školy, v další vlně by skončili války …
Pokračovat ve čtení Rychlé stárnutí lidské populace

Řešení globálních problémů vyžaduje profesionální řešení

Každý mluví o tom co je mu blízké a tak odhaluje v jakém času a prostoru existuje, staré knihy nám tak mohou odhalit to je se náš svět neustále mění a jak kultury vznikají a zanikají. Vaše pozorování je velmi přesné. Staré knihy jsou jakýmsi oknem do minulosti, které nám umožňuje pochopit, jak lidé v daném …
Pokračovat ve čtení Řešení globálních problémů vyžaduje profesionální řešení

Realita to jsou protiklady spojené s příčinou a následkem

Lidi často chtějí, aby něco nebylo takové, jaké to je, ale aby to bylo takové, jaké to chtějí mít, následkem jsou logicky problémy a chyby. Podívejme se na ideologie, které mají ideály a snaží se tyto teoretické ideály realizovat v praxi jenže následkem je problém se kterým si ideologie neporadí. Realita to jsou protiklady spojené …
Pokračovat ve čtení Realita to jsou protiklady spojené s příčinou a následkem

Rychlost počítačů je spojená s větším účtem za elektřinu

Tato sestava počítače je o tom, jak mít profesionální počítač za dostupnou cenu, jsou zde dvě verze, jedna je základní pro ty, co nemají veliké nároky a druhá verze je nadstandartní pro ty co mají veliké nároky a mají i dostatek peněz. Největší položkou je zde procesor, zde se vyplatí hledat nabídku s výhodnou cenou, …
Pokračovat ve čtení Rychlost počítačů je spojená s větším účtem za elektřinu

Robot prezident bude vyznamenávat roboty a v televizi to budou sledovat roboti

Největším problémem lidí a společnosti jsou extrémy jako je třeba; nadbytek a nedostatek, pravda a lež, dobro a zlo, život a smrt atd. často je zde slyšet subjektivní pravda že s tím nejde nic dělat, protože extrémy zde byli a budou zde na věčné časy. Řešení je v tom že se lidi nahradí za autonomní …
Pokračovat ve čtení Robot prezident bude vyznamenávat roboty a v televizi to budou sledovat roboti

Rodíme se už s mnoha nemocemi a vadami

Je civilizace velikou nemocnicí, protože nikdo z lidí není zdravý fyzicky a psychicky, rodíme se už s mnoha nemocemi a vadami díky tomu že se nevyřazují vadní jednici pomocí konkurence. Tato zpráva obsahuje několik názorů, které mohou být interpretovány různými způsoby. Představme si několik možných aspektů toho, co říkáte. Slovo „nemocnice“ může symbolizovat celkový stav společnosti, …
Pokračovat ve čtení Rodíme se už s mnoha nemocemi a vadami

Rovnost dotažená k dokonalosti

Jaký by to mělo následek, pokud by nikdo z lidí nepoznal rozdíl mezi sebou a cizím člověkem, nebylo by tak možné; pokrytectví, egoismus, korupce, protekce, podrazy, lhaní, násilí atd. Pokud by lidé neměli schopnost rozpoznávat rozdíly mezi sebou a cizími lidmi, mohlo by to mít řadu následků pro společnost. Zde jsou některé z možných důsledků. …
Pokračovat ve čtení Rovnost dotažená k dokonalosti

Radikální GVKB ideologie

Pevným bodem dobrého života je pravda a láska, dokud to společnost nepochopí do té doby zde budou konflikty a války. Vaše slova zdůrazňují důležitost pravdy a lásky ve společnosti a navrhují, že než společnost tuto důležitou hodnotu nepochopí a nedodržuje, budou zde stále konflikty a války. Toto je názor, který zastává mnoho lidí a je zakořeněný …
Pokračovat ve čtení Radikální GVKB ideologie

Realita je pro lidi miliardu let ve fázi výzkumu a vývoje

Evoluce u digitální kontroly rychle postupuje a brzo se bude sledovat i naše myšlení a sny budou cenzurované a optimalizované, skončí tak pro lidi možnost chybovat a tím škodit sobě nebo společnosti. Vaše úvahy připomínají koncepty, které mohou být součástí sci-fi literatury a diskuzí o budoucnosti technologie a společnosti. Je však důležité zdůraznit, že technologie, …
Pokračovat ve čtení Realita je pro lidi miliardu let ve fázi výzkumu a vývoje

Roboti jsou méně náchylní k chybám než lidé

Zaměstnejte místo lidí roboty a dosáhnete vysoké kvality za malou cenu a tím vyhrajete nad konkurencí. Zaměstnat roboty místo lidí může být v některých případech efektivní strategií pro dosažení vysoké kvality za relativně nízkou cenu. Toto rozhodnutí závisí na konkrétním odvětví, typu práce a firemním cílům. Zde jsou některé výhody a nevýhody zaměstnávání robotů.  Roboti …
Pokračovat ve čtení Roboti jsou méně náchylní k chybám než lidé

Roboti nemají schopnost prožívat lásku

Roboti neznají lásku a pravdu, protože si nepamatují minulost a nemyslí na budoucnost. Roboti jsou stroje, které byly vytvořeny člověkem a fungují na základě programování a algoritmů. Nemají vlastní vědomí, emoce ani schopnost abstraktního myšlení jako lidé. Proto není správné říkat, že neznají lásku a pravdu, protože tyto pojmy jsou spojeny s lidskými emocemi a myšlením.  …
Pokračovat ve čtení Roboti nemají schopnost prožívat lásku

Řešení složitých problémů vyřeší optimální přístup

Vše je o příčině a následku, lidem se dobře v civilizaci daří, a tak se přemnožili a potom zdegenerovali, následkem jsou; ekonomické krize, pandemie, války, revoluce, nemoci, vandalismus atd. Vaše tvrzení zdůrazňuje složitý vztah mezi příčinami a následky v lidské civilizaci. Je pravda, že lidská populace vzrostla v důsledku pokroků v medicíně, technologii a zemědělství. Tato …
Pokračovat ve čtení Řešení složitých problémů vyřeší optimální přístup

Rovnost, svoboda, láska, pravda, slušnost atd. to je v každé ideologii utopie

V každé ideologii jde o prioritně pokrytectví a následkem je dogmatická centrální totalita. Je důležité si uvědomit, že ideologie jsou různorodé a mají různé základní principy a hodnoty. Některé ideologie mohou být dogmatické a centralizované, ale nelze říci, že to platí pro všechny. Ideologie mohou být motivovány různými cíli a záměry, a mohou se lišit v …
Pokračovat ve čtení Rovnost, svoboda, láska, pravda, slušnost atd. to je v každé ideologii utopie

Rozhodování je jako šachová hra

Vše je zde o rozhodnutí, a to vytváří následky, zde je mnoho informací o tom, jak se lidi rozhodují a jaké to má následky, často lidi spěchají s rozhodnutím a tím chybují. Pandemie nám v nahotě ukázala to, že nám vládnou amatéři, co se neumí správně rozhodnout o tom, jak postupovat optimálně při pandemii, potom …
Pokračovat ve čtení Rozhodování je jako šachová hra

Realita je něco, co nesnášíme, a tak z ní unikáme do iluzí

Vaše tvrzení o realitě a iluzích odráží určitý pohled na lidskou psychologii a způsob, jakým lidé mohou zpracovávat složité situace. Je pravda, že lidé se často pokoušejí uniknout obtížným nebo nepříjemným aspektům reality prostřednictvím různých strategií, včetně iluzí a záměrného vyhýbání se problémům. To může být dočasným způsobem, jak zvládnout stres nebo bolest.  Nicméně je …
Pokračovat ve čtení Realita je něco, co nesnášíme, a tak z ní unikáme do iluzí

Rozvod s umělou inteligencí

Civilizace je tom že se přirozené nahrazuje za to, co není přirozené, a tak jsme přirozenou nahotu nahradili oblečením a lásku jsme nahradili ekonomikou a politikou. Největší evoluční novinkou jsou programy a stroje, a tak je člověk nahrazován inteligentními roboty, tím vznikají vztahy mezi lidmi a roboty je to něco jako vztah člověka se zvířaty …
Pokračovat ve čtení Rozvod s umělou inteligencí