Bude zde brzo potopa světa kdy voda stoupne všude o tisíc metrů?

Co by se na světě stalo pokud by hladina vody globálně trvale stoupla o tisíc metrů a tak byl logicky na světě byla pevnina jenom tam kde je dneska nadmořská výška větší než tisíc metrů? Pokud by hladina vody globálně stoupla o tisíc metrů a pevnina zůstala pouze tam, kde je dnes nadmořská výška vyšší než tisíc metrů, došlo by k dramatickým změnám v geografii světa. Zde jsou některé možné důsledky. Zánik nízko položených oblastí. Pobřežní oblasti a nízko položená města by byla zatopena. Mnoho ostrovů a pobřežních nížin by zmizelo pod hladinou. Změna kontur pevnin, Zeměpisné hranice by se dramaticky změnily.

Níže položené země by ztratily velkou část svého území. Například Nizozemsko, Bangladéš a další nízko položené oblasti by byly téměř zcela zaplaveny. Nové pevniny. Nová území by vznikla tam, kde je dnes vyšší nadmořská výška. V současné době vysoké hory a horské oblasti by se staly novými pevninskými masivy. Změny v ekosystémech. Zmizení níže položených oblastí by mělo dramatický dopad na místní ekosystémy a biodiverzitu. Některé druhy by mohly vyhynout, zatímco jiné by mohly najít nový životní prostor na nových pevninách. Ztráta kulturních a historických památek. Mnoho kulturních a historických památek by bylo ztraceno pod vodou.

To by zahrnovalo města, památníky a archeologické naleziště. Dopady na lidskou populaci: Stěhování obyvatelstva by bylo nevyhnutelné. Lidé by museli opustit zatopené oblasti a hledat nová místa k obývání. To by mohlo vést k migračním pohybům a sociálním konfliktům. Celkově by to byla radikální změna, která by ovlivnila celý ekosystém planety a měla by obrovské sociální, ekonomické a environmentální dopady. Je důležité si však uvědomit, že tato situace je spekulativní a zatím v reálném světě není na obzoru. Nadbytek vody by se k nám mohl dostat z vesmíru a vše by proběhlo velmi rychle v Bibli je na začátku zmínka o potopě světa nevíme jestli jde o pravdu nebo lež?

Není žádný vědecký důkaz o tom, že by voda mohla přijít z vesmíru v tak extrémním množství, aby způsobila globální potopu. Představa, že by se voda nějakým způsobem dostala z vesmíru a zaplavila Zemi, není v souladu s naším současným chápáním fyziky a astronomie. Biblický příběh o potopě je tradiční náboženský příběh a většina vědců ho nebere doslovně. Mnoho náboženských textů má symbolický a metaforický charakter, a proto by měly být interpretovány s ohledem na kontext a kulturní vlivy, které k nim vedly. Vědecký pohled na geologii a paleontologii nám ukazuje, že v historii Země docházelo k různým změnám v klimatu a prostředí, včetně období ledových dob a teplých období. Tyto změny měly různé příčiny, jako jsou sopečné erupce, pohyb litosférických desek a změny sluneční aktivity. 

Celkově platí, že je důležité rozlišovat mezi náboženskými příběhy a vědeckými poznatky. Biblický příběh o potopě má své místo v náboženském kontextu, zatímco vědecké poznatky nám poskytují racionální vysvětlení o evoluci Země a její historii. Je možné nějak spočítat kolik procent pevniny by zmizelo pokud by voda stoupla o tisíc metrů. Ano, můžeme odhadnout, kolik procent pevniny by zmizelo, pokud by hladina vody globálně stoupla o tisíc metrů. Nejprve se podíváme na poměr mezi množstvím vody a pevniny na současné úrovni. Poté přidáme tisíc metrů k hladině vody a znovu spočítáme tento poměr.

Rozdíl mezi původním a novým poměrem nám poskytne odpověď. Současný poměr vody a pevniny. Přibližně 71% povrchu Země tvoří oceány a moře (voda). Zbývajících 29% tvoří pevnina. Nový poměr s hladinou vody zvýšenou o tisíc metrů. Přidáním tisíce metrů k hladině vody by došlo k rozšíření oceánů a moří. Nový poměr by závisel na tom, jak by se tato voda rozdělila mezi oceány a moře. Přestože konkrétní výsledek by vyžadoval podrobnější znalosti o tom, jak by se hladina vody rozdělila, můžeme předpokládat, že by oceány a moře zabíraly větší procento povrchu Země, zatímco procento pevniny by kleslo. Závěrem lze říci, že by došlo k nárůstu procentního podílu vody na úkor pevniny, ale přesné číslo závisí na složitých interakcích a změnách ve způsobu, jakým by se voda rozdělila po povrchu Země.

Čtěte dál

PředchozíDalší