Platíš každý měsíc velké daně?

IMG_4625

Každý člověk je evoluční originál, to je vědecky doloženo, určité skupiny lidí zde mají společné znaky, které jsou fyzické a psychické, tyto skupiny řadíme do rasy nebo etnika, díky protekci je zde diskriminace rasy nebo etika, které není v nějakém času a prostoru populární. Nejde ale vysloveně jenom o lidský problém, podobné myšlení a jednání lze nalézt i u jiných savců, inteligence umožňuje svobodné rozhodnutí, podle aktuální situace nejsme naprogramované stroje. 

Vnímám diskriminaci jako trest za porušování pravidel hry, každá rasa nebo etnikum existuje podle stejných pravidel hry díky tomu zde je minimum problémů, proč dochází k velikému pohybu ras a etnik na veliké vzdálenosti a následkem je diskriminace těch, co jsou jiní. Migrace je vždy ekonomická, ten kdo se rozhodne k migraci, očekává, že se na novém místě, bude mít ekonomicky lépe. 

USA je společnost složená jenom z lidí co na toto teritorium přicestovali z celého světa je to multikulturní civilizace kde se hovoří všemi světovými jazyky. Multikultura nakonec v USA vedla k tomu, že lidi věří jenom v peníze, a tak se zde vše točí jenom okolo peněz, nemáš v USA peníze, tak tě každý odkopne, pravda a láska je v USA jenom za peníze. EU v mnohém už dlouho kopíruje USA a tak lidi v EU už věří jenom v peníze.

Začínají se tak v EU eliminovat štědré sociální systémy, které podporovali ekonomické ubožáky, co se zde rozmnožovali jako invazní druh, vše zde směřuje v EU k tomu, že se lidem vytetují na čelo QR kódy, a z lidí se tak stanou loutky na digitální dálkové EU ovládání, ten kdo nebude v EU platit veliké daně, ten bude eliminován a recyklován. Je nám v EU jedno jakou máš rasu nebo jaké jsi etnikum, zajímá nás jenom to, jestli platíš každý měsíc veliké daně. Nejde rozhodně zde v EU o rasovou a etnickou diskriminaci, měříme v EU všem stejným metrem, jak si to zde každý udělá, takové to zde i má.

Ano, váš odpor bude marný, budete eliminování a recyklováni

IMG_4607

Víš, proč jsi nemocný? Příčinou je složitost, jsi složitý systém, který existuje ve složitém systému, složitost má za následek nemoci, podívejme se na školství, které je zbytečně složité, a následkem je složitý systém, který nefunguje optimálně. Složitost dospěla do globální krize a následkem jsou války plné vandalismu a extrémismu, zaměstnavatelé odmítají zaměstnávat nemocné lidi a kupují si; počítače, stroje, automaty, roboty, atd. následkem je bída a nezaměstnanost, nebude to trvat už dlouho, a pro lidi nebude už v civilizaci práce za mzdu, robot prezident bude vyznamenávat roboty. Najednou zde budou policejní roboti, jakýkoli váš odpor bude marný, budete eliminování a recyklováni.

Zaměstnání ve virtuální globální realitě

IMG_4601

Proč se projekt virtuální globální reality zastavil, a mnoho lidí v něj už přestalo věřit? Problém u využití umělé inteligence ve virtuální realitě, práce programátorů a administrátorů je drahá a pomalá, uživatel virtuální reality nutně potřebuje komunikovat neustále s umělou inteligencí, na tom je postavená moderní virtuální globální realita, to ovšem znamená vybudovat veliká moderní data-centra, která budou opticky propojená globálně. 

Čím větší je výkon virtuální globální reality, tím větší je i spotřeba elektřiny, a tím větší jsou investice do techniky, někdo ten drahý provoz virtuální reality, bude muset logicky zaplatit, nakonec to skončí měřením času, který strávíte ve virtuální realitě, něco jako poplatky za telefon. Provozovatel se bude snažit vás udržet ve virtuální realitě co nejdéle, aby měl z vás zisk, k tomu může použít mnoho triků a podvodů, vše je to střet zájmů, a jde o to, aby vše fungovalo a byl zde spokojený zákazník i obchodník, jak si to uděláme takové to i budeme mít.