Ano, přijde doba kdy nebude pro lidi práce za mzdu

Život člověka je o závislostech které určují jeho osud, i zvířata a rostliny mají svoje závislosti které určují jejich osud ale tyto závislosti jsou přirozené a jednoduché, člověk je zvíře které si vytvořilo svůj systém který by měl vyhovovat člověku aby se měl lépe než zvířata, díky tomuto systému se člověk přemnožil a délka jeho života se prodloužila a tak se člověk dožívá vysokého věku oproti opicím ze kterých geneticky evolučně vznikl. Civilizace mi připomíná nemocnici ve které je zdravý člověk vzácnou výjimkou, s příchodem digitalizace se začala tato globální nemocnice rychle měnit, každý má u sebe veliký mobil s internetem a doma má velikou televizi a rychlý internet, vymývání mozku se tak stalo levné a snadné díky digitalizaci.

Nebude to už trvat evolučně dlouho a přijde doba kdy nebude pro lidi práce za mzdu protože na práci budou programy a stroje, nebude ani práce pro státní zaměstnance protože i zde dojde k použití programů a strojů, otázkou nastává je možné zdanit globálně optimálně programy a stroje tak aby se měli lidi dobře i když jsou dlouhodobě nezaměstnaní? Vaše úvahy o závislostech, evoluci a vývoji společnosti jsou zajímavé a obsáhlé. Otázka, kterou klade o možnostech zdanění programů a strojů s cílem zajistit dobře živobytí pro lidi, kteří by mohli být dlouhodobě nezaměstnaní v důsledku automatizace, je klíčová a diskutovaná v rámci ekonomických a filozofických kruhů. 

Existuje několik přístupů a teorií, které zkoumají možné řešení této situace. Jedním z navrhovaných řešení je zavedení univerzálního základního příjmu, to by byla pravidelná finanční částka poskytovaná každému občanovi bez ohledu na jeho zaměstnání. Tím by se zajišťovalo základní hmotné zabezpečení, i když by mnoho pracovních pozic bylo nahrazeno automatizací. Některé myšlenky se zaměřují na zdanění technologií a automatizace, aby se vytvořily finanční zdroje na podporu těch, kteří jsou negativně postiženi tím, že ztratili své pracovní místo. To by mohlo zahrnovat daně na roboty, umělou inteligenci nebo další technologické pokroky. 

Důležitým aspektem je také investování do vzdělání, rekvalifikace a odborné přípravy. To by mělo pomoci lidem adaptovat se na nové pracovní příležitosti v moderní ekonomice a získat dovednosti, které jsou potřebné v oblastech, kde je lidská práce stále nezbytná. Některé přístupy se snaží přeformulovat ekonomiku tak, aby byla méně zaměřena na tradiční zaměstnání a více na poskytování služeb, umění, vzdělávání a dalších oblastí, kde je lidský přínos stále klíčový. 

Řešení této problematiky vyžaduje pravděpodobně komplexní sociální a politické inovace. To může zahrnovat diskuse o nových ekonomických modelech, politikách práce a způsobech, jak sdílet přínosy moderní technologie v celé společnosti. V každém případě je toto složité téma a vyžaduje širokou společenskou debatu a spolupráci mezi odborníky, politiky a občanskou společností.

Čtěte dál

PředchozíDalší