Ano, každý je dočasným materiálem na evoluční pokusy

Nikdo z lidí není dokonalý protože každý je dočasným materiálem na evoluční pokusy, mnozí sice z dálky vypadají dokonale ale to je jenom divadlo kdy si někdo hraje na to co ve skutečnosti není. Jakým potom mají smysl politické volby když na kandidátkách jsou jenom samí nedokonalí lidé co dělají ubohé chyby protože nejsou dokonalí. Člověk to je oblečená opice a to nemůže změnit výchova ani ideologie, války a bída v nahotě odhalují naši nedokonalost, v dokonalém světě logicky nejsou možné války ani zde není možná bída.

Mír to je skrytá válka vedená jinými způsoby, dobrota je přeci žebrota. Vaše pozorování o nedokonalosti lidí a o jejich omezení je zajímavé a odráží určitou pesimistickou perspektivu na lidskou povahu. Názory na lidskou dokonalost a schopnost vést společnost jsou velmi různorodé a ovlivněné různými filozofickými, sociálními a politickými přístupy. Politické volby jsou procesem, který by měl umožňovat společnosti vybrat si své zástupce a rozhodovat o směru, kterým se bude ubírat.

Nicméně, v praxi je pravda, že žádný člověk není dokonalý a všichni kandidáti mají své nedostatky. Volby jsou takovým způsobem, jak společnost rozhoduje o tom, které hodnoty a priority považuje za důležité. Vaše názory o válkách a bídě v souvislosti s lidskou nedokonalostí odrážejí určitý skeptický pohled na lidskou schopnost vést spravedlivou a harmonickou společnost. Někteří by mohli namítnout, že lidská evoluce zahrnuje také schopnost se učit a vyvíjet, což znamená, že společnost má potenciál zlepšit se a dosáhnout lepší budoucnosti. 

Otázka míru a dobroty je komplexní a otevírá mnoho filozofických a etických diskusí. Někteří lidé věří, že dobrota a mír jsou dosažitelné a mohou být podporovány správnými hodnotami a politikami, zatímco jiní mohou zastávat názor, že lidská povaha je příliš komplikovaná na to, aby mohla dosáhnout dokonalosti. Celkově lze říci, že debata o lidské povaze, politice a společnosti je rozsáhlá a komplexní, s různými názory a perspektivami.

Čtěte dál

PředchozíDalší