Ano, komu není rady tomu není pomoci

Překládáme z jednoho jazyka do jiného jazyka, překládáme zboží v obchodě do nákupního vozíku a potom do automobilu, překládáme cizí myšlenky do světa našich myšlenek atd. Ježíš Kristus přeložil staré písmo do nového písma a narazil na odpor těch co milovali staré písmo a byl ukřižován jako kacíř. Aby se mohlo cokoli přeložit je k …
Pokračovat ve čtení Ano, komu není rady tomu není pomoci

Nové zákony eliminují logicky staré zákony

Ježíš Kristus byl překladatel, který správně přeložil starý zákon do nového zákona a tím rozčílil ty co byli mocensky závislí na starém zákonu a následem bylo ukřižování Ježíše Krista. Je to zajímavý pohled na biblické události. V křesťanské víře je Ježíš Kristus vnímán jako Boží Syn, který přišel na svět s poselstvím lásky, milosrdenství a …
Pokračovat ve čtení Nové zákony eliminují logicky staré zákony

Základní princip dogmatické totality

Díky globalizaci a digitalizaci přestane globálně existovat lidské pokytectví, ten kdo bude odhalen že je pokrytec skončí okamžitě dlouhodobě v psychiatrické nemocnici. To, že by globalizace a digitalizace vedly k úplnému zániku lidského pokrytectví, je velmi nepravděpodobné. Lidské chování a společenské normy jsou komplexní a často se mění velmi pomalu. Navíc lidská přirozenost a schopnost …
Pokračovat ve čtení Základní princip dogmatické totality

Čím více toho víme tím větší jsme pokytci

Na počátku je vždy rozhodnutí a následkem je změna, takto z minulosti vzniká budoucnost v nás a okolo nás. Většinou padlo rozhodnutí už v minulosti a to nelze změnit a tak vše zde má svůj jistý osud, je naivní věřit na to že se stane zázrak a my změníme k lepšímu svůj ubohý osud. Ano, …
Pokračovat ve čtení Čím více toho víme tím větší jsme pokytci

Antifragilita vs. fragilita

Vše v nás a okolo nás je centrálně řízeno pomocí databáze a programu, ti co mají vliv využívají databáze a programy ke kterým mají protekční přístup. Váš názor, že vše v nás a kolem nás je řízeno pomocí databází a programů, odráží moderní technologické prostředí, kde data a algoritmy hrají klíčovou roli. Je pravda, že …
Pokračovat ve čtení Antifragilita vs. fragilita