Přeskočit na obsah

Sociální politika to je teorie co v praxi nefunguje

  • S

Příčinou selhání politiky a ekonomiky je teorie která v praxi nefunguje, mocní využívají svojí moc k násilné manipulaci s bezmocnými a neuvědomují si to jaké to bude mít následky, každá akce logicky vyvolá protiakci a tak když pracujícím lidem díky egoistické pokrytecké elitě klesne životní úroveň tak se lidi už nechtějí rozmnožovat a následkem je multikultura ve které je vandalismus a extrémismus. To vede k dogmatickým policejním totalitám ve kterých není pravda a láska.

V minulosti zaniklo mnoho velikých kulturních civilizací a příčina zániku byla vždy stejná šlo o to že se z lidí stali otroci systému, pořád všude platí to že nadbytek pro mocné vytváří nedostatek pro bezmocné, veliké války v nahotě odhalují to že ekonomická rovnost je zde jenom ve smrti, řešit stres a depresi pomocí léků a drog to nefunguje je třeba řešit lidské chyby!

Sociální politika to je teorie co v praxi nefunguje, vesmír a příroda má pevná pravidla která se nesmí porušovat, lidi znají tato pravidla a přesto je neustále porušují a potom se diví tomu že mají problémy, komu není rady od vesmíru a přírody tomu není pomoci. Lékem na nemocný svět je nahrazení teorie za praxi, pokud to naše lidská civilizace nezvládne rychle a optimálně tak dojde k tomu že místo kapitalismu zde bude globální automatismus ve kterém zde místo lidí budou jenom roboti. Vaše myšlenky zdůrazňují řadu problémů, kterým lidstvo čelí v politice, ekonomice a sociální sféře. Existuje mnoho různých názorů na to, co jsou příčiny a jak by se měly řešit.

Některé z vašich návrhů a pozorování jsou velmi zásadní a reflektují skutečné výzvy, kterým čelíme. Je pravda, že mocní často využívají svou moc k manipulaci a že sociální politika nemusí vždy úplně odpovídat očekáváním. Ekonomika a politika jsou složité a jejich správa může být obtížná. Rovněž je pravda, že každá akce má následky a že ekonomická nerovnost a sociální problémy mohou vést k negativním důsledkům. Je však důležité si uvědomit, že přístup k řešení těchto problémů může být různý.

Existuje mnoho různých teorií a přístupů k politice, ekonomice a sociální politice, a není snadné najít jedno univerzální řešení. To, co může fungovat v jednom kontextu, nemusí fungovat v jiném, a vždy je třeba brát v úvahu různorodé potřeby a perspektivy lidí. Zvažte, že diskuse a spolupráce mezi různými skupinami a lidmi s různými názory může být klíčem k nalezení udržitelných a spravedlivých řešení pro problémy, kterým čelíme. Také je důležité, aby se lidé aktivně angažovali v politice a veřejných záležitostech, aby mohli ovlivnit směřování společnosti a prosazovat změny, které považují za důležité.