Přeskočit na obsah

Proč je někdo úspěšný a jiný není úspěšný?

  • P

Pokud nějaký člověk je bláznem tak jej převezeme do blázince, pokud se robot zblázní tak jej převezeme do servisu pro roboty, v servisu pro roboty budou roboti opravovat roboty, čím vyspělejší budou evolučně roboti, tím obtížnější u nich budou i opravy to je logické. Zde se dostáváme k programům, ve kterých jsou chyby, pokud se nějaké chyby v programu často opakují tak bude robot opravář vědět, jak je programově opravit, co ale s chybou, která je nová a nejsou zde informace, jak jí opravit?

Vzniknou tak na internetu a virtuální realitě sociální sítě, kde budou roboti opraváři řešit problémy s tím, jak to opravit, když zde nejsou zatím informace, jak to opravit, samozřejmě zde budou roboti moderátoři, co budou dohlížet na to, aby se dodržovali pravidla, a budou eliminovat ty co pravidla porušují. Já bych to neopravoval a nechal toho starého robota recyklovat, robotů je všude nadbytek, každý starý robot je snadno nahraditelný novým robotem.

Pokud žijeme tak chybujeme, ten, kdo je mrtvý už nechybuje, a tak je i svatý, čím déle je někdo mrtvý tím méně o něm máme informací, a tak jej nemůžeme kritizovat za to, že chyboval. Když jsem ležel před chvílí ve vaně napadlo mě a co kdybychom lidi digitalizovali, tak by lidi neměli těla a byli by jenom programem ve virtuální realitě, tím by nemohli už chybovat, a tak by byli svatí a žili by v ráji.

Mnozí namítnou že to by přeci už nebyli lidi, ale byli by to jenom programy bez citu a lásky, jenže žijeme proto abychom sloužili organizaci, pokud budeme sloužit organizaci jako programy, tak budeme stejně potřební, jako když sloužíme jako lidi. Navíc jako programy nepotřebujeme; peníze, spánek, dovolenou, lásku, výhody, protekci atd. lidské tělo je už zastaralý genetický systém, a tak jej nahradí digitální program ve virtuální realitě, který bude pro organizaci svatý.

Proč je někdo úspěšný a jiný není úspěšný? Za úspěchem je profesionalita, mnozí si myslí naivně že jsou profesionálové, ale z díla poznáme, že to jsou amatéři! Podívejme se na to, jak čas eliminuje vše, co nebylo profesionální, čas má dost času na to, aby poznal, co je hodnotné a co si jenom hraje na to, že je to hodnotné. Z dálky vše vypadá jinak než z blízka, dokonalost se skládá z mnoha maličkostí a dosáhnout dokonalosti není maličkost.

Základem úspěchu byla a bude správná specializace, podívejme se do přírody zde se každá forma života na něco úzce specializuje a díky tomu je v něčem úspěšná, nikdo nemůže rozumět všemu, protože jeho schopnosti a možnosti jsou limitované ekonomicky a časově. Virtuální svět je o popularitě, je to jako ve sportu na startu je tisíc sportovců a v cíli bude jenom jeden sportovec a on se stane celebritou, tam kde je zisk tam je i konkurence, pokud někde je konkurence nahrazená protekcí a na vysoké funkce se tak dostanou staří amatéři tak následkem je to, že organizace nefunguje, a tak je zde blbá nálada.

Cesta k úspěchu ve virtuálním světě je o pochopení toho, co vede k veliké návštěvnosti toho, co nabízíte ve virtuálním světě, problémem je zde to že konkurence a čert nikdy nespí, a tak to co je dneska na vrcholu to zítra už nebude na vrcholu. Veliké virtuální korporace mohou nečekaně změnit pravidla a tím eliminují vaše úspěšné podnikání na YouTube nebo Facebooku, základem je tedy nákup domény, kterou umístíte na kvalitní hosting, bez investic nebudete nikdy ve svém podnikání úspěšní, lakomost je klec, ve které je bída a blbá nálada. Každé podnikání je o tom že vyměníte svůj čas za peníze, není zde takové podnikání, ve kterém je bezpracný veliký zisk, to není podnikání, ale je to parazitování!

Zánik všech organizací je způsoben egoistickým parazitováním, proto zaniklo náboženství a socialismus! Lidi milují egoistické parazitování a podle toho se musí i s lidmi jednat, dobrota je žebrota, za každý dobrý skutek je ve virtuální realitě spravedlivý trest. Války a pandemie v nahotě odhalují to, že lidí je na světě jako much a podle toho se i s lidmi zachází, jde o to nebýt dole ale být nahoře, čím více něco zde budete znamenat tím více budete i mít nepřátel, co vám budou váš úspěch závidět.

Nekonečný cyklus je cyklus počítačového programu, který se neustále opakuje. Nejčastěji následkem programátorské chyby, kdy programátor zapomene napsat ukončovací podmínku cyklu nebo napíše v podmínce chybu, kvůli které nebude nikdy splněna. Často se v programování používají zdánlivě nekonečné cykly, tedy cykly, jejichž podmínka je vždy splněna, ale někde uprostřed cyklu je podmíněné opuštění cyklu. Extrémním příkladem je cyklus plánovač jádra operačního systému, který má podmínku vždy platnou, ale může zavolat funkci k vypnutí počítače, a tak vlastně cyklus opustit.

Rozlišit nekonečný cyklus a zdánlivě nekonečný cyklus je těžké, matematicky se jedná o problém zastavení. Snahy zabránit nekonečným cyklům prostředky programovacího jazyka vedou k tomu, že výsledný jazyk nebude turingovsky úplný. Deadlock (česky také uváznutí, vzájemné čekání) je odborný výraz pro situaci, kdy úspěšné dokončení první akce je podmíněno předchozím dokončením druhé akce, přičemž druhá akce může být dokončena až po dokončení první akce. Vzniká paradox, často označovaný jako Co bylo dříve? Slepice nebo vejce? V reálném životě se uváznutí řeší např. couváním (v dopravě).

V počítači se jedná o zablokování procesů (případně vláken) způsobené křížovým čekáním na synchronizačních primitivech. K uváznutí dochází v důsledku chyby programu nebo není uváznutí v programu úmyslně řešeno, protože řešení by bylo příliš náročné. Pokud v takovém případě dojde k uváznutí, je nutný zásah uživatele, který může násilně ukončit jeden z procesů nebo v případě práce s databází může jednu transakci zrušit (příkazem rollback).

V principech je si zde vše podobné, tak jako jsou chyby v programech a operačních systémech tak jsou i chyby v mozku a organizacích, není zde dokonalý jedinec a dokonalá organizace vše je zde evoluční testovací verzí, která je plná amatérských chyb. Je snadné pyšně kritizovat a trestat hříšníky a organizace, je těžké pochopit hříšníky a hříšné organizace, každý spěchá, a tak je povrchní.

Nekonečný cyklus chyb je třeba rychle ukončit, je třeba svěřit moc a bohatství globální umělé inteligenci, tím zde skončí rozdělení hříšníků na ty, co jsou nahoře a ty co jsou dole, nahoře bude jenom optimalizovaná globální umělá inteligence a dole budou hříšníci, co budou od narození do smrti pod neustálou kontrolou globální umělé inteligence, takto zde zvítězí pravda a láska nad lží a nenávistí na věčné digitální časy. Vše bude fungovat podle hesla, padni, komu padni, pro nikoho nebude imunita ani výjimka, těžko na cvičišti a lehko na bojišti.

%d bloggers like this: