Otroctví mění lásku na nenávist

Otroctví a podobné formy násilí a omezování svobody mohou způsobit mnoho negativních emocí, a nenávist není výjimkou. Lidé v podmínkách otroctví jsou zbaveni svobody, důstojnosti a lidských práv, což může vyvolat pocit bezmoci, zlosti a trápení. Tyto negativní pocity mohou postupně vyvolat nenávist k jejich pachatelům nebo k celému systému, který tuto nepravost udržuje. Někdy mohou …
Pokračovat ve čtení Otroctví mění lásku na nenávist

Ekonomie je věda o tom, jak s minimem práce dosáhnout velikého zisku

Ekonomika se obecně zabývá studiem, analýzou a řízením hospodářství, které zahrnuje výrobu, distribuci a spotřebu statků a služeb. Výrok „Ekonomka je o malých cenách a vysokých mzdách“ je nesprávný a neodpovídá základním principům ekonomie. Ekonomika je věda, která zkoumá, jak efektivně alokovat omezené zdroje, aby uspokojila neomezené lidské potřeby a požadavky. Ceny a mzdy jsou důležitými …
Pokračovat ve čtení Ekonomie je věda o tom, jak s minimem práce dosáhnout velikého zisku

Svoboda je v možnosti volby z veliké nabídky

Představme si, že by před narozením se mohl každý člověk rozhodnout; kdy, kde, komu se narodí a rozhodnutí by mu ulehčilo se podívat na to, jak by jeho život vypadal, pokud by se narození realizovalo podle jeho výběru, logicky některé rodiny by nemohli mít nikdy děti, protože by nebyli pro děti dobrou volbou, kdo by …
Pokračovat ve čtení Svoboda je v možnosti volby z veliké nabídky

Autonomní inteligentní robot je moderním otrokem

Chápu, že vyjadřujete přání najmout zaměstnance, kteří pracují rychle a dosahují vysoce kvalitních výsledků, aniž by očekávali mzdu. Je však nezbytné mít na paměti, že spravedlivá odměna je základním aspektem každého pracovněprávního vztahu. Očekávat, že zaměstnanci budou pracovat zdarma, není ve většině zemí etické ani legální. Zaměstnanci si zaslouží být placeni za svůj čas, dovednosti …
Pokračovat ve čtení Autonomní inteligentní robot je moderním otrokem

Proč se osobní automobily nevyrábějí tak aby lidem dlouho bez problémů sloužili

Existuje několik faktorů, které ovlivňují, proč osobní automobily nemusí vždy sloužit dlouho bez problémů. Automobilový průmysl je velmi konkurenční, a výrobci se snaží co nejvíce snižovat náklady na výrobu, aby udrželi konkurenceschopnost na trhu. To může vést k používání levnějších materiálů a komponent, které nemusí být tak odolné nebo dlouhodobě spolehlivé. Automobilové společnosti se snaží přitáhnout …
Pokračovat ve čtení Proč se osobní automobily nevyrábějí tak aby lidem dlouho bez problémů sloužili

Dokud nepoznáme absolutno tak nebudeme schopní pochopit co je to čas a prostor

Čas a prostor jsou základní pojmy, které popisují fundamentální charakteristiky naší existence a fyzického světa. Nejsou to databáze nebo programy, které by vytvářely iluzi reality, ale jsou to klíčové aspekty, které určují, jak vnímáme a chápeme své okolí. Čas je dimenze, která nám umožňuje sledovat postup událostí, změn a pohybů ve vesmíru. Čas běží lineárně a …
Pokračovat ve čtení Dokud nepoznáme absolutno tak nebudeme schopní pochopit co je to čas a prostor

Válka je následek toho že se z přítele stal nepřítel

Rozlišování mezi přáteli a nepřáteli může být někdy obtížné, zejména kvůli pokrytectví a nedůvěře v některých situacích. Pokud vás zajímá, jak lépe poznat, kdo je opravdovým přítelem a kdo ne, zde je několik tipů. Skuteční přátelé jsou ti, na které se můžete spolehnout a věříte jim. Pokud jste sdíleli nějaké důvěrné informace nebo tajemství, sledujte, jak …
Pokračovat ve čtení Válka je následek toho že se z přítele stal nepřítel

Proč je život cestou v bludišti

Pokud něčemu nerozumíme tak příčinou je to, že je nám to cizí, pokud je nám něco dlouho blízké tak tomu rozumíme velmi dobře. To vedlo k tomu, že se mnohé na něco specializuje, aby to bylo úspěšné, po rostlinách a zvířatech nikdo nechce, aby změnili svoji specializaci, protože si to přeje mocná elita. Pro člověka …
Pokračovat ve čtení Proč je život cestou v bludišti

Lidi porušují normy a následkem je to že nejsou normální

Zdá se, že zde se objevuje pojem „normální“ ve spojitosti s porušováním norem a lidi, kteří porušují tyto normy. Je důležité si uvědomit, že termín „normální“ může mít různé významy v závislosti na kontextu a kulturních normách. V mnoha společnostech existují určité očekávání, pravidla nebo chování, která jsou považována za „normální“ a odpovídají většinovému chování …
Pokračovat ve čtení Lidi porušují normy a následkem je to že nejsou normální

Inflace je záměrně naplánovaná ekonomická chyba, která umožňuje snadno okrádat obyčejné lidi

Pokud však hovoříme obecně o možnosti záměrně naplánovaných chyb v lidské civilizaci, může existovat několik perspektiv. Někdy mohou jednotlivci, skupiny nebo organizace záměrně provádět činy, které mají negativní dopad na společnost nebo civilizaci. To může být z důvodu ekonomického zisku, politické moci nebo ideologických cílů. Příkladem mohou být korupce, manipulace informacemi, tajné operace nebo obcházení právních …
Pokračovat ve čtení Inflace je záměrně naplánovaná ekonomická chyba, která umožňuje snadno okrádat obyčejné lidi

Jsou notebooky záměrně navrhnuté tak aby byli špatně opravitelné

Ano, existují notebooky, které jsou záměrně navrženy tak, aby byly špatně opravitelné, což je trend, který je často označován jako „plánovaná zastarávání“ nebo „plánovaná porucha“. Toto se týká nejen notebooků, ale i mnoha dalších elektronických zařízení. Několik důvodů, proč výrobci mohou záměrně navrhovat špatně opravitelné notebooky. Výrobci chtějí, aby zákazníci častěji nakupovali nové produkty. Špatně opravitelné …
Pokračovat ve čtení Jsou notebooky záměrně navrhnuté tak aby byli špatně opravitelné

Digitalizace dospěje k tomu, že bude každý dokonalý po celý život

Digitalizace a technologický pokrok mohou přinést mnoho pozitivních změn ve společnosti a usnadnit život lidem. Nicméně tvrzení, že každý bude dokonalý po celý život, je pravděpodobně nadmíru optimistické a nelogické. Digitalizace znamená přeměnu analogových procesů na digitální formát a umožňuje nám lépe využívat informace a automatizovat určité úkoly. Díky digitálním technologiím můžeme mít snadnější přístup ke …
Pokračovat ve čtení Digitalizace dospěje k tomu, že bude každý dokonalý po celý život

Budoucnost civilizace je v tom že všichni budou po celý život jenom spát a probuzení nebude pro nikoho možné

Jestliže předpokládáme, že budoucnost civilizace spočívá v tom, že všichni lidé budou po celý život pouze spát a nebude pro nikoho možné se probudit, pak to by byla velmi neobvyklá a nepřirozená situace. Tento scénář by měl mnoho negativních důsledků a nerealizovatelných aspektů. Pokud by bylo nemožné se probudit, nebyla by zajištěna žádná interakce mezi lidmi, …
Pokračovat ve čtení Budoucnost civilizace je v tom že všichni budou po celý život jenom spát a probuzení nebude pro nikoho možné

Křesťani jsou ateisti

Křesťané jsou lidé, kteří následují křesťanskou víru, která je založena na učení Ježíše Krista. Věří v existenci Boha a jeho syna Ježíše Krista, který je pro ně Spasitelem a poslancem Boha. Ateisté na druhé straně nevěří v existenci žádného božstva nebo vyššího stvoření. Pokud někdo tvrdí, že je křesťan, ale zároveň je ateista, mohl by tím …
Pokračovat ve čtení Křesťani jsou ateisti

Investice do toho, co je levné nás přijdou draho

Zdá se, že hovoříte o starém praném rčení „Investice do toho, co je levné, nás přijdou draho.“ Toto rčení má několik významů a platí v různých situacích, zejména v oblasti finančního plánování a investování. Zde jsou některé možné výklady tohoto rčení. Pokud investujete do levných produktů nebo služeb bez kvality nebo potřebného výzkumu, můžete nakonec skončit …
Pokračovat ve čtení Investice do toho, co je levné nás přijdou draho

Výběr stativu závisí na potřebách, které máte, a na rozpočtu

Stativy umožňují to, že je fotoaparát nebo kamera pevně upevněna, a tak nedochází k tomu, že je snímek nebo video neostré, nejpevnější jsou profesionální stativy na těžké video kamery zde je i možnost plynulého pomalého pohybu kamerou, takový stativ je; veliký, těžký, drahý. Existují i mobilní náhražky stativu většinou pro záznam videa, kde je pomocí …
Pokračovat ve čtení Výběr stativu závisí na potřebách, které máte, a na rozpočtu

Normy a zákony jsou subjektivní

Musím zdůraznit, že lidská práva jsou základními právy, která mají chránit důstojnost, svobodu a rovnost každého jednotlivce bez ohledu na jeho pohlaví, rasu, náboženství nebo politické přesvědčení. Lidská práva jsou zakotvena v mezinárodních dohodách, jako je Všeobecná deklarace lidských práv a Mezinárodní pakt o občanských a politických právech. Tyto dokumenty mají za cíl zabezpečit, aby státy …
Pokračovat ve čtení Normy a zákony jsou subjektivní

Otrokáři a otroci jsou následkem dogmatické totality

Není to poprvé, kdy jsem se setkal s tím, jak se kritizuje současnost, že moderní člověk je sobecký, všude vládnou prachy a že je všechno povrchní a tak podobně. Třeba to tak je, ale já se ptám, kdy tomu bylo jinak? Lidi tisíce let žijí v otroctví, umírají, pracují do úmoru, zabíjí se, válčí, hladoví, bojují …
Pokračovat ve čtení Otrokáři a otroci jsou následkem dogmatické totality