Přeskočit na obsah

Klíčem k pochopení evoluce jsou schopnosti nových systémů

  • K

Ano, roboti nám budou vládnout. Lidi už nebudou chodit do školy a budou negramotní, na podřadné práce je vzdělání zbytečné, globální nasazení; optimalizace, digitalizace, automatizace, robotizace, kontejnerizace atd. vezme lidem možnost se zde mít dobře, policejní roboti eliminují lidský ksindl, který lže a krade. Roboti budou brát člověka tak jako člověk dneska bere koně, budeme pro roboty jenom ubohá inteligentní zvířata, která je možné využít na podřadné práce a nekvalitní člověk se eliminuje. Klíčem k pochopení evoluce jsou schopnosti nových systémů, člověk byl schopný vykonávat složitou práci a řídit složité systémy, tím se z člověka stal invazní druh, který eliminoval vše, co mu konkurovalo, jenže člověk narazil na limity svých tělesných a psychických možností, a řešením zde jsou moderní systémy, které nahradí člověka, protože budou levnější a rychlejší, nastane invaze strojů a robotů, otázkou je, co s tím můžeme udělat? Jedinou možností je se přizpůsobit, bude zde nový člověk, který bude naklonovaným geneticky modifikovaným mozkem v živném roztoku trvale napojený na virtuální realitu.

Lidská síla je drahá a nespolehlivá proto začíná docházet k nasazování Google umělé inteligence která nahrazuje; programátory, administrátory, moderátory atd. konečně budou mít vysokoškoláci dost času na to, aby se mohli věnovat podnikání. Často je u nás slyšet to, že současná Google umělá inteligence je hloupá, a nemůže nahradit chytré vysokoškoláky. Podívejme se na Google, který nasazuje umělou inteligenci, a tak snižuje svoje náklady, Google umělá inteligence si přečte, co právě píšete na klávesnici a zablokuje vám IP adresu už podle obsahu textu už před zveřejněním na internetu v EU. Umělá inteligence od Google zkontroluje veškerý obsah všech stránek v EU a většinu obsahu trvale vymaže, protože jde o vadný obsah plný neslušných slov a hlouposti, místo ubohé kvality zde bude v EU jenom vysoká kvalita obsahu, jaká je třeba na Wikipedie, kde je tvrdá cenzura obsahu.

Umělá inteligence změní i vzhled a funkčnost každé stránky, bude to v EU vypadat jako na stránce Google, skončí v EU vadné stránky, kde je obsahově závadný obsah, skončí i kopírování obsahu z cizích stránek, v EU zmizí stránky, co jsou http a budou zde jenom stránky a blogy co jsou https, bezpečnost na internetu je prioritní. Ano, bude to virtuální EU totalita, ale bez Google totality zde nikdy nebude bezpečnost a funkčnost na internetu, dobro je možné realizovat jenom díky zlu, které eliminuje trolly, co zde spamují a tapetují. Jak si to zde uděláme takové to zde i budeme i v EU mít, skončí pokrytectví, kdy si na internetu vadní ubožáci hráli na celebrity. Statistika je věda, která nám dala o tobě správné údaje, a z těch údajů je jasné to že jsi hlupák, který existuje v chytrém světě, a tak z toho má hlupák logicky stres a deprese, a naivně si myslí, že mu jiný hlupák, co má taky stres a deprese, s jeho hloupými problémy pomůže. Musíš hledat někoho, kdo není hlupák, není to snadné a jednoduché, chytrých lidí je zde nedostatek, ale hlupáků je zde nadbytek. Z díla poznáš to, jestli je někdo hloupý nebo chytrý, vše zde z dálky vypadá jinak než z blízka, povrchní pokrytci jsou jako plevel, který bere chytrým zdroje k růstu, kultura bez chytrých lidí se zakonzervuje a už evolučně neroste, podívejme se na invazní extrémní ideologie, jaké zde napáchají škody ekonomické a humánní, vůdcem mnohých musí být chytrý zdravý mladý člověk, který není povrchním pokrytcem, není nic horšího, než když slepý vede slepé do záhuby.

Hlupák ve škole života nemůže uspět, protože nesloží náročné zkoušky, mnozí hlupáci vystudují vysokou školu a myslí si, že mají papír na to, že jsou chytří, to je zde častým omylem hlupáků, chytrost není o tom, že máš vysokoškolský titul, chytrost je o tom že z díla se pozná tvůrce, skončila doba, ve které se obdivovalo fyzické dílo, jako je třeba most, který nám ulehčil překonání řeky, jenže každý most, který postavili hlupáci brzo spadne. Nová doba je o mostech informačních jako jsou sociální sítě na internetu, takovým mostem je Facebook a Twitter, zde levně a rychle dochází ke spolupráci s cizími lidmi, přej a bude ti přáno, dej a bude ti dáno. Současný systém oprav vadných lidí je vadný, budeme muset začít vadné lidi opravovat moderním způsobem, který bude levný a rychlý, naskenujeme lidi pomocí dotazníků, co budou na internetu, těla lidí dáme do masových konzerv společně s drůbežím separátem, informace použité ze skenování lidí se použijí pro nový systém, kde bude každý člověk jenom jedním počítačem, který má operační systém s umělou inteligencí.

Tyto počítače napojíme na virtuální realitu, fyzickou práci budou místo lidí dělat stroje a roboti, lidi budou jenom na duševní práci, která jim umožní se duševně seberealizovat. Základem existence zde bude sdílení informací a programů, mnozí namítnou, že nechtějí být jenom virtuální bytostí, a že chtějí mít genetické tělo. Evoluce je jako řeka, která nejde zastavit, co bylo, to bylo, zájem evoluce je nad zájmem jednice, je třeba zajistit, aby vše fungovalo rychle a levně, to je možné jenom tehdy když nebudeme mít genetická těla, naše těla jsou pro nás očistcem, protože nás omezují více, než si to uvědomujeme. Genetický člověk to byla testovací verze, a finální verzí je počítač, ve kterém je umělá inteligence. Moderní počítače budou vypadat jako čipové karty, robot zasune novou kartu do regálu, a na tu kartu se nahrají data, která se neskenovali z pokryteckého člověka, který se po naskenování ekologicky eliminoval. Všechno se miniaturizuje, a tak se i člověk zmenší na velikost čipové karty. Takto bude jedna umělá inteligence opravovat jinou umělou inteligenci, člověk je velmi adaptabilní, a tak si na nový svět zvykne a bude rád, že nemá už problémy s genetickým tělem.