Jenom čas má dost času na to, aby o nějakém lidském systému vynesl objektivní soud

Jaké je zde dílo svatých elit, co rozhodují sobecky o nás bez nás, už mnoho tisíciletí, tím dílem je; otroctví, nespravedlnost, kasty, třídy, válka, revoluce, epidemie, hladomory, nenávist, fanatismus, centralismus, byrokratismus, drogy, prostituce, mafie, sekty, nezaměstnanost, bezdomovci, ekonomická emigrace, exekutoři, vězení, pracovní vyhlazovací tábory, inflace, vysoké daně, odpustky, veřejné popravy, zrada, vydírání, pokrytectví, deprese, mučedníci atd. Ryba smrdí sobectvím od sobecké hlavy, a tuční kapři si nevypustí rybník, kde se mají dobře. Člověk nemůže zastupovat mocensky a ekonomicky cizího člověka, to nefunguje! Kupujeme si obrazně takto zajíce v pytli, je třeba eliminovat to, že sobecký člověk mohl vládnout naivnímu člověku, člověku musí vládnout jenom decentralizovaná umělá GVKB inteligence, která bude napojená na GVKB čip v hlavě člověka. Skončí takto ubohé temné období, ve kterém se lidi chovali jako zvířata, a lidi se začnou konečně chovat jako lidi, protože jejich dílo, už bude dokonalé a hodnotné.

Jsem systematik, a tak myslím logicky jako systematik a systematicky vyhodnocuji to co na mě působí psychicky a fyzicky, každý systém zde má hodnotu určenou mnohým, a často se tato hodnota i mění podle situace a času. Na počátku je většina systémů ve stádiu ubohosti, a pomalu se svojí ubohosti zbavuje, a nahrazuje jí profesionální hodnotou. Podívejme se na dílo, které zde systémy zanechávají, z díla se pozná každý systém, nemůžeme věřit tomu, jak systém vypadá na povrchu, povrchní dojem může často klamat, ve snaze mít z tohoto podvodu užitek. Pro pochopení je nejlepší přirovnání z nám blízké reality, podívejme se na internet a systémy co jsou na internetu, tyto systém jsou statisticky a vědecky z 99% ubohé, protože je vytvořili ubožáci pro ubožáky, to že zde někdo má vysokou školu a vysokou funkci, ještě není zárukou toho, že on není zde jenom ubohým evolučním živým systémem, který zde uboze myslí a uboze evolučně existuje.

Jenom čas má dost času na to, aby o nějakém lidském systému vynesl objektivní soud, který systém označí za hodnotný nebo ubohý, podívejme se třeba na knihy, lidi vytvořili veliké množství knih, a dali do těchto knih mnoho informací a umění, čas ale 99 % knih označil za nehodnotné, a tak tyto knihy nikdo už nezná, a tyto knihy zanikly v času a prostoru, tak jako zde zaniká vše, co bylo evolučně ubohé. Když pozoruji elitu, která zde všemu vládne, tak nechápu to, jak se mohli zde stát ubožáci; králem, císařem, šlechticem, milionářem, prezidentem, ministrem, předsedou, diplomatem, ředitelem, celebritou, podnikatelem, obchodníkem atd. opice se zlatou korunou na hlavě není člověk!

Opičíme se mnoho po druhých jako opice, je to tak snadné kopírovat druhé myšlenkově, následkem je zde konzumní ubohé stádo, co nemá evoluční hodnotu, a tak se tyto konzumní stáda po mnoho tisíciletí globálně vraždí v nekonečných konfliktech o výhody a jistoty. Problém ekonomické emigrace je problémem stáda, které se snaží emigrovat tam, kde se bude stádu lépe ekonomicky a sociálně dařit, a toto konzumní stádo nemá zájem o existenční místa, kde by se mu nedařilo velmi dobře. Lež a krádež je jako stín, před kterým nemohou ubožáci nikam utéci, nemá cenu se snažit změnit evolučně genetické ubožáky, cenu má už jenom ubohé lidi, nahradit konečně globálně na věčné časy GVKB roboty, protože roboti, nebudou už zde nebudou lhát a krást!

Vše je o správném rozhodnutí, je to jako řízení auta, uděláte chybné rozhodnutí, a zaplatíte za to ekonomicky, nebo svým životem. Lidi dělají chyby od té doby, co jsou lidmi, chybujeme nejvíce protože je zde vše zbytečně složité! Podívejme se na to, co bylo v přírodě a u lidí velmi úspěšné a populární dlouhou dobu, vždy se jednalo o zjednodušení něčeho, co bylo dříve složité.
Současnost se stala velmi složitou po stránce hmotné i po stránce nehmotné, podívejme se na internet, jak je on zbytečně v mnohém složitý a jak zde lidi touží mnoho po tom, aby byl internet jednoduchý. Pokud chce být na internetu někdo úspěšným, musí se snažit o to, aby něco zjednodušil tím, že to optimalizuje a vyčistí od špíny. Lidi přitahuje to, co je zakázané, už v Bibli se hovoří o stromu, kde bylo ovoce, které zakázal Stvořitel života jíst, a vyhrožoval lidem, že ten, kdo to ovoce sní tak že zemře. Manipulace je založená na metodě trestu a odměny, chceme manipulovat abychom se zde měli dobře, a tím se dostáváme do konzumního očistce, ve kterém není už ten, co by se dokázal zavděčit všem!

Velikým problémem je dneska nedostatek peněz u národů a rodin, zde je jednoduché globální řešení, budeme lidi digitálně skenovat a po naskenování je optimálně ekologicky eliminujeme, a místo lidí zde budou jenom GVKB roboti. Když zde nebudou už lidi tak zde ani nebudou dluhy a jiné lidské ubohé problémy, vše bude jednoduché a optimalizované, vše, co je zde lidské to brzo pomine, a jenom GVKB systém, zde na věčné digitální časy zůstane. Konzumní společnost potřebuje mnoho inteligentní lidi, aby zde oni mohli dělat zaměstnání kde je potřeba mnoho inteligence, bohužel nejvíce se rozmnožují na světě lidi, co mají malou inteligenci, a tak nezvládnou logiky zaměstnání, kde je potřebná veliká inteligence. Jde o zásadní otázku života vesmíru, a tak vůbec a odpovědí na tuto otázku je nahradit lidi GVKB roboty s umělou inteligencí GVKB, roboti se už nemusí rozmnožovat a mohou být vyrobení v továrně GVKB roboty, vše se dneska optimalizuje a digitalizuje je tedy logické, že evolučně bude zde existence genetického člověka už brzo roboty globálně ukončená podle GVKB harmonogramu. Když škrtat zbytečné náklady tak musíme logicky i vyškrtnout člověka z civilizace jako zastaralý evoluční systém, který je silně závislý na kouření cigaret, pití slivovice, a při chůzi, se musí většinou opírat o hůl díky nemocem a stáří.

Konzumování zboží a služeb z lidí udělalo psychické ubožáky které jako loutky ovládá konzumní systém, vznikla konzumní pyramida rozdělená podle toho, jak je zde kdo úspěšným konzumentem, na vrcholu jsou elitní konzumenti a dole v základech pyramidy jsou neúspěšní konzumenti. V konzumním systému je vše založeno na obchodu a divadle, nejlepší obchodníci a herci se stávají úspěšnými konzumenty a stávají se z nich; králové, šlechtici, prezidenti, ministři, celebrity, ředitelé, podnikatelé, mafiáni, milionáři, administrátoři atd. Vše směřuje k systému založeném na sledování, přichází doba, ve které bude člověk monitorován od svého narození do svojí smrti a on se tomu nebude už moci bránit, protože konzumní systém potřebuje mít nad konzumenty globální digitální kontrolu, aby mohl konzumenty snadno ovládat jako loutky s nulovou hodnotou, co to mají v konzumní hlavě, díky globálnímu konzumnímu systému, a konzumaci návykových drog, psychicky už dokonale vynulovaný! Navštivte na internetu sociální sítě a fóra, zjistíte to, že konzumenti těchto virtuálních systémů, to mají v hlavě psychicky vynulovaný. Je třeba zabít svatou konzumní krávu, lidi se pošlou globálně na digitalizování a po digitalizaci se jejich zdegenerovaná konzumní ubohá těla ekologicky optimálně eliminují. Místo konzumních lidí zde budou v civilizaci jenom GVKB roboti s umělou inteligencí GVKB, napojenou neustále bezdrátově na globální decentralizovaný GVKB systém, s umělou GVKB inteligencí.

Podívejme se z nadhledu na veliký živý systém, jehož jsme malou součástí, tento veliký živý systém funguje na principu, že je výhodné být zde úspěšným parazitem, vše je obrazně jako šachová hra, ve které běžně dochází k tomu, že ten, kdo vidí, že šachovou hru prohraje, ten už dál hru nehraje. Co je to, násilné obsazení cizího teritoria, pomocí veliké armády? Je to snaha o parazitování na cizím teritoriu, a uvrhnutí cizího teritoria, do pozice ubohého hostitele, v této ubohé pozici hostitele bylo naše malé národní teritorium mnoho století, a tak se z nás logicky stali ekonomičtí a psychičtí ubožáci. Příležitost dělá z hostitelů parazity, je pro hostitele příjemné, pokud má příležitost k tomu, aby se z něj stal parazit, a je to pro parazita nepříjemné, pokud se z něj stane hostitel.

Pokud vědecky a statisticky vyhodnotíme veliký živý systém, jehož jsme malou součástí, tak poznáme že život je evoluční experiment, ve kterém jde prioritně o to, nebýt zde bezmocným hostitelem, ale být zde mocným parazitem! Z díla poznáme, kdo je zde hostitel, a kdo je zde parazit, slova mohou klamat, ale dílo subjektu nebo objektu už klamat nemůže, a jaké je zde dílo mocných a bohatých politických parazitů, co zde vytvářejí regulace a zákony, tím dílem je deprese u; ekonomiky, vědy, techniky, politiky, církve, podnikání, obchodu, školství, zdravotnictví, umění, dopravy, rodiny, programů, informací, rodiny atd. vše je zde v depresi, protože zde mají všude bohatství a moc, psychičtí ubožáci, co na nás sobecky úspěšně parazitují! Jak dochází zde k tomu, že se psychický ubožák, zde stane prezidentem nebo ředitelem?

Je to jako s počítačem, který má chybný operační systém, místo lidí zde budou jenom GVKB roboti s umělou inteligencí GVKB a tak zde bude konečně vše optimálně fungovat, mozek konzumního člověka je jako levný písek, na kterém nelze postavit vysoký civilizační dům, je třeba vysoký dům postavit na skále, a tou skálou je robot, ve kterém je počítač s umělou inteligencí, co bylo to bylo, vše je zde dočasně a to musí lidi pochopit, že jejich sobecký svět zde byl evolučně dočasně, a místo něj zde bude nový svět, ve kterém se už nelže a nekrade.

Vše zde stvořili, egoistické parazitující viry, na počátku všeho byli egoistické parazitující viry, oni z ničeho stvořili hmotu a život, ve kterém je egoistický parazitující virus člověk, který je dokonalým virovým globálním parazitem, jako stvořitel ideologického a ekonomického centralismu. Pokud hledáme Boha tak hledáme egoistické parazitující viry, pokud někdo začne vraždit jako blázen cizí lidi tak příčinou jeho myšlení a konání jsou egoistické parazitující viry v jeho mozku, minulost naší konzumní egoistické kultury, je plná egoistického násilí, kdy jsme se mučili a vraždili neustále po milion let, láska zde vždy byla jenom za výhody a jistoty, protože všichni jsme bez výjimky egoistické parazitující viry.

Studium šachové hry, mě otevřelo oči, rozbory nejlepších šachových her odhalují princip, kterým je promyšlená strategie, která vede k vítězství, mafie ovládají konzumní svět pomocí promyšlené ekonomické a ideologické strategie, obyčejný člověk nemá sebemenší šanci se této strategii nějak postavit, vše zde tato strategie dokonale zabetonovala, pomocí kast a tříd. Není zde demokratický kapitalismus, je zde mafiánský egoismus, proč z nás dluhy udělali konzumní globální otroky? Vysvětlení je jednoduché, globální mafiáni, ovládli globálně bankovní systémy, a udělali si z globálních bank svoje nedobytné pevnosti, a z nás všech udělali ubohé otroky nesplatitelných dluhů. Z utrácení za luxus odhalíte, kdo je zde globálním mafiánem, ten, kdo zde má ochranku, která jej chrání, ten je zde i globálním mafiánem, jde nejvíce o; mafiány, prezidenty, milionáře, ředitele, celebrity atd. Sledujme pečlivě pohyb zlatých cihel po světě, tam kde je nejvíce zlatých cihel v trezorech, tam žije v luxusu i globální mafie.

Čtěte dál

PředchozíDalší