Stvořitelem všeho je zde ale jenom evoluční proces

Vše je zde naprogramováno tak aby vše fungovalo, každý program je jenom nastavení, které zapíná a vypíná okruhy nebo procesy, pokud program chybuje tak je zde něco chybně nastaveno, nebo změny způsobili chybné nastavení. Pokud je zde; pandemie, revoluce, válka, ekonomická krize atd. tak příčinou jsou chyby v programech, lidi dělají chyby, nikdo není natolik …
Pokračovat ve čtení Stvořitelem všeho je zde ale jenom evoluční proces

Sociální sítě začínají nahrazovat čtení moudrých knih

Pokud chcete dokonalý operační systém tak si nainstalujte Linux, na kvalitní počítač. Kam nemůže čert tam on nastrčí notebook s Windows, vlastnosti notebooku s Windows jsou stejné jako vlastnosti ženy, taky nikdy nevíte, co vás bude čekat! Naděje na to, že nová verze Windows už bude bez chyb je jako naděje na to, že nová …
Pokračovat ve čtení Sociální sítě začínají nahrazovat čtení moudrých knih

Skvělá zpráva, váš počítač splňuje minimální systémové požadavky na Windows

Dosud se programuje bez umělé inteligence, a proto je programování obtížné a programy nejsou kvalitní, jakmile se využije k programování umělá inteligence tak programování zvládne i pitomec a tím se stane programování pro každého dostupné jenže zisk z programování logicky zmizí! Dneska jsem nahradil Windows 11 za Windows 10 zdánlivě to vypadá jako pitomost, když …
Pokračovat ve čtení Skvělá zpráva, váš počítač splňuje minimální systémové požadavky na Windows

Světové bohatství se koncentruje v rukou úzké skupiny bezcharakterních psychopatů

Žijeme ve světě, kde jsou originální myšlenky velmi hodnotné a vzácné, to má za následek snahu kopírovat originální myšlenky, abychom naše myšlení obohatili. Následkem je to že originální myšlenky přestávají být originální a jsou nudné a nikoho tak nezajímají. Čím vyspělejší je systém kopírování originálních myšlenek tím rychleji originální myšlenky ztrácejí svoji originalitu to je …
Pokračovat ve čtení Světové bohatství se koncentruje v rukou úzké skupiny bezcharakterních psychopatů

Škola života nemá prázdniny jsme donucení se neustále novému učit a skládat zkoušky

Proč je dosáhnutí úspěchu v životě velikým problémem? Podívejme se na statistiky a zjistíme to, že z jednoho milionu lidí na světě je jeden člověk úspěšný, a tak se má velmi dobře, více úspěšných lidí je tam kde je bohatá společnost, být úspěšným v chudé společnosti je nemožné, protože vaše okolí vám bude závidět to …
Pokračovat ve čtení Škola života nemá prázdniny jsme donucení se neustále novému učit a skládat zkoušky

Štěstí je výsledkem jednotlivých zkušeností, rozhodnutí, postojů a způsobů myšlení

Štěstí může být vnímáno a dosaženo každým, bez ohledu na to, zda jsou považováni za „šťastné lidi“ nebo ne. Samozřejmě, že někteří lidé mohou být náchylnější ke štěstí než jiní, ale to neznamená, že štěstí je pro ně vyhrazeno a pro ostatní ne. Štěstí je spíše výsledkem jednotlivých rozhodnutí, postojů a způsobů myšlení, které vedou …
Pokračovat ve čtení Štěstí je výsledkem jednotlivých zkušeností, rozhodnutí, postojů a způsobů myšlení

Systém z lidí učinili nuly, co to mají v hlavě vynulovaný

V roce 2038 byla do vesmíru vyslána veliká vesmírná loď, kde už místo živých kosmonautů, byli jenom roboti s umělou inteligencí, aby vesmír prozkoumala, a přinesla lidem informace o vesmíru, a o tom, jestli zde existují i jiné planety, kde existuje život a civilizace. Loď našla ve vesmíru planety, kde existuje život, ale nenašla zde …
Pokračovat ve čtení Systém z lidí učinili nuly, co to mají v hlavě vynulovaný

Sebestředný psychopat je ten druhý

Podívejme se do minulosti na; konflikty, revoluce, války, krize, pandemie atd. příčinou byl problém se systémovou integrací, jakmile proběhla systémová integrace tak problém zmizel. Co je to systémová integrace? Je to jako s fotoaparáty kdy moderní amatérský fotoaparát má v sobě blesk, který se do něj systémově integroval, takže si blesk nemusíte kupovat, podobné je …
Pokračovat ve čtení Sebestředný psychopat je ten druhý

Stále nežijeme v plně respektující společnosti

Od narození do smrti jsme v situaci kdy místo praxe je jenom teorie, logicky je zde otázka a co s tím uděláme? Řešení je už jenom v tom nahradit lidi za autonomní roboty napojené bezdrátově na globální umělou inteligenci, nejsou na světě lidi tak nejsou logicky s lidmi problémy, je třeba pochopit to že z …
Pokračovat ve čtení Stále nežijeme v plně respektující společnosti

S ekonomickou bídou logicky i přichází psychická bída

Podívejme se na inteligentní program, který umí přeložit něco z jednoho jazyka do jiného jazyka a tento překlad má chyby, proč není překlad bez chyb? Slova mají více významů, a tak je třeba při překladu porozumět tomu co slova ve větě popisují, a tak nedojde k chybám a pro porozumění tomu co věty popisují je …
Pokračovat ve čtení S ekonomickou bídou logicky i přichází psychická bída

Špatné práce je všude dostatek

Je pravda, že se ne vždy podaří najít ideální práci, která by plně odpovídala našim očekáváním a potřebám. Někdy se stane, že se ocitneme v práci, která nás nenaplňuje a může být pro nás frustrující a neuspokojivá. Nicméně bychom neměli příliš obecně hovořit o „špatných pracích“, protože každá práce může mít své specifické výzvy a přínosy …
Pokračovat ve čtení Špatné práce je všude dostatek

Svět kde se musí vše otestovat ve virtuální realitě která rychle vše otestuje

Virtuální realita, která rychle otestuje všechny věci, by mohla být velmi užitečným nástrojem pro různé oblasti lidské činnosti, jako jsou věda, zdravotnictví, průmysl, vzdělání a mnoho dalších. Například ve vědě by mohla virtuální realita poskytnout prostředí pro simulaci různých experimentů a výzkumu, což by umožnilo výzkumníkům testovat hypotézy bez nutnosti provádět experimenty v reálném světě. V …
Pokračovat ve čtení Svět kde se musí vše otestovat ve virtuální realitě která rychle vše otestuje

Svět potřebuje globální moderní jazyk

Existuje mnoho argumentů pro i proti vytvoření globálního moderního jazyka. Zastánci této myšlenky tvrdí, že by to mohlo pomoci vyřešit mnoho komunikačních problémů, které jsou spojené s různými jazyky, a zlepšit globální porozumění a spolupráci. Další argumenty zahrnují zjednodušení obchodních a diplomatických vztahů a usnadnění cestování. Nicméně, vytvoření nového jazyka by bylo velmi obtížné a zřejmě …
Pokračovat ve čtení Svět potřebuje globální moderní jazyk

Svět je v krizi, protože nemáme všichni potřebné informace

Obrazně mi náš konzumní svět připomíná digitální fotoaparát, který nemá správné informace, a tak se fotka nepovede. Aby se fotka povedla musí se u fotoaparátu nastavit; zaostření, čas, clona, citlivost, automatika, stabilizace atd. stačí jedno chybné nastavení a fotka se nepovede! Mnohdy se technicky fotka povede ale to nám většinou nestačí, protože máme na fotky …
Pokračovat ve čtení Svět je v krizi, protože nemáme všichni potřebné informace

Studujeme vesmír a přírodu mnoho století ale nestudujeme příčiny pokušení

Pokušení je složité téma, které se dotýká mnoha oblastí lidského života, jako jsou etika, náboženství, psychologie a filosofie. Pokušení mohou mít různé příčiny a projevovat se různými způsoby v závislosti na kulturních, sociálních, psychologických a individuálních faktorech. Studium pokušení a jeho příčin může být obtížné, protože pokušení jsou často spojena s osobními zkušenostmi a subjektivními …
Pokračovat ve čtení Studujeme vesmír a přírodu mnoho století ale nestudujeme příčiny pokušení

Státy vznikly z armády, která chránila teritorium

V průběhu dějin bylo mnoho způsobů, jak vznikaly státy, ale vznik států z armády, která chránila teritorium, byl určitě jedním z nich. V mnoha případech byla existence silné armády klíčová pro udržení a ochranu území a obyvatelstva a konsolidaci moci pod vládou jednoho centrálního orgánu. Mnoho historických států, jako například Římská říše, bylo založeno na …
Pokračovat ve čtení Státy vznikly z armády, která chránila teritorium

Statistiky jasně dokazují to, že v krizi narůstá nemocnost lidí

Je pravda, že během krizových situací, jako jsou například přírodní katastrofy, válečné konflikty nebo pandemie, může dojít k nárůstu nemocnosti lidí. Existuje mnoho faktorů, které mohou přispět k tomuto nárůstu. Jedním z faktorů může být přetížení zdravotních zařízení, které mohou mít nedostatek personálu, léků a zdravotnického materiálu, což může vést k horším výsledkům pro pacienty. …
Pokračovat ve čtení Statistiky jasně dokazují to, že v krizi narůstá nemocnost lidí

Smrt to je jenom teorie

Smrt je skutečností a ne teorií. Smrt je konečný stav života, kdy tělesné funkce a procesy již neprobíhají a jedinec je biologicky neaktivní. Smrt je přirozenou součástí životního cyklu a každý organismus, včetně lidí, se jednoho dne dostane na tento konečný bod. Existují různé teorie a názory na to, co se děje po smrti, jako …
Pokračovat ve čtení Smrt to je jenom teorie