Celý svět proudí a pohybuje se

Nepatřím k žádné třídě, jsem jednoduše jen zde, jsem, ale nepatřím k žádné kategorii. Teď právě můžete zažít hluboký vhled! Když člověk nemyslí: Kdo jsem já? Kdepak je čas? Je minulost? Je budoucnost? ne! A tak se stává tento okamžik věčností. Celý časový průběh je jen rozsáhlé nyní. Veškerý prostor se právě zde rozšiřuje do …
Pokračovat ve čtení Celý svět proudí a pohybuje se

Čím více lidi plýtvají svým časem na hlouposti, tím méně mají času na sebe

Zaměstnanci dostávají za práci plat, ale když zaplatí; bydlení, jídlo, oblečení, dopravu atd. tak nic neušetří a pokud si chtějí koupit něco drahého musí si na to vzít půjčku, zde jde o moderní ekonomické otroctví. Často je slyšet tak změň zaměstnání nebo začni soukromě podnikat, to ale nefunguje, problém je jinde! Problémem je zde to, …
Pokračovat ve čtení Čím více lidi plýtvají svým časem na hlouposti, tím méně mají času na sebe

Čas má dost času na to, aby odhalil všechny naše pitomosti

Stvořili jsme pokryteckou společnost, ve které je; sex bez lásky, práce bez zisku, život bez smyslu, ideologie bez zázraků atd. to jistě musí mít nějakou příčinu, protože jistě vše zde jsou příčiny a jejich následky. Příčinou je to že lidi spí a jejich tělo ovládají informace a programy, proto logicky vztahy mezi lidmi nefungují to, …
Pokračovat ve čtení Čas má dost času na to, aby odhalil všechny naše pitomosti

Co je to lidský život

Lidský život je obecně definován jako období, během kterého žije člověk, od narození až po smrt. Jedná se o jedinečný a cenný dar, který by měl být plně prožit a využit. Lidský život může být pro každého člověka odlišný a může se lišit v závislosti na kulturních, společenských a individuálních faktorech. Nicméně všechny lidské životy mají …
Pokračovat ve čtení Co je to lidský život

Civilizace optimalizovaná pro internet

Civilizace optimalizovaná pro internet by měla být schopna efektivně využívat výhod moderních technologií a digitálních nástrojů k dosažení svých cílů a zlepšení kvality života obyvatel. To zahrnuje širokou škálu aspektů, jako je přístup k informacím, komunikace, obchod, vzdělávání, práce a zábava. Některé z klíčových vlastností civilizace optimalizované pro internet by mohly zahrnovat: Široký a spolehlivý přístup …
Pokračovat ve čtení Civilizace optimalizovaná pro internet

Civilizace není optimalizovaná pro lidi

Jistě, existuje mnoho aspektů civilizace, které nejsou optimálně přizpůsobené pro lidi. Jedním z příkladů může být moderní pracovní styl, který často zahrnuje sedavý způsob života a dlouhé hodiny strávené před obrazovkou. Tento styl života může být škodlivý pro zdraví a pohodu člověka. Dalším příkladem může být způsob, jakým jsou organizovány města a doprava v nich. Často …
Pokračovat ve čtení Civilizace není optimalizovaná pro lidi

Člověk je chytrý dobytek to minulost jasně dokazuje

Z pohledu historie jsou lidé vskutku pozoruhodní tvorové, kteří dokázali vybudovat složité společnosti, vynalézt nástroje a technologie a dosáhnout úspěchů v mnoha různých oblastech. Nicméně, tvrzení, že jsou lidé pouze „chytrý dobytek“ je silně zjednodušující a nepřesné. Lidé jsou unikátní a složití tvorové, kteří mají mnoho rozdílných schopností a vlastností. Kromě inteligence mají například i …
Pokračovat ve čtení Člověk je chytrý dobytek to minulost jasně dokazuje

Evolučně je člověk parazit, a proto nerad pracuje

Toto tvrzení není v souladu s biologickými fakty. Parazitismus je biologický termín, který popisuje interakci mezi dvěma druhy, kdy jeden získává z druhého živiny nebo jiné zdroje na úkor toho druhého, často s negativními dopady pro hostitele. Člověk však není biologický parazit v tomto smyslu. Lidé jsou druh, který se vyvinul k tomu, aby pracoval …
Pokračovat ve čtení Evolučně je člověk parazit, a proto nerad pracuje

Civilizace, kde nejsou soukromé peníze

Koncept civilizace bez soukromých peněz je velmi netypický a obtížně si lze představit, jak by taková společnost fungovala. Peníze jsou základním prostředkem směny v tradičním ekonomickém systému a jsou také úzce spojeny s vlastnictvím a soukromým podnikáním. V civilizaci bez soukromých peněz by pravděpodobně byl používán jiný systém směny a obchodování, jako například barterový systém, …
Pokračovat ve čtení Civilizace, kde nejsou soukromé peníze

Čím více zde bude robotů tím méně zde budou potřeba lidi

Existuje určitá pravda v tom, že s nárůstem automatizace a robotizace může docházet k redukci pracovních míst pro lidi. To se již stalo v mnoha průmyslových odvětvích, jako jsou například výroba automobilů, zpracování potravin, sklizně plodin atd. Nicméně, zvýšená automatizace a robotizace také vytváří nová pracovní místa v oblasti vývoje, výroby a údržby robotů a …
Pokračovat ve čtení Čím více zde bude robotů tím méně zde budou potřeba lidi

Chození do školy brzo evolučně zanikne

Je těžké přesně předpovědět, zda se chození do školy brzy evolučně zanikne, protože závisí na mnoha faktorech, jako jsou technologické možnosti, společenské preference a ekonomické faktory. V současné době se díky internetu a moderním technologiím vzdělávání mění a výrazně se rozvíjí možnosti distančního vzdělávání. Některé vysoké školy již nabízejí online kurzy, a dokonce i online …
Pokračovat ve čtení Chození do školy brzo evolučně zanikne

Civilizace je továrna na výhody

Civilizace funguje jako droga, na které jsme závislí, bez civilizace nedokážeme už existovat! Co je to civilizace to je zásadní otázka? Civilizace je továrna na výhody, díky výhodám se máme lépe, než se mají zvířata, jenže nic zde není zadarmo! Vše se točí okolo zdrojů, na kterých je vše závislé, stačí aby vypadla elektřina a …
Pokračovat ve čtení Civilizace je továrna na výhody

Čím vyspělejší je civilizace tím méně mají lidi pohybu

Technologický pokrok: S rozvojem technologie a automatizace se může snižovat potřeba fyzické práce a pohybu. Lidé mohou mít k dispozici moderní technologické nástroje a zařízení, které jim umožňují provádět práci, komunikovat nebo nakupovat bez nutnosti fyzického pohybu. Automobily, výtahy, eskalátory, chodníky poháněné pohybem a další technologické inovace mohou snižovat potřebu fyzického pohybu ve vyspělých civilizacích. …
Pokračovat ve čtení Čím vyspělejší je civilizace tím méně mají lidi pohybu

Člověk je v pozici sardinky, která se snaží pochopit oceán

Ano, analogie člověka jako sardinky, která se snaží pochopit oceán, může být použita k ilustraci našeho omezeného porozumění vesmíru. Stejně jako sardinka, která plave ve velkém oceánu, jsme lidé omezeni svými smysly, technologickými nástroji a schopnostmi mysli, pokud jde o pochopení vesmíru jako celku. Vesmír je obrovský a komplexní, s různými fyzikálními zákony, jevy a …
Pokračovat ve čtení Člověk je v pozici sardinky, která se snaží pochopit oceán

Civilizace se podobá v mnohém nemocnici

Pokud hovoříme o tom, že civilizace se podobá nemocnici, může to být metafora nebo pohled na různé aspekty současné společnosti. Zde je několik možných výkladů: Zranitelnost a závislost: Podobnost mezi civilizací a nemocnicí může být chápána jako zdůraznění zranitelnosti a závislosti lidí na systémech, které je obklopují. Stejně jako pacienti v nemocnici jsou lidé v …
Pokračovat ve čtení Civilizace se podobá v mnohém nemocnici

Člověk se liší od primátů v tom, že umí lhát

Lhaní je složitý aspekt lidského chování, který se objevuje ve společnostech různých kultur a může mít různé funkce a důvody. Ačkoli existují určité případy pozorovaných forem klamání u některých primátů, jako jsou například některé druhy opic, není to běžný nebo systematický rys jejich chování. Lidé, mají vyvinutější kognitivní schopnosti než většina ostatních primátů, což nám …
Pokračovat ve čtení Člověk se liší od primátů v tom, že umí lhát

Čas a prostor to jsou jenom naprogramované databáze

Čas a prostor jsou koncepty, které se používají k popisu a měření fyzikálního světa. Nejsou to pouze naprogramované databáze, ale jsou to základní prvky naší existence a vnímání světa kolem nás. Čas je abstraktní koncept, který se používá k měření postupu událostí a změn ve vesmíru. Je to způsob, jakým vnímáme změny v okolním světě …
Pokračovat ve čtení Čas a prostor to jsou jenom naprogramované databáze

Co se bude vyrábět průmyslově v budoucnosti

Automatizace a robotika: S pokračujícím pokrokem v oblasti automatizace a robotiky se očekává, že se budou vyrábět více a sofistikovanějších robotů, strojů a systémů, které budou schopné provádět různé úkoly v průmyslových procesech s minimálním nebo žádným lidským zásahem. 3D tisk: 3D tisk, také nazývaný aditivní výroba, se stává stále populárnější technologií v průmyslu. S …
Pokračovat ve čtení Co se bude vyrábět průmyslově v budoucnosti